МОВНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Лідія Кузьомінська

Аннотация


Мовна картина світу є результатом принципу розвитку, тому вона завжди конкретно-історична. Сучасна мовна картина світу визначається особливостями комунікативної діяльності й регламентаціями інформаційного суспільства. Йдеться як про принципи відтворення світу засобами мови, так і про стилістичні особливості мовних засобів, стереотипів, канонів і автоматизмів, які домінують на рівні мовних практик.

Полный текст:

PDF

Литература


Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. –– К. : Радянський письменник, 1991. –– 266 с.

Возчиков В. А. Медиаобразование и мировоззрение / В. А. Возчиков // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. –– 2005. –– № 10. –– С. 184––192.

Засєкіна Л. Категорія значення слова як характеристика інтелектуальної діяльності / Л. Засєкіна // Соціальна психологія. –– 2006. –– № 3. –– С. 134––138.

Мацько Л. І. Функціональне поле української мови у структурах соціальної комунікації / Л. І. Мацько // Науково-інформаційний вісник. –– 2012. –– № 6 (83). –– С. 11––17.

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку / Б. Л. Уорф // Новое в лингвистике. –– Вып. 1. –– 1960. –– С. 172––184.

Horwich P. Truth – Meaning – Reality / Paul Horwich. –– New York : Oxford University Press, 2010. –– 352 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1462

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.