НЕОРЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Тетяна Талько

Аннотация


Проблеми міжконфесійної комунікації і виховання молоді є невіддільним складником проблематики, яка порушується в багатьох публікаціях, що стосуються неорелігійних рухів. Нетрадиційні релігійні вчення, які активно поширюються на теренах України, пропонують свою версію виховного процесу, засновану на ідеях авторитаризму й формування боголюдини. Пересторогам, над якими слід замислитися і які провокують несприйняття вітчизняними дослідниками нетрадиційних релігій і культів на українських теренах, присвячена ця стаття.

Полный текст:

PDF

Литература


Грабовський Сергій. Критика бездарного розуму / Сергій Грабовський. –– Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2009. –– 366 с.

Давидун М. А. Практика соціально-педагогічної роботи щодо профілактики деструктивних релігійних впливів у молодіжному середовищі [Електронний ресурс] / М. А. Давидун. –– Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/.../12dmaums.pdf (25.06.16).

Некрасова І. М. Психологія і педагогіка проблемних підлітків / І. М. Некрасова, В. В. Седнів. –– К. : Марич, 2011. –– (Психологічний інструметарій). –– Ч. 2. –– 64 с.

Парфанович І. І. Соціальна профілактика : навч. посібник / І. І. Парфенович. –– Тернопіль, 2009. –– 259 c.

Попович М. Бути людиною / М. В. Попович. –– К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. –– 223 с.

Секрет семейного счастья. –– Brooklyn : Watchtower Bible and tract society of New-York, Inc, 2006. –– 192 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1458

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.