ОСНОВНІ ЗМІНИ В ОСВІТІ ХХІ СТОЛІТТЯ (ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)

Марк Елькін

Аннотация


Розглянуто вияв глобальних тенденцій суспільного розвитку, які вносять принципові зміни до загальної філософії освіти, висувають нові завдання й водночас відкривають нові горизонти психолого-педагогічного пошуку. Перераховано основні виклики й основні суперечності ХХІ століття. Виокремлено актуальні проблеми освіти, виховання моралі, культури, духовності, соціалізації тощо. Схарактеризовано наявні міжнародні тенденції в освіті, сформульовано висновок про необхідність перегляду ряду характеристик і усталених норм освітньої діяльності, що були звичними впродовж століть і десятиліть.

 

Полный текст:

PDF

Литература


Буданов В. Г. Синергетика : мировоззрение, методология, наука / В. Г. Буданов // Экономические стратегии. –– 2010. –– № 5. –– С. 48––57.

Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. Ю. Усик. –– Х. : Изд-во НУА, 2007. –– 524 с.

Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С. Ф. Клепко. –– Полтава : ПОІППО, 2006. –– 328 с.

Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посібник / В. В. Крижко. –– К. : Освіта України, 2005. –– 434 с.

Управління освітою : рефлексивний підхід : колективна монографія / за ред. проф. В. В. Крижка. –– Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. –– 608 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1456

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.