НООГУМАНІЗМ У «ПОРТРЕТІ» СУЧАСНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ.

Раушан Шиндаулова

Аннотация


Встановлено, що ноогуманізм і його понятійний ряд – «ноогуманістичний світогляд», «ноогуманістична свідомість» тощо – виникли як закономірна рефлексія суспільної свідомості на цивілізаційні виклики сучасності: системну, глобальну, еколого-економічну, духовну кризу; конфлікти на релігійному й міжнаціональному ґрунті, агресію, терор. Інтегруючи соціально-економічний, екологічний, духовно-моральний аспекти, ноогуманізм орієнтується на усвідомлену гармонізацію соціоприродних систем, на необхідність формування планетарного світобачення, активізацію громадянських якостей суб’єкта, виховання відповідальності, толерантності, морально-етичних настанов, розширення світоглядного обрію. Центральною ланкою ноогуманізму є принцип гуманізму, що має метазначення.

Полный текст:

PDF

Литература


Асмолов А. Г. Толерантность : различные парадигмы анализа / А. Г. Асмолов // Толерантность в общественном сознании России. –– М., 1998. –– 135 с.

Базалук О. А. Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее / О. А. Базалук. –– К. : МФКО, 2014. –– 312 с.

Базалук О. А. Философия космоса : место человека в масштабах Земли и космоса. Глава первая / О. А. Базалук // Philosophy and Cosmology. –– Vol. 16. –– Kyiv : ISPC, 2016. –– P. 28––42.

Берсенева Т. П. Гармония как субъективный феномен / Т. П. Берсенева // Электронный науч. журнал «Вестник Омского гос. пед. ун-та». –– Вып. 2006. [Электронный ресурс]. –– Режим доступа : www.omsk.edu/vestnik-omgpu-2.pdf (29.06.2016).

Бьюзен Т. Супермышление / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен ; пер. с англ. Е. А. Самсонов. –– ООО «Попурри», 2003. –– 304 с.

Валитова Р. Р. Толерантность : порок или добродетель? / Р. Р. Валитова // Вестник Московского университета. –– Сер. 7. Философия. –– 1996. –– № 1. –– С. 31––34.

Гасанова П. Г. Коммуникативная компетентность и самосознание личности / П. Г. Гасанова, Д. М. Даудова // Педагогическое образование и наука. Научно-методический журнал МАНПО. –– 2011. –– № 7. –– С. 30––35.

Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме / В. А. Лекторский // Вопросы философии. –– 1997. –– № 11. –– С. 48––54.

Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. –– М. : Издательство Московского Университета, 1983. –– 284 с.

Филлипов В. М. Говорят, что… / В. М. Филлипов // Учительская газета от 19. 11. 2012. –– [Электронный ресурс]. –– Режим доступа : http://www.ug.ru/old/ 02.47/t35.htm (29.06.2016).

Bazaluk Oleg. Neurophilosophy in the Formation of Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4). –– Kyiv : ISPC, 2014. –– P. 5––13.

Svyrydenko D. Globalization as a factor of academic mobility processes expanding / D. Svyrydenko // Philosophy and Cosmology. –– Kyiv : ISPC, 2015. –– Vol. 14. –– PP. 223––235.

Svyrydenko D. Higher education in the face of XXI century challenges / D. Svyrydenko // Philosophy and Cosmology. –– Kyiv : ISPC, 2014. –– Vol. 12. –– PP. 258––263.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1452

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.