ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СВОБОДИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ксенія Боднар

Аннотация


Поліаспектний діапазон свободи споконвіку був об’єктом прискіпливої уваги суспільної свідомості різного теоретико-аргументаційного рівня. Однак систематизація й концептуалізація свободи як атрибута демократичного суспільства навіть у наш час залишається актуальним дослідницьким завданням, яке містить чимало інтерпретаційних труднощів і світоглядно-аксіологічних колізій. В історико-філософській перспективі простежується концептуалізація свободи й порушується питання про осмислення взаємозв’язку свободи з такими поняттями, як «відповідальність», «правова держава», «громадянське суспільство» тощо, розкриваються базові ідеї ідеології лібертаризму.

Полный текст:

PDF

Литература


Гартман Н. Проблема духовного бытия. Исследования к обоснованию философии истории и наук о духе / Н. Гартман // Культурология. ХХ век: Антология. –– М. : Юрист, 1995. –– 703 с.

Козюбра М. І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і практика / М. І. Козюбра // Українське право. –– К. : б. в., 2006. –– № 1. –– С. 15––23.

Локк Дж. Избранные философские произведения : в 3 т. / Дж. Локк. –– М. : Наука, 1960. –– Т. 2. –– 432 с.

Фридман М. Взаимосвязь между экономической и политической свободами / М. Фридман // Фридман и Хайек о свободе. –– Минск : Политиздат-Реферндум, 1990. –– 168 с.

Черненко А. К. Философия права. –– 2-е изд. –– Новосибирск : Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. – С. 46––47.

Hospers J. What Libertarianism Is? / J. Hospers // The Libertarian Alternative. –– N.-Y., 1972. –– P. 3.

Hospers J. A Political Philosophy for Tomorrow / J. Hospers. –– Los Angeles, 1971. –– P. 61.

Shaw B. Man and Superman : Maxims for Revolutionaries / B. Shaw. –– London, 1903. –– P. 229.
DOI: http://dx.doi.org/10.7905/vers.v0i8.1447

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.