Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 2 (2014) ОБРОБКА ДАНИХ ОТРИМАНИХ НЛС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЙСНОЇ ПОВЕРХНІ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК ТЕХНІЧНИХ ФОРМ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
О.А. Крисько
 
№ 10 (2017) ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕХАОТИЧНИХ ТРАЄКТОРІЙ КОЛИВАНЬ ВАНТАЖУ МАЯТНИКА З РУХОМИМ ПІДВІСОМ Аннотация   PDF   PDF (English)
О. М. Семків, С. Ю. Руденко
 
№ 8 (2017) ОГЛЯД КОМПЛЕКСНИХ ХМАРОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ВИРОБІВ Аннотация   PDF
А. В. Найдиш, В. О. Лебедєв, В. В. Кучеренко, В. В. Юрченко
 
№ 10 (2017) ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЙ ОКРЕМОГО ФАКТОРУ Аннотация   PDF   PDF (English)
Є. О. Адоньєв, В. М. Верещага
 
№ 4 (2015) ОПИС СТІЙКИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ФРАКТАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.В. Ванін, О.В. Залевська
 
№ 3 (2014) ОПИС ТА ПОБУДОВА СПРЯЖЕНИХ ЦЕНТРОЇД НЕКРУГЛИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС Аннотация   PDF   PDF (English)
Я.П. Легета
 
№ 1 (2014) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТОЧЕЧНЫХ АЛГОРИТМОВ РАСКРОЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ УЗЛОВ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
Т.П. Малютина, О.А. Чернышева, Г.Ю. Краснокутский
 
№ 7 (2016) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ ПЛОСКОЙ КРИВОЙ Аннотация   PDF
А. В. Найдыш, А. А. Бездитный
 
№ 10 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ ЗАСОБАМИ ПЛАГІНУ TRAPCODE MIR Аннотация   PDF   PDF (English)
І. В. Карась, Л. М. Савченко, Д. В. Воронцова
 
№ 2 (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ГЕЛІОПРИЙМАЧІВ – ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ – НА ГРАНЯХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
В.Л. Мартинов
 
№ 9 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ВІКОН ЗА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ Аннотация   PDF
В. Л. Мартинов
 
№ 9 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ПОХИБОК ПРИ МОДЕЛЮВАННІ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ Аннотация   PDF
Ю. Р. Холковський
 
№ 9 (2017) ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ Аннотация   PDF
Ю. Н. Ковалев, Т. Ф. Шмелева
 
№ 10 (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАНЬ СПРЯЖЕНИХ КВАЗІГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ НА БАЗІ ПАРАМЕТРИЧНОГО КІНЕМАТИЧНОГО ГВИНТА Аннотация   PDF   PDF (English)
А. М. Подкоритов, Н. П. Ісмаілова, Т. С. Маковкіна
 
№ 3 (2014) ОСНОВНА ТЕОРЕМА УЗАГАЛЬНЕНИХ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
Є.В. Конопацький
 
№ 7 (2016) ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАКЕТОВ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ Аннотация   PDF
Д. В. Спиринцев, А. В. Найдыш
 
№ 10 (2017) ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК САМОПЕРЕСЕЧЕНИЯ В ДИСКРЕТНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ Аннотация   PDF   PDF (English)
Д. В. Спиринцев, А. В. Найдыш, И. Г. Балюба, В. А. Лебедев
 
№ 6 (2016) ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАМКНУТОГО ОБВОДА ПЕРВОГО ПОРЯДКА ГЛАДКОСТИ В БН-ИСЧИСЛЕНИИ Аннотация   PDF   PDF (English)
Е. В. Конопацкий, А. А. Крысько, Н. А. Рубцов
 
№ 6 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮВАННЯ ГВИНТОВИХ РОТОРНИХ ДВИГУНІВ ІЗ ЦИКЛОЇДАЛЬНИМ ЗАЧЕПЛЕННЯМ Аннотация   PDF   PDF (English)
Н. П. Исмаілова, О. Г. Церковна
 
№ 2 (2014) ПІДГОТОВКА СТАТИСТИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОРНАМЕНТАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ НЕЙРОННИМИ МЕРЕЖАМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Проневич
 
№ 8 (2017) ПАРАМЕТРИ КЕРУВАННЯ ФОРМОЮ СІТКИ НА ЗАДАНІЙ ПОВЕРХНІ Аннотация   PDF
Ю. В. Романова
 
№ 9 (2017) ПЕРЕТВОРЕННЯ КОНУСА В ЦИКЛІДУ ДЮПЕНА ІЗ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ІЗОМЕТРИЧНИХ КООРДИНАТ Аннотация   PDF
С. Ф. Пилипака, І. Ю. Грищенко, О. В. Несвідоміна
 
№ 10 (2017) ПЛОСКІ ІЗОМЕТРИЧНІ СІТКИ ЗА ДИСКРЕТНИМ РЯДОМ ТОЧОК Аннотация   PDF   PDF (English)
Н. М. Аушева, О. В. Несвідоміна
 
№ 8 (2017) ПЛОСКІ КРИВІ У ФУНКЦІІ НАТУРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА НА ОСНОВІ ГОДОГРАФА ПІФАГОРА Аннотация   PDF
Т. М. Захарова, Т. С. Кремець
 
№ 2 (2014) ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНИХ СОНЯЧНИХ КАРТ ЗА НОРМАТИВНИМИ КЛІМАТИЧНИМИ ДАНИМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Сергейчук
 
176 - 200 из 271 результатов << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>