Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 6 (2016) РІВНІ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ В ГЕОМЕТРИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ТА ЕРГОДИЗАЙНІ Аннотация   PDF
О. В. Шоман, В. Я. Даниленко
 
№ 5 (2016) РІВНОВАГА ВУЗЛА ДИСКРЕТНОЇ ДВОВИМІРНОЇ ТА ОДНОВИМІРНОЇ СТРУКТУРИ НА ПЛОЩИНІ Аннотация   PDF
Ю. В. Романова
 
№ 3 (2014) РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КАРТИН НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.А. Бережной, О.В. Шоман
 
№ 1 (2014) РЕАЛІЗАЦІЯ ДІДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ЗАДАЧАХ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ AUTOCAD (ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ) Аннотация   PDF   PDF (English)
Т.М. Надкернична, Н.В. Півень, Г.І. Тимкович, О.В. Маркова
 
№ 4 (2015) РЕКУРЕНТНІ ФОРМУЛИ СИНУСОЇДИ У ФОРМУВАННІ ОДНОВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБРАЗІВ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Воронцов, Л.О. Тулупова
 
№ 4 (2015) РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДВУМЕРНОЙ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ РОЯ ЧАСТИЦ Аннотация   PDF   PDF (English)
А.А. Дашкевич, Е.В. Охотская, К.В. Анисимов
 
№ 3 (2014) РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДВОВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ МНОЖИН У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Шоман, В.Я. Даниленко
 
№ 4 (2015) РОЗРАХУНОК ПРОМЕНЕВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ОДИНОЧНОЇ КРУГЛОРЕБРИСТОЇ ТРУБИ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.О. Самарін
 
№ 4 (2015) РОЗРОБКА ГЕОМЕТРИЧНИХ ТРАНСФОРМОВАНИХ МОДЕЛЕЙ НА БАЗІ ОСНОВНИХ СИСТЕМ Аннотация   PDF   PDF (English)
І. С. Лісун
 
№ 1 (2014) РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ФОРМОТВОРЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОНСТРУКЦІЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.Л. Підгорний, В.О. Плоский
 
№ 1 (2014) РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ТЕХНІЧНІЙ ЕСТЕТИЦІ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.Є. Михайленко, Ю.М. Ковальов
 
№ 7 (2016) РУХ ЧАСТИНКИ ПО ШОРСТКІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ КОЛИВАННЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ Аннотация   PDF
В. М. Несвідомін, С. Ф. Пилипака
 
№ 7 (2016) РУХ ЧАСТИНКИ ПО ШОРСТКІЙ ПОВЕРХНІ ЕЛІПСОЇДА ОБЕРТАННЯ Аннотация   PDF
С. Ф. Пилипака, А. В. Несвідомін
 
№ 5 (2016) СПЛАЙНЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ С УПРАВЛЯЮЩИМИ ТОЧКАМИ, ИНЦИДЕНТНЫМИ КРИВОЙ Аннотация   PDF
А. М. Ковтун
 
№ 3 (2014) СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ УШКОДЖЕНЬ СУГЛОБІВ ЗАСОБАМИ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Залевська
 
№ 7 (2016) СПОСІБ ЗГОРТАННЯ (РОЗГОРТАННЯ) ЧАРУНОК Аннотация   PDF
В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв, О. М. Павленко
 
№ 3 (2014) СПОСІБ ПОБУДОВИ 0-РІВНЯ R-ФУНКЦІЇ ДЛЯ ПЛОСКИХ НЕОРІЄНТОВАНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З КУСОЧНО-НЕЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.М. Соболь, Ю.С. Чапля
 
№ 7 (2016) СУМІЩЕННЯ АРХАЇЧНОГО МИСТЕЦТВА ІЗ СУЧАСНИМИ СТИЛЯМИ ДИЗАЙНУ Аннотация   PDF
Ю. М. Ковальов, В. В. Калашнікова, Ю. В. Шармагій
 
№ 5 (2016) СХЕМА РОЗПУШУВАЧА ҐРУНТУ МАШИНИ ДЛЯ ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ СПОСОБОМ ГРУНТОМЕТАННЯ Аннотация   PDF
О. М. Семків, Ю. І. Адашевська
 
№ 4 (2015) ТЕОРЕМА КЛЕРО ДЛЯ ПОБУДОВИ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЛІНІЙ У ФУНКЦІЇ ДОВЖИНИ ДУГИ НА ПОВЕРХНЯХ ОБЕРТАННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
Я.С. Кремець
 
№ 1 (2014) ТЕСТОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» Аннотация   PDF   PDF (English)
В.І. Ковбашин, А.І. Пік, О.П. Скиба
 
№ 3 (2014) ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗРІЗНЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ ВІДОМИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.В. Гнатушенко, Л.С. Загородня, В.Ю. Шевченко
 
№ 5 (2016) ТОЧЕЧНОЕ УРАВНЕНИЕ ЭЛЛИПСА, ОСЬ КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕНА ПОД УГЛОМ К ПРЯМОЙ ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Аннотация   PDF
И. П. Давыденко, Т. П. Малютина, Ж. В. Старченко
 
№ 2 (2014) ТРАЄКТОРНО-КІНЕМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РУХУ ЧАСТИНКИ ПО ШОРСТКІЙ ПОВЕРХНІ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ЦИЛІНДРА ДОВІЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
С.Ф. Пилипака, А.В. Несвідомін
 
№ 6 (2016) УПРАВЛЕНИЕ ДИСКРЕТНОЙ КРИВИЗНОЙ В МЕТОДЕ ВАРИАТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ Аннотация   PDF
Д. В. Спиринцев, И. Г. Балюба, В. В. Спиринцев
 
151 - 175 из 184 результатов << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>