Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 7 (2016) КОНСТРУЮВАННЯ ПЛОСКИХ КРИВИХ У НАТУРАЛЬНІЙ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ПОЛЯРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ Аннотация   PDF
С. Ф. Пилипака, Т. М. Захарова
 
№ 2 (2014) МЕТОДИ ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ПЛОЩ Аннотация   PDF   PDF (English)
Ю.В. Рашковська, В.П. Юрчук
 
№ 2 (2014) МЕТОДИКА ПОБУДОВИ СКЛАДЧАСТОЇ ТРАНСФОРМОВАНОЇ СИСТЕМИ Sn Аннотация   PDF   PDF (English)
В.О. Плоский, І. С. Лісун
 
№ 6 (2016) МОДЕЛІ ВЛАСНИКІВ ЕЛІТНОГО ЖИТЛА ТА ВІДПОВІДНІ ОПТИМАЛЬНІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ Аннотация   PDF
В. В. Калашнікова
 
№ 2 (2014) МОДЕЛЬ ТА МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПЛОСКИХ ОРІЄНТОВАНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З КУСОЧНО-НЕЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
А.В. Попова
 
№ 5 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ ІЗ САКРАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ (НА ПРИКЛАДІ НІАЗ «КАМ’ЯНА МОГИЛА») Аннотация
Ю. М. Ковальов, О. Ю. Ніцин, Л. В. Шевель
 
№ 1 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОРОТАЄВА, МАЛКОВА, ХАЛТУРІНОЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.С. Єремєєв, В.В. Кузьмінов
 
№ 6 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ЕРМІТОВОГО СПЛАЙНА 5-ГО СТЕПЕНЯ ІЗ ЗАДАНИМ ЗАКОНОМ КРИВИНИ Аннотация   PDF
Ю. І. Бадаєв, І. М. Ганношина
 
№ 7 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ЗАМКНЕНОГО КОНТУРУ ДОТИКУ ДВОХ ПЛОСКИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З КУСОЧНО-НЕЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ Аннотация   PDF
О. М. Соболь
 
№ 2 (2014) МОДЕЛЮВАННЯ КАРКАСУ СКЛАДЕНОЇ ПОВЕРХНІ НА ОПОРНОМУ КОНТУРІ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
А.В. Золотова
 
№ 7 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ Аннотация   PDF
В. С. Єремєєв, В. В. Кузьмінов, М. В. Попазов
 
№ 5 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАННЯ МАЯТНИКА ПІД ВІЗКОМ НА ПРИКЛАДІ МЕХАНІЧНОЇ МОДЕЛІ РІДИНИ У ЄМНОСТІ Аннотация   PDF
О. М. Семків, В. В. Семенова-Куліш
 
№ 4 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ КРИВИХ БЕЗЬЄ НА ОСНОВІ УЯВНИХ ДОТИЧНИХ Аннотация   PDF   PDF (English)
Н. М. Аушева, А. Л. Гурін
 
№ 4 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ОБОЛОНКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ Аннотация   PDF   PDF (English)
В. Л. Мартинов
 
№ 4 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПЛОСКОЇ КРИВОЇ ІЗ ЗАДАНИМ ЗАКОНОМ КРИВИНИ Аннотация   PDF   PDF (English)
Ю.І. Бадаєв, І.М. Ганношина
 
№ 5 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ НА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕННЯХ Аннотация   PDF
К. О. Сазонов, Г. Г. Суліменко, С. Ю. Суліменко
 
№ 6 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ПРЯМИМ СВІТЛОМ ВІД НЕБОЗВОДУ НА ПОВЕРХНЯХ ПАНОРАМИ Аннотация   PDF
Є. В. Пугачов, Л. С. Савчук
 
№ 7 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАРІЮВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКІВ В ЧЕРЗІ Аннотация   PDF
Л. О. Рак, О. В. Шилова
 
№ 4 (2015) МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ЧАСТИНКИ ПО ШОРСТКІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПРЯМОЛІНІЙНІ КОЛИВАЛЬНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
А.В. Несвідомін
 
№ 7 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ СІМ’Ї ІЗОТРОПНИХ ПРОСТОРОВИХ РН-КРИВИХ НА ОСНОВІ КВАТЕРНІОНІВ ІЗ КОЛІНЕАРНОЮ ВЕКТОРНОЮ ЧАСТИНОЮ Аннотация   PDF
Н. М. Аушева
 
№ 7 (2016) МОНОФАКТОРНИЙ ПРИНЦИП ПОБУДОВИ МОДЕЛІ БАГАТОФАКТОРНИХ ЗАДАЧ ТЕРМОРЕНОВАЦІЇ БУДІВЕЛЬ Аннотация   PDF
В. М. Верещага, Є. О. Адоньєв
 
№ 3 (2014) НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ ФОРМУВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ОБРАЗІВ СТАТИКО-ГЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Аннотация   PDF   PDF (English)
С.І. Ботвіновська
 
№ 1 (2014) ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРУБИ ДЛЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ З КОНДИНСАЦІЄЮ ВОДЯНОГО ПАРУ Аннотация   PDF   PDF (English)
П.А. Василів
 
№ 2 (2014) ОБРОБКА ДАНИХ ОТРИМАНИХ НЛС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІЙСНОЇ ПОВЕРХНІ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК ТЕХНІЧНИХ ФОРМ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
О.А. Крисько
 
№ 4 (2015) ОПИС СТІЙКИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАСОБАМИ ФРАКТАЛЬНОЇ АПРОКСИМАЦІЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.В. Ванін, О.В. Залевська
 
101 - 125 из 184 результатов << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>