Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 1 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНОГО МЕТОДУ НАБЛИЖЕННЯ ЗАМКНЕНИХ КРИВИХ Аннотация   PDF   PDF (English)
Г.Я. Тулученко, Н.В. Старун, Т.П. Білоусова, А.М. Лукашова
 
№ 3 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ ХІРАЛЬНОСТІ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.М. Гумен, Т.М. Григорчук
 
№ 4 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВАГОНА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ШВИДКОСТІ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.І. Сухарькова, С.Ю. Руденко
 
№ 7 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА ЗА АНАЛІЗОМ ЗОБРАЖЕНЯ ФАЗОВОЇ ТРАЄКТОРІЇ Аннотация   PDF
О. І. Сухарькова
 
№ 4 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ КРИВИНАМИ ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ КОЛИВАНЬ ТОЧКИ НА КОЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.І. Сухарькова
 
№ 6 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФРАКТАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗМІНІ БАЗОВОГО ТРИКУТНИКА Аннотация   PDF
В. В. Ванін, О. В. Залевська
 
№ 7 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕМИ МОНЖА ПРО ПОДВІЙНИЙ ДОТИК ПОВЕРХОНЬ Аннотация   PDF
Н. І. Грицина
 
№ 3 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ПОВЕРХНІ ПОЛІМЕРНОЇ СТРІЧКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КОМПОЗИТНИХ ДЕТАЛЕЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.В. Ванін, Г.П. Грязнова Г.П.
 
№ 6 (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СХЕМА ПІДВІСКИ ПРИЧЕПА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ Аннотация   PDF
О. М. Семків, О. І. Сухарькова
 
№ 1 (2014) ЕЛЕМЕНТИ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.С. Проневич
 
№ 5 (2016) ЗАГАЛЬНИЙ ІТЕРАЦІЙНІЙ МЕТОД ВИКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СПРЯЖЕНИХ КВАЗІГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ Аннотация   PDF
А. М. Подкоритов, Н. П. Ісмаілова
 
№ 5 (2016) ЗАДАНИЕ КРИВОЙ ЕЁ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМИ ОТОБРАЖЕНИЯМИ НА СТОРОНЫ СИМПЛЕКСА Аннотация
А. В. Найдыш, А. А. Бездитный
 
№ 6 (2016) ЗАМЕНА СИМПЛЕКСА В УРАВНЕНИИ ПЛОСКОЙ КРИВОЙ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ Аннотация   PDF
И. Г. Балюба, Е. В. Конопацкий
 
№ 2 (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ GPSS WORLD ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ Аннотация   PDF   PDF (English)
Г.М. Ракович
 
№ 3 (2014) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РУХОМОГО СИМПЛЕКСУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ПРОЦЕСІВ Аннотация   PDF   PDF (English)
Є.В. Конопацький, І.Г. Балюба, А.В. Найдиш, В.М. Верещага
 
№ 3 (2014) ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ЗАВДАНЬ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Архіпов
 
№ 6 (2016) ЗГУЩЕННЯ ДИСКРЕТНО ПОДАНОЇ КРИВОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУПРОВІДНИХ ТРИКУТНИКІВ Аннотация   PDF
В. М. Верещага, О. М. Павленко
 
№ 6 (2016) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРИЦЕНТРИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИСКРЕТНО ПРЕДСТАВЛЕННОЙ КРИВОЙ Аннотация   PDF
Е. А. Гавриленко
 
№ 5 (2016) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ ПЕРВОГО ПОРЯДКА В МЕТОДЕ ВАРИАТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ Аннотация   PDF
Д. В. Спиринцев, В. А. Лебедев, И. Г. Балюба
 
№ 5 (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ ОДНО- ТА БАГАТОМОДУЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕНОСУ Аннотация   PDF
О. Л. Підгорний
 
№ 4 (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ, ЩО МОДЕЛЮЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ Аннотация   PDF   PDF (English)
Ю.Р. Холковський
 
№ 7 (2016) КОЛИВАННЯ МАЯТНИКА, ТОЧКА ПІДВІСУ ЯКОГО ОБЕРТАЄТЬСЯ НАВКОЛО ВЕРТИКАЛЬНОЇ ОСІ Аннотация   PDF
Л. М. Куценко, О. М. Семків
 
№ 2 (2014) КОМПЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ КРИВОЛІНІНИХ ОБВОДІВ МЕТОДОМ NURBS-ТЕХНОЛОГІЙ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
Ю.І. Бадаєв, А.О. Блиндарук
 
№ 7 (2016) КОМП’ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ Аннотация   PDF
К. Є. Рижавський, Є. В. Мартин, О. В. Придатко
 
№ 2 (2014) КОМП’ЮТЕРНЕ ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНТЕГРУЮЧА ОСНОВА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МАШИНОБУДУВАННЯ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
В.В. Ванін, Г.А. Вірченко, О.О. Голова, Г.М. Смаковська
 
76 - 100 из 184 результатов << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>