Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 7 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ТА СЕРЕДОВИЩ З ВИКОРИСТАННЯМ n-ВИМІРНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ Аннотация   PDF
Ю. Р. Холковський
 
№ 3 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ МЕТОДОМ ЕТАЛОННИХ ТОЧОК Аннотация   PDF (English)   PDF
В.М Чиж, М.П. Карпінський, С.М. Балабан
 
№ 5 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В AUTOCAD НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ БЛОКІВ ТА ПОЛІВ Аннотация   PDF
К. М. Гермаш
 
№ 2 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ РУШІЙНИХ СИЛ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.М. Семків
 
№ 3 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
Л.М. Куценко, Г.Ю. Балтаєва
 
№ 4 (2015) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КЛІМАТИЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОДОМ ОХОЛОДЖЕННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.В. Злоба, О.В. Сергейчук
 
№ 6 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАНЬ ПРОСТОРОВОГО ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА Аннотация   PDF
О. М. Семків, В. Ф. Челомбитько
 
№ 3 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ НА БАЗІ R-ФУНКЦІЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
Г.Ю. Балтаєва, Г.Б. Славута
 
№ 5 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ СГМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНВЕРСІЇ Аннотация   PDF
С. М. Ковальов, С. І. Ботвіновська, А. В. Золотова
 
№ 3 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛІВ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ НА ОСНОВІ ТРОХОЇДАЛЬНОЇ МОДЕЛІ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.О. Савченко
 
№ 7 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЮ ВІДБИВАЧА ПОЖЕЖНОГО СПОВІЩУВАЧА ДИМУ Аннотация   PDF
С. М. Шевченко, І. Ю. Адашевська
 
№ 5 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ ПРОТЕЗУ СТОПИ Аннотация
Л. М. Куценко, О. М. Семків
 
№ 6 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТОРСОВОЇ ПОВЕРХНІ З ДВОМА ПАРАБОЛАМИ, ЩО МАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ВІСЬ, АЛЕ НАЛЕЖАТЬ ПЛОЩИНАМ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ АПАРАТОМ БН-ЧИСЛЕННЯ Аннотация   PDF
А. І. Літвінов
 
№ 7 (2016) ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТОРСОВОЇ ПОВЕРХНІ З ДВОМА ПАРАБОЛАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ПАРАЛЕЛЬНИМ ПЛОЩИНАМ АПАРАТОМ БН-ЧИСЛЕННЯ Аннотация   PDF
А. І. Літвінов
 
№ 3 (2014) ГЕОМЕТРИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФОРМИ КОМБІНОВАНОГО ГРУНТООБРОБНОГО ДИСКУ МЕТОДОМ СПРЯЖЕННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
М. А. Святина, Т. А. Вознюк, В. П. Юрчук
 
№ 1 (2014) ГЕОМЕТРИЧНИЙ АПАРАТ СУПЕРПОЗИЦІЙ ТА РЕКУРЕНТНІ ФОРМУЛИ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ У ДИСКРЕТНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБРАЗІВ Аннотация   PDF   PDF (English)
О.В. Воронцов
 
№ 7 (2016) ГРАФІЧНІЙ СПОСІБ ПРОФІЛІЗАЦІЇ МНОГОЗАХІДНОЇ ЧЕРВ'ЯЧНОЇ ФРЕЗИ, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ІНТЕРФЕРЕНЦІЮ Аннотация   PDF
А. М. Подкоритов, Н. П. Ісмаілова
 
№ 5 (2016) ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МАТРИЧНЫХ ИГР Аннотация   PDF
С. Барышевский
 
№ 7 (2016) ГРУПИ СИМЕТРІЙ КРАТЕРА МІСЯЦЯ Аннотация   PDF
В. В. Ванін, О. В. Залевська
 
№ 4 (2015) ДІАГРАМА ГВИНТА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СПРЯЖЕНИХ КВАЗІГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ІНТЕРФЕРЕНЦІЮ Аннотация   PDF   PDF (English)
Н.П. Ісмаілова, А.М. Підкоритов
 
№ 5 (2016) ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПАРАМЕТРИЧНОГО ОПИСУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР Аннотация   PDF
В. В. Ванін, Г. І. Вірченко, С. Г. Вірченко
 
№ 1 (2014) ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» Аннотация   PDF   PDF (English)
В.М. Бакалова, Г.В. Баскова, П.М. Яблонський
 
№ 1 (2014) ДО ПИТАННЯ ПРО ТРИВИМІРНІ ГОЛОГРАМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.М. Верещага, В.В. Кучеренко, О.С. Лебідько
 
№ 1 (2014) ДОСВІД МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ КАМЕРИ ВІБРОКАВІТАТОРА Аннотация   PDF   PDF (English)
І.С. Афтаназів, О.О. Бойко, І.Г. Свідрак, Р.З. Стоцько, О.І. Строган
 
№ 6 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНІЦІЮВАННЯ РУХУ ВІЗКА ЗА ДОПОМОГОЮ КОЛИВАННЯ 2D-ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА Аннотация   PDF
Л. М. Куценко, О. М. Семків
 
51 - 75 из 184 результатов << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>