Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 6 (2016) ІЗОТРОПНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ СПЛАЙНИ Аннотация   PDF   PDF (English)
Н. М. Аушева
 
№ 5 (2016) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ПРЯМОКУТНИХ ДО ІЗОМЕТРИЧНИХ СІТОК НА ПОВЕРХНЯХ ОБЕРТАННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
С. Ф. Пилипака, Т. С. Кремець
 
№ 1 (2014) АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛОСТРУКТУР ЗА ЇХ КОЛЬОРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ Аннотация   PDF   PDF (English)
Н.Ю. Калініна
 
№ 1 (2014) АКСІОМАТИЧНІ ОСНОВИ ЕВКЛІДОВОЇ НЕЧІТКОЇ ПЛАНІМЕТРІЇ: АКСІОМИ НЕЧІТКОГО ПРОСТОРУ Аннотация   PDF   PDF (English)
С.О. Баришевський
 
№ 2 (2014) АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ АКСОНОМЕТРИИ ИЗДЕЛИЯ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
А.Ю. Браилов
 
№ 2 (2014) АНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПРЯЖЕНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН Аннотация   XML   XML (English)
Я.Г. Махорін, А.М. Підкоритов, В.П. Юрчук
 
№ 7 (2016) АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС МІНІМАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ІЗОТРОПНИХ ЛІНІЙ, ЯКІ ЛЕЖАТЬ НА ПОВЕРХНІ ОБЕРТАННЯ ЛОГАРИФМІЧНОЇ СПІРАЛІ Аннотация   PDF
М. М. Муквич
 
№ 3 (2014) АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС ТРУБЧАСТОЇ ПОВЕРХНІ, ВІДНЕСЕНОЇ ДО ЛІНІЙ КРИВИНИ, У СИСТЕМІ СУПРОВІДНОГО ТРИГРАННИКА ЛІНІЇ УКОСУ Аннотация   PDF   PDF (English)
С.Ф. Пилипака, М.М. Муквич
 
№ 7 (2016) АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС ЦЕНТРОЇД ТА ПОБУДОВА ПРОФІЛЮ НЕКРУГЛИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС Аннотация   PDF
Я. П. Легета
 
№ 7 (2016) ВІДНЕСЕННЯ КУЛІ ДО ІЗОМЕТРИЧНИХ КООРДИНАТ НА ОСНОВІ СФЕРИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ Аннотация   PDF
Т. С. Кремець, І. Ю Грищенко, О. В. Несвідоміна
 
№ 6 (2016) ВІДНОСНИЙ РУХ ЧАСТИНКИ ВЗДОВЖ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ЛОПАТКИ НА ВІДЦЕНТРОВОМУ АПАРАТІ Аннотация   PDF   PDF (English)
А. В. Чепіжний, В. М. Несвідомін, І. Ю. Грищенко
 
№ 7 (2016) ВЕКТОРНО-ПАРАМЕТРИЧНІ ПОЛІТОЧКОВІ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗА ОДНІЄЮ КООРДИНАТОЮ Аннотация   PDF
Ю. І. Бадаєв, Л. О. Четверикова
 
№ 5 (2016) ВЕЛИЧИНА РЕКУРЕНТНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ФОРМУВАННІ ДИСКРЕТНИХ КРИВИХ НА ОСНОВІ СУПЕРПОЗИЦІЇ ОДНОВИМІРНИХ ТОЧКОВИХ МНОЖИН Аннотация   PDF   PDF (English)
О. В. Воронцов, Л. О. Тулупова, І. В. Воронцова
 
№ 5 (2016) ВИВЧЕННЯ КОЛИВАННЯ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА ПІД ВІЗКОМ НА ПРИКЛАДІ МОДЕЛІ ПІДВІСКИ ВЕРТОЛЬОТА Аннотация   PDF   PDF (English)
О. М. Семків, Г. В. Морозова
 
№ 6 (2016) ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН» В РЕЖИМІ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ATUTOR Аннотация   PDF   PDF (English)
О. П. Скиба, В. І. Ковбашин, А. І. Пік
 
№ 6 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ГРАДІЄНТА СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ, ЗАДАНОГО НА ПЛОСКІЙ НЕВПОРЯДКОВАНІЙ МНОЖИНІ ТОЧОК Аннотация   PDF   PDF (English)
В. І. Черняк
 
№ 7 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО БАГАТОКУТНИКА, ЩО ЗАДАЄ В-СПЛАЙН З МОНОТОННОЮ ЗМІНОЮ КРИВИНИ Аннотация   PDF
О. В. Дубініна, Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк
 
№ 4 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ КОЛИВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВИН ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ Аннотация   PDF   PDF (English)
Л.М. Куценко, О.М. Семків
 
№ 2 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛІПСІВ НА ПЛОЩИНІ РІВНЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАДАНІ ЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ КУТОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.О. Самарін
 
№ 2 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНУСА, НА ПОВЕРХНІ ЯКОГО Є КРИВІ ІЗ ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Аннотация   PDF   Неозаглавлен (English)
Н.І. Грицина, І.В. Середа
 
№ 4 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ СЕГМЕНТА, ОБМЕЖЕНОГО ДУГОЮ КРИВОЇ Аннотация   PDF   PDF (English)
В.М. Верещага, О.М. Павленко, А.Я. Чураков, О.С. Лебідько
 
№ 7 (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ І ШВИДКОСТЕЙ ЛАНОК ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ З ДОПОМОГОЮ ТРИГРАННИКА ФРЕНЕ Аннотация   PDF
А. В. Чепіжний
 
№ 2 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КООРДИНАТ ТОЧОК ПАНОРАМНОГО ЗНІМАННЯ Аннотация   PDF   PDF (English)
І.Г. Свідрак, О.Р. Баранецька, В.І. Топчій, А.О. Шевчук, Н.С. Галкіна
 
№ 1 (2014) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯННЯ ВІДБИВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ Аннотация   PDF   PDF (English)
С.В. Тютюнников
 
№ 4 (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ НЕБОЗВОДІВ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДСТУ ISO 15469:2008 «РОЗПОДІЛ ЯСКРАВОСТІ ДЕННОГО СВІТЛА» Аннотация   PDF   PDF (English)
Д.О. Радомцев
 
1 - 25 из 184 результатов 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>