Просмотреть указатель заголовков


 
Выпуск Название
 
№ 15 (2015) CУЧАСНІ ІГРОВІ ФОРМИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ Аннотация   PDF
Надія Вахняк, Ольга Негрій
 
№ 10 (2013) «ЕКОЛОГІЧНА КАЗКА» ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЕТИЧНИХ ПОНЯТЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Аннотация   PDF
Валентина Мелаш, Людмила Приступа
 
№ 6 (2011) «ЭФФЕКТ ЖЮЛЬВЕРНИЗМА»: ПУТЬ К КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И КОНСТРУКТИВИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ Аннотация   PDF
В.М. Гнедашев
 
№ 2 (2009) ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ Аннотация   PDF
Я.В. Полякова
 
№ 11 (2013) ІДЕЇ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТРОПОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСНОВ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ. Аннотация   PDF
Юлія Волкова
 
№ 11 (2013) ІДЕЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПАДЩИНИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ (П. БЛОНСЬКИЙ, М. ЧЕХОВ, В. ШУЛЬГІН, М. КРУПЕНІНА) Аннотация   PDF
Юрій Шевченко
 
№ 5 (2010) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЕДОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ У СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНУ АДАПТАЦІЮ HOMO EDUCANDUS: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА КОНТЕКСТУАЛЬНИЙ ВИМІР Аннотация   PDF
Т.С. Троїцька, Ю.С. Литвина
 
№ 8 (2012) ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Аннотация   PDF
Т.А. Лісовська
 
№ 14 (2015) ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Аннотация   PDF
Світлана Литвинова
 
№ 14 (2015) ІННОВАТИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ Аннотация   PDF
Микола Окса
 
№ 12 (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Аннотация   PDF
Марія Шишкіна
 
№ 5 (2010) ІННОВАЦІЙНЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Аннотация   PDF
К.І. Волинець
 
№ 18 (2017) ІНСТИТУЦІЮВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ У РАННЬОМОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АКЦЕНТИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Аннотация   PDF
Галина Навольська
 
№ 10 (2013) ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА Аннотация   PDF
Любомир Пастушенко
 
№ 13 (2014) ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ В ІГС "МАТЕМАТИЧНИЙ КОНСТРУКТОР" Аннотация   PDF
Олена Семеніхіна, Марина Друшляк
 
№ 12 (2014) ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Аннотация   PDF
Наталія Душечкіна
 
№ 16 (2016) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ Аннотация   PDF
Володимир Сергієнко, Оксана Войтович
 
№ 18 (2017) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Аннотация   PDF
Сергій Шаров, Олена Постильна
 
№ 14 (2015) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Аннотация   PDF
Ігор Вербовський
 
№ 14 (2015) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗАСОБАМИ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Аннотация   PDF
Владислав Величко
 
№ 12 (2014) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВІЗУАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ Аннотация   PDF
Вячеслав Осадчий, Катерина Осадча
 
№ 17 (2016) ІСТОРІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ГРЕКІВ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Аннотация   PDF
Сніжана Лук’янова
 
№ 16 (2016) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Аннотация   PDF
Євген Прокоф’єв
 
№ 8 (2012) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЇЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ Аннотация   PDF
І.Г. Улюкаєва
 
№ 9 (2012) ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ВЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ Аннотация   PDF
Т.М. Дюжикова
 
№ 4 (2010) ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА РОЗВИТОК СТАНОВЛЕННЯ ОПІКУНСЬКОЇ СІМ’Ї Аннотация   PDF
Л.М. Приходько
 
№ 18 (2017) АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Аннотация   PDF
Віра Волкова, Олена Мерц
 
№ 16 (2016) АДАПТАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Аннотация   PDF
Володимир Староста, Марина Герц
 
№ 8 (2012) АДОЛЬФ РАЙХВАЙН – ПРЕДСТАВНИК РЕФОРМАТОРСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ Аннотация   PDF
Н. В. Торбунова
 
№ 14 (2015) АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – НЕВІДДІЛЬНИЙ СКЛАДНИК ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ Аннотация   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 6 (2011) АКМЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Аннотация   PDF
О.Б. Проценко
 
№ 9 (2012) АКМЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ Аннотация   PDF
Т.Ф. Бєльчева, П.В. Бєльчев
 
№ 9 (2012) АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Аннотация   PDF
О.Г. Мальцева
 
№ 11 (2013) АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВНИХ ЗАСАД ПІКЛУВАННЯ ПРО ІНШУ ЛЮДИНУ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ Аннотация   PDF
Альона Ускова
 
№ 9 (2012) АКСІОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ Аннотация   PDF
Г.Г. Тараненко, О.М. Троїцька
 
№ 7 (2011) АКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ Аннотация   PDF
А.В. Гавязь
 
№ 7 (2011) АКСИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ Аннотация   PDF
Г.Г. Тараненко, Е.М. Троицкая
 
№ 4 (2010) АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Аннотация   PDF
С.С. Ізбаш, Т.М. Васюкова
 
№ 13 (2014) АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ Аннотация   PDF
Наталія Мачинська
 
№ 16 (2016) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Аннотация   PDF
Світлана Тітова
 
№ 16 (2016) АНАЛІЗ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ Аннотация   PDF
Владислав Круглик
 
№ 12 (2014) АНАЛІЗ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ І СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ Аннотация   PDF
Ганна Єрмак
 
№ 13 (2014) АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОЗВІЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ У СУЧАСНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Аннотация   PDF
Ольга Літвінова-Головань, Лариса Безкоровайна
 
№ 16 (2016) АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПАРАДИГМИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Аннотация   PDF
Катерина Осадча, Микола Марчук
 
№ 17 (2016) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ Аннотация   PDF
Любов Таборовець
 
№ 10 (2013) АНАЛІЗ РЕАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОПІКУНСЬКОЮ СІМ’ЄЮ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Аннотация   PDF
Лідія Федорова
 
№ 11 (2013) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ Аннотация   PDF
Маріанна Горват
 
№ 12 (2014) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ У США Аннотация   PDF
Мар’яна Захарчук, Юлія Закаулова
 
№ 13 (2014) АНАЛІЗ СТАНУ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ Аннотация   PDF
Андрій Сватьєв
 
№ 11 (2013) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ Аннотация   PDF
Дарія Федоренко
 
1 - 50 из 796 результатов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>