Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка

О журнале

ISSN:


2219-5203 (друкований)

Рік заснування:

2008

Проблематика:

актуальні проблеми педагогічної освіти і науки

Періодичність:

2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ № 22131-12031ПР від 16.05.2016 р.

 

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1, наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.).

Видавництво:

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна)

Тематика журналу:

Збірник наукових праць присвячений аналізу проблем психолого-педагогічної освіти, удосконалення освітнього процесу навчальних закладів. Автори розглядають освіту у філософсько-антропологічних рефлексіях, звертають увагу на перспективи сучасної педагогічної освіти, а також порушують проблеми розвитку творчої особистості. Адресується науковцям, педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам та науковим співробітникам, магістрантам, студентам педагогічних навчальних закладів.


Объявления

 
Не было опубликовано ни одного объявления.
 
Другие объявления...