КОМПЕТЕНТНІСНИЙ КОНТЕНТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ

Ірина Стотика, Елеонора Власенко, Олександр Стотика

Аннотация


У статті висвітлено контент самостійної роботи студентів мистецько-педагогічних напрямів підготовки в контексті формування ключових компетентностей особистості. Акцентується увага на необхідності розв’язання суперечностей, що виникають у процесі співвіднесення спеціалізовано-професійних і загальнопедагогічних закономірностей організації самостійної роботи. На основі аналізу наукових джерел окреслено проблеми активізації вектора самостійності, що наявні в практиці інструментально-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта. Розмежовано зміст дефініцій «самостійність» і «самостійна робота». Розкрито сутність організаційно-управлінського, дидактико-методичного й психолого-педагогічного контентів самостійної роботи студентів-музикантів. Наголошено на необхідності розглядати способи самостійної роботи не з позицій репродукції та механічно повторюваних дій, а як механізми предметно-понятійної та ціннісно-смислової суб’єктної діяльності. Визначено умови організації та складники компетентнісного контенту самостійної роботи, окреслено перспективи подальшого вдосконалення організації самостійної роботи студентів-інструменталістів у контексті формування фахових компетентностей особистості.

Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i18.1911

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.