ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Віта Безлюдна

Аннотация


У статті досліджено особливості організації педагогічної практики у вищій школі на сучасному етапі. У структурі педагогічної практики з іноземної мови виділено й розглянуто підготовчий (ознайомча практика), основний (навчальна практика) і завершальний (стажування) етапи практичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. З’ясовано, що особливістю педагогічної практики є безперервне й послідовне набуття студентами професійних умінь і навичок на основі вимог компетентнісного підходу до рівня підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. З огляду на це, педагогічну практику необхідно розглядати як вид навчально-професійної діяльності, спрямованої на актуалізацію в майбутніх учителів іноземних мов саморозвитку професійної компетентності, формування педагогічної майстерності та культури. Встановлено, що педагогічна практика з іноземної мови як фактор розвитку професійної компетенції майбутніх учителів іноземних мов допомагає студентам-практикантам поєднувати ознайомчу діяльність з діагностичною; сприяє адаптації до школи, глибшому розумінню сутності й специфіки професії вчителя іноземної мови; формує його комунікативну та культурно-естетичну компетенції; допомагає розвитку організаторських умінь, виробленню тактики і стратегії педагогічного спілкування, оволодінню різними технологіями навчання й виховання.

Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i18.1898

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.