ІНСТИТУЦІЮВАННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРДЕНУ ЄЗУЇТІВ У РАННЬОМОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АКЦЕНТИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ

Галина Навольська

Аннотация


Діяльність ордену єзуїтів на українських землях наприкінці XVI ст. відіграла суттєву роль у духовно-культурному, суспільно-релігійному та інтелектуально-освітньому житті русько-українського суспільства. У центрі уваги автора статті – педагогічна діяльність учителів-єзуїтів як цілісне, унікальне, особливе та своєрідне явище ранньомодерної історії українських земель. Інституціювання педагогічного феномену культурно-освітньої діяльності єзуїтів розглянуто в категоріях простору, часу й розвитку, проаналізовано чинники його вияву, звернуто увагу на проблеми, протиріччя й релігійно-ментальні конфлікти, поява яких у православному середовищі була спричинена католицькою інтенціональністю освітніх ініціатив єзуїтів. Обґрунтовано думку про те, що педагогічна ініціатива єзуїтів збагатила національну освітньо-виховну традицію престижем європейського зразка гуманістичної освіти, сприяла реформуванню тогочасного освітньо-культурного простору, створила умови для взаємодії західноєвропейської та східнослов’янської духовно-педагогічних традицій.

Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i18.1888

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.