ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «МОВА» Й «МОВЛЕННЯ»

Лариса Журавльова

Аннотация


У статті розкрито зміст понять «мова», «мовлення» у сучасній довідково-інформаційній, науково-лінгвістичній і психологічній літературі. Увага звертається на  визначенні багатьма лінгвістами потреби в розмежуванні понять «мови» й «мовлення». Охарактеризовано різні погляди фахівців на проблему розуміння сутності цих понять і критерії їх відокремлення одне від одного. Зазначено, що з психологічних позицій існує «континуальне» та «діяльнісне» трактування мовлення як мовленнєвої діяльності. Підкреслено, що відповідно до рівня й потреб сучасної психології та лінгвістики, оптимальне розв’язання питання про мову й мовлення передбачає наявність не дво-, а тричленної системи категорій, що, своєю чергою, співвідносяться з категорією мовленнєвої діяльності.

Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i18.1886

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.