ВПЛИВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ НА ГЕНДЕРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБРАЗУ ДОСКОНАЛОЇ ЛЮДИНИ В ПІДРОСІЙСЬКІЙ УКРАЇНІ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Людмила Єршова

Аннотация


На основі поєднання гендерного підходу з історико-хронологічним і культурологічним обґрунтовано вплив християнства на гендерну трансформацію уявлень суспільства щодо образу досконалої людини на території підросійської України в ХІХ – на початку ХХ століття. Традиційні християнські ідеали реконструйовано з урахуванням статі й особливостей релігійної диференціації українського суспільства. Окреслено основні етапи формування християнського образу досконалої людини, з’ясовано роль релігійного чинника в гендерних трансформаціях вітчизняних виховних ідеалів і схарактеризовано виявлені перетворення з урахуванням станового принципу організації освіти й виховання в Російській імперії.

 

Ключові слова:

виховний ідеал; досконала людина; цінності; гендерний підхід; християнська релігія; підросійська Україна.


Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i17.1625

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.