БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Лариса Лук’янова

Аннотация


Автор розглядає безробіття як макроекономічну проблему, невіддільний складник ринкової економіки, один з негативних наслідків самої природи ринку праці, притаманний практично кожному світовому суспільству, що нині набуває особливого загострення. Наведено результати аналізу стану безробіття в Україні й розкрито причини, що впливають на його сучасну динаміку. Сформульовано дві пропозиції, які, на думку автора, можуть сприяти розв’язанню порушеного питання: вивчення, узагальнення й адаптація здобутків зарубіжного досвіду з виявленням можливостей використання його кращих ідей у вітчизняній економіці й розвиток системи професійного навчання безробітних.

 

Ключові слова:

безробіття; ринок праці; працездатне населення; професійне навчання.


Полный текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7905/nvmdpu.v0i17.1617

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.