Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 6, № 3 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Методи тьюторської діяльності у навчанні інформатики Анотація   PDF
Ельвіна Іреківна Барієва, Тимофій Васильович Топорков
 
Том 6, № 4 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Методичні орієнтири застосування ІКТ у викладанні сучасного вокалу у дитячих школах мистецтв Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Кулага
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Модель професійної підготовки фахівців з використанням сервісу зворотного зв’язку Анотація   PDF
Л.М. Алфьорова
 
Том 6, № 2 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Модель розпізнавання мовлення для вирішення задачі керування елементами веб-сайту Анотація   PDF
Юлія Олександрівна Литвин, Оксана Вікторівна Строкань
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Модернізація освітнього процесу у вищій школі на засадах компетентнісного підходу Анотація   PDF
О.В. Плахотнік
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
С.О. Баришевський, О.В. Кислюк
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Навчально-тренувальні можливості мобільного додатку на базі ОС Андроід для підготовки до ЗНО Анотація   PDF
О.В. Мартинюк
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
К.В. Копустинський, С.В. Шаров
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ДЛЯ ЗОРУ ШКОЛЯРІВ ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ ТА ЇХ УСУНЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
І.С. Гаджиріга
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Нові можливості організації діяльності тьютора дистанційного навчання у Moodle 3.2 Анотація   PDF
Катерина Петрівна Осадча
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ Анотація   PDF (Русский)
С.Л. Конюхов
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
А.Е. Мусаєва, С.В. Шаров
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ОНТОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
С.О. Балинська, С.М. Прийма
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Огляд візуальних мов програмування для навчання майбутніх інженерів-програмістів Анотація   PDF
Микола Сергійович Марчук, Ірина Володимирівна Крашеніннік
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Огляд програмних засобів для аналізу мережевого трафіку Анотація   PDF
А.С. Левчук
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОНТОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ Анотація   PDF (Русский)
С.С. Кропивна, В.С. Балута
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Організаційно-педагогічні аспекти підготовки учнів 11-х класів філологічного профілю з використанням інформаційних технологій Анотація   PDF
О.І. Канаш
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСНОВНІ ЧИННИКИ АВАРІЙНОГО ЗАВЕРШЕННЯ І УПОВІЛЬНЕННЯ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМАМИ ВИДІЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF (Русский)
О.Г. Тюрін
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ” У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
А.С. Кулебяшкіна, С.Л. Конюхов
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Особливості виконання дипломних проектів майбутніми інженерами-програмістами Анотація   PDF
В.С. Круглик, М.О. Вінник, О.О. Плечій
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» Анотація   PDF (Русский)
А.В. Чорна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
Т.А. Лінькова, Т.М. Шарова
 
Том 6, № 3 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики Анотація   PDF
Ірина Миколаївна Наумук, Наталія Іванівна Корзун
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Особливості обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги з населенням Анотація   PDF
І.М. Терьошина
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії в університетах США Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Симоненко
 
Том 6, № 1 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості структурно-функціональної моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів Анотація   PDF
Аліна Андріївна Микитишин
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості трансформації ролі суб’єктів освітнього процесу при переході від традиційної до змішаної моделі навчання Анотація   PDF
Тетяна Степанівна Шроль
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Анотація   PDF (Русский)
О.В. Матвійчук, С.О. Подласов
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Підготовка майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання Анотація   PDF
М.М. Дольме
 
Том 6, № 1 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Педагогічні умови неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій Анотація   PDF
Світлана Леонідівна Кучер
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Педагогічні умови підготовки вихователів до професійної діяльності із дітьми дошкільного віку в інклюзивній освіті Анотація   PDF
Nataliia Sukhoviienko
 
Том 6, № 3 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в педагогічних університетах Анотація   PDF
Роман Михайлович Горбатюк, Юлія Юріївна Козак
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Педагогічні умови формування творчого мислення майбутніх фахівців з інформатики Анотація   PDF
О.А. Брянцев
 
Том 6, № 3 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Педагогічна система формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності Анотація   PDF
Ярослав Богданович Зорій, Валентина Вікторівна Богатирець
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Переваги мобільної операційної системи iOS у розробці додатку для підготовки до ЗНО Анотація   PDF
І.М. Красуля
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Переваги навчання з використанням технологій e-learning у порівнянні з традиційною освітою Анотація   PDF
О.В. Мамон
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПЕРСОНАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ УЧИТЕЛІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ Анотація   PDF (Русский)
Н.С. Аброімова, А.В. Чорна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ОНТОЛОГІЧНИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ WIKI-РЕСУРСОВ Анотація   PDF (Русский)
Ю.В. Рогушина
 
Том 6, № 2 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Принципи розробки моделі бойової машини засобами біомімікрії Анотація   PDF
Ігор Олександрович Шиян, Олексій Олександрович Демченко, Алла Анатоліївна Компанієць, Альона Віталіївна Чорна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОДНОВИМІРНИХ КРИСТАЛАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МАЯТНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
О.В. Брежнєв, В.С. Єремєєв, В.В. Кузьмінов
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Проблема формування вмінь з академічного письма у майбутніх програмістів Анотація   PDF (English)
Artur Emiratli, Mykola Marchuk, Kateryna Osadcha
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF (Русский)
Л. В. Добровольська
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Проблеми ефективного використання автоматизованих систем тестування Анотація   PDF
Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін
 
Том 6, № 2 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Програмний модуль для створення навчальних засобів з використанням технології Drag-and-drop Анотація   PDF
Віра Михайлівна Малкіна, Ольга Геннадіївна Зінов’єва, Микола Юрійович Мирошниченко
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Проектування довідкової інтелектуальної експертної системи для вівчарства у приватних господарствах країни Анотація   PDF
Dmytro Lubko
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Проектування системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні Анотація   PDF
Є.О. Модло
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Професійна рефлексія як складова саморозвитку особистості майбутнього юриста Анотація   PDF
Oksana Kulida
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ ДЛЯ ЗМІНИ ВСЕСВІТНЬОГО ВАЛОВОГО ПРОДУКТУ ТА ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ Анотація   PDF (Русский)
Р.Л. Очкаленко, В.С. Єремєєв
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Разработка алгоритма для компьютерного моделирования полумарковских гиперслучайных процессов Анотація   PDF
Владимир Сергеевич Еремеев, Константин Викторович Литвиненко
 
Том 6, № 1 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Реалізація компетентнісного підходу у ступеневій підготовці морських фахівців Анотація   PDF (English)
Сергій Анатолійович Волошинов
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Реалізація комп’ютерної підтримки інноваційних технологій корекції дисграфій Анотація   PDF (English)
Hanna Bryantceva, Eugen Dovbnya, Hanna Chemerys
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Реалізація принципу наочності за допомогою інтерактивної дошки Smart Board при викладанні алгебри та початків аналізу Анотація   PDF
Т.І. Таблер, К.В. Яковенко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
В.О. Торбаніст
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БАЛАНСОВОГО АНАЛІЗУ МЕТОДАМИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ Анотація   PDF (Русский)
К. Ю. Лисенко, Н.Є. Титаренко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON Анотація   PDF (Русский)
К.П. Осадча, О.В. Хромишев
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Розробка OWL-онтології для представлення концептуальних знань в правовій області на прикладі судових справ Анотація   PDF
К.О. Хала
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Розробка інформаційної системи для аналізу діяльності співробітників компанії Анотація   PDF (English)
Sergii Sharov, Eugene Sushko
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF (Русский)
В.А. Ракович
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА ДИСТРИБУТИВУ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Анотація   PDF (Русский)
М.А. Левкович, О.В. Наумук
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» Анотація   PDF (Русский)
Д.В. Лубко, Є.О. Золотухін
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Розробка електронного журналу куратора академічної групи студентів з використанням мови програмування С# Анотація   PDF
О.Г. Чиркова
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ЛЕКЦІЇ З АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НА ТЕМУ «КРИВІ ІІ ПОРЯДКУ» Анотація   PDF (Русский)
К.О. Мосіна, Н.Є. Титаренко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА ОНЛАЙН РЕСУРСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ VISUAL BASIC У КУРСІ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
С.В. Неменков, Д.В. Лубко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ SCRATCH У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
Т.С. Огієнко
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Розробка програмного засобу для обробки цифрових зображень Анотація   PDF
Богдан Олексійович Гришко, Сергій Володимирович Шаров
 
Том 6, № 3 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Розробка програмного засобу для прогнозування вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти Анотація   PDF
Вячеслав Володимирович Осадчий, Владислав Сергійович Круглик, Дмитро Олександрович Букреєв
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology РОЗРОБКА СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНФІГУРАЦІЙ «1С:ПІДПРИЄМСТВО 8.3» Анотація   PDF (Русский)
С.С. Коновалов
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Роль і місце ІКТ у процесі формування та розвитку прийомів розумової діяльності учнів Анотація   PDF
Н.Г. Підліснича
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Система обліку відвідуваності й успішності студентів – як засіб моніторингу рівня знань у студентів Анотація   PDF
В.М. Васильєв
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Стан та перспективи впровадження засобів віртуалізації у процес вивчення дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж» Анотація   PDF
О.В. Наумук
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ У СЕРЕДОВИЩІ DELPHI ЗАСОБАМИ БІБЛІОТЕКИ QUICKREPORT Анотація   PDF (Русский)
С.О. Скрипка, С.В. Шаров
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ З ТЕМИ «ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТАХ» Анотація   PDF (Русский)
Є.В. Зінченко
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Створення та використання відеоуроків у теорії та практиці викладання інформатики Анотація   PDF
О.В. Мальцев
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
Н.В. Криворучко, А.В. Чорна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology СТРУКТУРА ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ПЕРВИННОГО НЕВРОЛОГІЧНОГО ОГЛЯДУ Анотація   PDF (Русский)
Є.А. Степаненко, В.С. Балута
 
Том 6, № 4 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Структурно-організаційна модель підготовки майбутніх економістів в агротехнічних коледжах Анотація   PDF
Уляна Теодозіївна Дудка
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Сучасні рішення управління розподілом аероіонних полів Анотація   PDF
Oksana Strokan, Yulia Lytvyn
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ Анотація   PDF (Русский)
С.М. Овчаров
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Технологія розвитку критичного мислення учня початкової школи: практичні аспекти самоосвіти Анотація   PDF (English)
Nataliia Machynska
 
Том 6, № 1 (2018): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця Анотація   PDF
Вячеслав Осадчий, Ірина Сердюк, Дмитро Ліхачов, Владислав Пятниченко
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Тьюторський супровід як важливий компонент процесу навчання та виховання в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Анотація   PDF (English)
Svitlana Podpliota
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Умови, етапи, рівні, критерії, показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності Анотація   PDF
О.С. Дущенко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
Т.Г. Четверикова
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Формування каталогу відкритих електронних навчальних матеріалів з математичних дисциплін Анотація   PDF
Н.С. Мартинова, В.Г. Дегтяренко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ФОРМУВАННЯ ПРАВОПИСНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. Фролова, С.Л. Конюхов
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Формування соціального досвіду учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій Анотація   PDF
Tetiana Atroshenko
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
О.М. Кукевич, О.В. Клехо
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Формування фахової компетентності студента як синергетичний процес Анотація   PDF
Алла Іванівна Вагіс
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ» Анотація   PDF (Русский)
А.І. Барієва, А.В. Чорна
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Характеристика інформаційного ресурсу «Тайм-менеджмент в освітній діяльності» Анотація   PDF
Т.С. Огієнко
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Экспертная система для проведения анализа стандартов квалификации в европейских странах Анотація   PDF (English)
Vladimir Eremeev, Oleksandr Siechin, Yana Pidbereznia
 
101 - 191 з 191 результатів << < 1 2