Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 1С:ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАВДАНЬ Abstract   PDF (Русский)
О.А. Шамардак
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology COST MANAGEMENT WITH APPLICATION OF ERP-SYSTEM TOOLS Abstract   PDF (Русский)   PDF
O.V. Ponomarenko
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Design of the achievement of Smartgrid Abstract   PDF (Українська)
Stefka Nedeltcheva, Joana Bakardjieva
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology DEVELOPMENT OF THE MOBILE SOFTWARE APPLICATION FOR DETERMINATION OF OPTIMAL AIR IONISATION MODES Abstract   PDF (Русский)   PDF
Yu.O. Litvin
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology DEVELOPMENT OF THE SPECIALIZED SOFTWARE MODULE FOR DESIGN OF WORKING SURFACE GRINDING MODES Abstract   PDF (Русский)   PDF
Ye.V. Nesterenko
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology EXPERT COMPUTER SYSTEM FOR POULTRY FARMING Abstract   PDF
А.S. Sarzhan
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology SEMANTIC WEB ОНТОЛОГІЇ І ПРАВИЛА SWRL Abstract   PDF (Русский)
К.О. Хала
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Use of Mereological Approach for Ontological Constructing in Education Tasks Abstract   PDF (Українська)
J. Schreurs, A. Gladun, J. Rogushina
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ІКТ У МЕТОДИКУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Русский)
О.А. Кучерук
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Інтелектуальна соціалізація особистості учителя як концепт інформаційного розвитку соціуму Abstract   PDF (Українська)
Є.О. Лодатко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНТЕРАКТИВНІ ВІДЕОУРОКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ Abstract   PDF (Русский)
О.В. Мальцев
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Інфокомунікаційні технології у вищій школі Abstract   PDF (Українська)
В.Я. Кархут, А.П. Кудін, Т.М. Кудіна
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Інформаційні технології у навчанні дорослих в контексті євроінтеграції Abstract   PDF (Українська)
В.С. Балута
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АСТРОНОМІЇ Abstract   PDF (Русский)
І.А. Ткаченко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ» Abstract   PDF (Русский)
О.В. Строкань, А.О. Слєпцов
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗАЦІЯ СЦЕНАРІЇВ ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ Abstract   PDF (Русский)
В.М. Васильєв, В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ Abstract   PDF (Русский)
О.С. Білоус
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОБОЧОГО МІСЦЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ Abstract   PDF (Русский)
І.М. Фогт, В.С. Балута
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи і системне програмування» Abstract   PDF (Українська)
А.В. Чорна
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Алгоритми авторизації та персоніфікації користувачів освітніх онлайн ресурсів Abstract   PDF (Українська)
О.С. Передерій, В.В. Осадчий
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АЛГОРИТМИ НАКЛАДЕННЯ ПІКСЕЛІВ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Abstract   PDF (Русский)
І.М. Юрів
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Аналіз інструментальних засобів створення довідників для ОС Android Abstract   PDF (Українська)
В.В. Романенко
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Аналіз програмних засобів для інформаційної підтримки тренувань з бодібілдингу Abstract   PDF (Українська)
С.В. Шаров, О.В. Хромишев
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЛЯ ОНЛАЙН УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ Abstract   PDF (Русский)
Є.О. Купчак
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДІО ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Русский)
А.Д. Булат, О.В. Наумук
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Візуальний підхід до педагогічної комунікації Abstract   PDF (Українська)
Г.В. Брянцева
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВАРІАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУБД FIREBIRD ІЗ СЕРЕДОВИЩА DELPHI Abstract   PDF (Русский)
С.В. Шаров, І.М. Терьошина
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СХЕМОТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ «LOGISIM» Abstract   PDF (Русский)
В.Г. Гасанова, О.В. Наумук
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Визначення впливу обсягу вибірки на чутливість статистичного критерію при статистичному аналізу педагогічного експерименту Abstract   PDF (Українська)
Є.С. Кулібаба
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів Abstract   PDF (Українська)
В.Г. Хоменко
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання інтернет-підтримки у самостійній роботі майбутніх учителів Abstract   PDF (Українська)
Я.О. Котко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕЧІРНІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Русский)
Ю.І. Верхола
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання інформаційних технологій у навчальних проектах з фізики Abstract   PDF (Українська)
А.І. Вагіс
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Abstract   PDF (Русский)
О.М. Рукіна
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Русский)
А.С. Міюц
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання електронної підтримки на адаптаційному етапі навчання іноземних студентів у педагогічних ВНЗ України Abstract   PDF (Українська)
М.В. Лаптєва
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ Abstract   PDF (Русский)
М.О. Рубцов
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ОС ANDROID ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ “ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ” Abstract   PDF (Русский)
Л.М. Борщик, В.В. Панкратьєва
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання потижневої структури дистанційного курсу при змішаній формі навчання Abstract   PDF (Українська)
Ю.В. Ботузова
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Русский)
Т.А. Кучінова, С.Л. Конюхов
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ Abstract   PDF (Русский)
Н.С. Мартинова, Н.М. Захарченко, В.О. Ланчинський
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Abstract   PDF (Русский)
Т.Л. Архіпова, М.С. Львов, Н.В. Осипова
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання сучасних інформаційних технологій в процесі реалізації ігрових методів навчання Abstract   PDF (Українська)
О.С. Пшенична
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Abstract   PDF (Русский)
Р.В. Солдатко Р.В., Ю.О. Сіциліцин
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В STEM ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Abstract   PDF (Русский)
І.А. Сліпухіна, І.С. Чернецький
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Викорстання хмарних технологій для потреб освіти Abstract   PDF (Українська)
Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Abstract   PDF (Русский)
Л.А. Башманівська
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ ТОВАРУ В ОНЛАЙН-КАТАЛОЗІ Abstract   PDF (Русский)
Д.Ю. Гаркушка
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики Abstract   PDF (Українська)
І.С. Войтович
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Дистанційне навчання як перспективна форма роботи з обдарованими дітьми Abstract   PDF (Українська)
О.М. Рукіна
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Abstract   PDF (Русский)
С.М. Танана
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Досвід впровадження кредитно-модульної системи у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Abstract   PDF (Українська)
О.О. Безносюк
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ДОСВІД РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Русский)
М.П. Братуха
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ХВОРОБ ЗА СХЕМОЮ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ОГЛЯДУ Abstract   PDF (Русский)
А.З. Бабич, В.С. Балута
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА З ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ТА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМ» Abstract   PDF (Русский)
А.В. Пастушук, Д.В. Лубко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕЛЕКТРОННІ КОНСТРУКТОРИ У СИСТЕМІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Abstract   PDF (Русский)
Ю.С. Копильцева
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК, ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» Abstract   PDF (Русский)
М.О. Макєєв
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Abstract   PDF (Русский)
Т.Д Варава, А.В. Чорна
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Abstract   PDF (Русский)
О.Г. Бурцева
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Abstract   PDF (Русский)
О.А. Брежнева, В.С. Еремеев, В.В. Кузьминов
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Использование инструментов игрофикации в онлайн обучении Abstract   PDF (Українська)
Н.С. Мартынова, Я.Н. Сотник, И.И. Овчинников
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ Abstract   PDF (Русский)
Г.В. Ткачук
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Комп’ютерне моделювання параметрів магнітної системи вітрового теплогенератора Abstract   PDF (Українська)
А.А. Риженко
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Комп’ютерне моделювання у підготовці фахівців з вищою освітою Abstract   PDF (Українська)
Р.М. Горбатюк
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНСТРУКТОР БУДОВИ СЛОВА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Abstract   PDF (Русский)
Я.В. Шершньова
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МEТOДИКА РEАЛIЗАЦIЇ МАТEМАТИЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI МАЙБYТНIХ ВЧИТЕЛІВ ЗА ДOПOМOГOЮ IНФOРМАЦIЙНИХ ТEХНOЛOГIЙ Abstract   PDF (Русский)
Т.O. Гаврилoва
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Місце і роль Інтернет-технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя початкової школи Abstract   PDF (Українська)
Н.Ю. Шустова
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЛАГРАНЖА Abstract   PDF (Русский)
В.С. Єремєєв, В.Я. Жарков, В.Е. Карпов, А.А. Риженко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Русский)
В.С. Усатий, Н.Є. Титаренко
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МЕТОД ТАКСОНОМЕТРІЇ В РОЗРОБЦІ WEB-РЕСУРСУ ПО ЗАМОВЛЕННЮ І ВИГОТОВЛЕННЮ ФРЕСОК Abstract   PDF (Русский)
В.В. Дмитрук
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЗМІН ТА ДИЗАССЕМБЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ФАЙЛІВ ОС WINDOWS Abstract   PDF (Русский)
А.С. Левчук
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Модель професійної підготовки фахівців з використанням сервісу зворотного зв’язку Abstract   PDF (Українська)
Л.М. Алфьорова
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Модернізація освітнього процесу у вищій школі на засадах компетентнісного підходу Abstract   PDF (Українська)
О.В. Плахотнік
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Abstract   PDF (Русский)
С.О. Баришевський, О.В. Кислюк
 
Vol 2, No 2 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Навчально-тренувальні можливості мобільного додатку на базі ОС Андроід для підготовки до ЗНО Abstract   PDF (Українська)
О.В. Мартинюк
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Abstract   PDF (Русский)
К.В. Копустинський, С.В. Шаров
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ДЛЯ ЗОРУ ШКОЛЯРІВ ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ ТА ЇХ УСУНЕННЯ Abstract   PDF (Русский)
І.С. Гаджиріга
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ Abstract   PDF (Русский)
С.Л. Конюхов
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Abstract   PDF (Русский)
А.Е. Мусаєва, С.В. Шаров
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ОНТОЛОГІЙ Abstract   PDF (Русский)
С.О. Балинська, С.М. Прийма
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Огляд програмних засобів для аналізу мережевого трафіку Abstract   PDF (Українська)
А.С. Левчук
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОНТОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ Abstract   PDF (Русский)
С.С. Кропивна, В.С. Балута
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Організаційно-педагогічні аспекти підготовки учнів 11-х класів філологічного профілю з використанням інформаційних технологій Abstract   PDF (Українська)
О.І. Канаш
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСНОВНІ ЧИННИКИ АВАРІЙНОГО ЗАВЕРШЕННЯ І УПОВІЛЬНЕННЯ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМАМИ ВИДІЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ Abstract   PDF (Русский)
О.Г. Тюрін
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ” У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Abstract   PDF (Русский)
А.С. Кулебяшкіна, С.Л. Конюхов
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості виконання дипломних проектів майбутніми інженерами-програмістами Abstract   PDF (Українська)
В.С. Круглик, М.О. Вінник, О.О. Плечій
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» Abstract   PDF (Русский)
А.В. Чорна
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Русский)
Т.А. Лінькова, Т.М. Шарова
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Особливості обліку розрахунків за житлово-комунальні послуги з населенням Abstract   PDF (Українська)
І.М. Терьошина
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ Abstract   PDF (Русский)
О.В. Матвійчук, С.О. Подласов
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Підготовка майбутніх учителів технологій в умовах дистанційного навчання Abstract   PDF (Українська)
М.М. Дольме
 
Vol 3, No 1 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Педагогічні умови формування творчого мислення майбутніх фахівців з інформатики Abstract   PDF (Українська)
О.А. Брянцев
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Переваги мобільної операційної системи iOS у розробці додатку для підготовки до ЗНО Abstract   PDF (Українська)
І.М. Красуля
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Переваги навчання з використанням технологій e-learning у порівнянні з традиційною освітою Abstract   PDF (Українська)
О.В. Мамон
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПЕРСОНАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ УЧИТЕЛІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ Abstract   PDF (Русский)
Н.С. Аброімова, А.В. Чорна
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПОСТРОЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ОНТОЛОГІЧНИХ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ WIKI-РЕСУРСОВ Abstract   PDF (Русский)
Ю.В. Рогушина
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОДНОВИМІРНИХ КРИСТАЛАХ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МАЯТНИКІВ Abstract   PDF (Русский)
О.В. Брежнєв, В.С. Єремєєв, В.В. Кузьмінов
 
Vol 5, No 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Abstract   PDF (Русский)
Л. В. Добровольська
 
Vol 1, No 1 (2015): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Проблеми ефективного використання автоматизованих систем тестування Abstract   PDF (Українська)
Л.І. Білоусова, О.Г. Колгатін
 
Vol 4, No 2 (2016): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Проектування системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні Abstract   PDF (Українська)
Є.О. Модло
 
1 - 100 of 131 Items 1 2 > >>