Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 1С:ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАВДАНЬ Анотація   PDF (Русский)
О.А. Шамардак
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology COST MANAGEMENT WITH APPLICATION OF ERP-SYSTEM TOOLS Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
O.V. Ponomarenko
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Design of the achievement of Smartgrid Анотація   PDF
Stefka Nedeltcheva, Joana Bakardjieva
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology DEVELOPMENT OF THE MOBILE SOFTWARE APPLICATION FOR DETERMINATION OF OPTIMAL AIR IONISATION MODES Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
Yu.O. Litvin
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology DEVELOPMENT OF THE SPECIALIZED SOFTWARE MODULE FOR DESIGN OF WORKING SURFACE GRINDING MODES Анотація   PDF (Русский)   PDF (English)
Ye.V. Nesterenko
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology EXPERT COMPUTER SYSTEM FOR POULTRY FARMING Анотація   PDF (English)
А.S. Sarzhan
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology SEMANTIC WEB ОНТОЛОГІЇ І ПРАВИЛА SWRL Анотація   PDF (Русский)
К.О. Хала
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Use of Mereological Approach for Ontological Constructing in Education Tasks Анотація   PDF
J. Schreurs, A. Gladun, J. Rogushina
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ІКТ У МЕТОДИКУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
О.А. Кучерук
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Інтелектуальна соціалізація особистості учителя як концепт інформаційного розвитку соціуму Анотація   PDF
Є.О. Лодатко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНТЕРАКТИВНІ ВІДЕОУРОКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
О.В. Мальцев
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Інфокомунікаційні технології у вищій школі Анотація   PDF
В.Я. Кархут, А.П. Кудін, Т.М. Кудіна
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Інформаційні засоби навчання основам програмування у середній школі Анотація   PDF
Maksym Pavlenko, Tetiana Varava
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Інформаційні технології у навчанні дорослих в контексті євроінтеграції Анотація   PDF
В.С. Балута
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Інформаційні технології як засіб вивчення феномену соціалізації особистості Анотація   PDF (English)
Maryna Krasiukova
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ АСТРОНОМІЇ Анотація   PDF (Русский)
І.А. Ткаченко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ» Анотація   PDF (Русский)
О.В. Строкань, А.О. Слєпцов
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗАЦІЯ СЦЕНАРІЇВ ТЕСТУВАННЯ ВЕБ-ПОРТАЛУ Анотація   PDF (Русский)
В.М. Васильєв, В.В. Осадчий, В.С. Єремєєв
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КЛІМАТОМ ТЕПЛИЦІ Анотація   PDF (Русский)
О.С. Білоус
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОБОЧОГО МІСЦЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ Анотація   PDF (Русский)
І.М. Фогт, В.С. Балута
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Автоматизований навчально-контролюючий комплекс з дисципліни «Операційні системи і системне програмування» Анотація   PDF
А.В. Чорна
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Алгоритми авторизації та персоніфікації користувачів освітніх онлайн ресурсів Анотація   PDF
О.С. Передерій, В.В. Осадчий
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АЛГОРИТМИ НАКЛАДЕННЯ ПІКСЕЛІВ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
І.М. Юрів
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Аналіз інструментальних засобів створення довідників для ОС Android Анотація   PDF
В.В. Романенко
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Аналіз засобів розробки ігор для навчання майбутніх інженерів-програмістів Анотація   PDF
Володимир Анатолійович Ракович
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Аналіз програмних засобів для інформаційної підтримки тренувань з бодібілдингу Анотація   PDF
С.В. Шаров, О.В. Хромишев
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЛЯ ОНЛАЙН УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF (Русский)
Є.О. Купчак
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДІО ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF (Русский)
А.Д. Булат, О.В. Наумук
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Аналіз сутності поняття «графічна компетентність» у системі підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук Анотація   PDF (English)
Kateryna Osadcha, Hanna Chemerys
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Візуальний підхід до педагогічної комунікації Анотація   PDF
Г.В. Брянцева
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВАРІАНТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО СУБД FIREBIRD ІЗ СЕРЕДОВИЩА DELPHI Анотація   PDF (Русский)
С.В. Шаров, І.М. Терьошина
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Веб-орієнтовані навчальні середовища у професійній підготовці майбутніх інженерів–програмістів Анотація   PDF
Владислав Сергійович Круглик
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СХЕМОТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ «LOGISIM» Анотація   PDF (Русский)
В.Г. Гасанова, О.В. Наумук
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Визначення впливу обсягу вибірки на чутливість статистичного критерію при статистичному аналізу педагогічного експерименту Анотація   PDF
Є.С. Кулібаба
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Визначення та обґрунтування загальнонаукових основ розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів Анотація   PDF
В.Г. Хоменко
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Використання інтернет-підтримки у самостійній роботі майбутніх учителів Анотація   PDF
Я.О. Котко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕЧІРНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
Ю.І. Верхола
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Використання інформаційних технологій у навчальних проектах з фізики Анотація   PDF
А.І. Вагіс
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF (Русский)
О.М. Рукіна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
А.С. Міюц
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Використання електронної підтримки на адаптаційному етапі навчання іноземних студентів у педагогічних ВНЗ України Анотація   PDF
М.В. Лаптєва
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ Анотація   PDF (Русский)
М.О. Рубцов
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ОС ANDROID ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ “ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ” Анотація   PDF (Русский)
Л.М. Борщик, В.В. Панкратьєва
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання мобільних технологій у процесі навчання інформатики у середній школі Анотація   PDF (English)
Kateryna Osadcha, Angelica Babich
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання мультимедійних технологій у підготовці учителів образотворчого мистецтва Анотація   PDF (English)
Svitlana Davydova
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Використання потижневої структури дистанційного курсу при змішаній формі навчання Анотація   PDF
Ю.В. Ботузова
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ-ТРЕНАЖЕРІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
Т.А. Кучінова, С.Л. Конюхов
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF (Русский)
Н.С. Мартинова, Н.М. Захарченко, В.О. Ланчинський
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
Т.Л. Архіпова, М.С. Львов, Н.В. Осипова
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Використання сучасних інформаційних технологій в процесі реалізації ігрових методів навчання Анотація   PDF
О.С. Пшенична
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
Р.В. Солдатко Р.В., Ю.О. Сіциліцин
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Використання технології BYOD у процесі навчання в основній школі Анотація   PDF
Анжеліка Зурабівна Бабич
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В STEM ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (Русский)
І.А. Сліпухіна, І.С. Чернецький
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Викорстання хмарних технологій для потреб освіти Анотація   PDF
Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF (Русский)
Л.А. Башманівська
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЦІНИ ТОВАРУ В ОНЛАЙН-КАТАЛОЗІ Анотація   PDF (Русский)
Д.Ю. Гаркушка
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Галузеві стандарти підготовки майбутніх учителів інформатики Анотація   PDF
І.С. Войтович
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Дистанційне навчання як перспективна форма роботи з обдарованими дітьми Анотація   PDF
О.М. Рукіна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
С.М. Танана
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Досвід впровадження кредитно-модульної системи у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка Анотація   PDF
О.О. Безносюк
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Досвід професійної підготовки кафедрою інформатики і кібернетики фахівців у галузі освіти та інформаційних технологій Анотація   PDF
Viacheslav Osadchyi
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ДОСВІД РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ОСНОВАМ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
М.П. Братуха
 
Том 5, № 3 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Досвід розробки мобільного ігрового навігаційного додатку для операційної системи Windows 10 Mobile Анотація   PDF (English)
Vladimir Rakovich, Ilya Trigub, Iryna Krasheninnik
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ХВОРОБ ЗА СХЕМОЮ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ОГЛЯДУ Анотація   PDF (Русский)
А.З. Бабич, В.С. Балута
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА З ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГРАМУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ТА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМ» Анотація   PDF (Русский)
А.В. Пастушук, Д.В. Лубко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕЛЕКТРОННІ КОНСТРУКТОРИ У СИСТЕМІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF (Русский)
Ю.С. Копильцева
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК, ЯК КЛЮЧОВИЙ КОМПОНЕНТ АВТОМАТИЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-КОНТРОЛЮЮЧОГО КОМПЛЕКСУ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» Анотація   PDF (Русский)
М.О. Макєєв
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЕТАПИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Анотація   PDF (Русский)
Т.Д Варава, А.В. Чорна
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF (Русский)
О.Г. Бурцева
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Застосування спеціалізованого педагогічного програмного комплексу у процесі вивчення програмування у восьмому класі Анотація   PDF
Oksana Malovichko, Serhii Koniukhov
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Анотація   PDF (Русский)
О.А. Брежнева, В.С. Еремеев, В.В. Кузьминов
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Использование инструментов игрофикации в онлайн обучении Анотація   PDF
Н.С. Мартынова, Я.Н. Сотник, И.И. Овчинников
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ Анотація   PDF (Русский)
Г.В. Ткачук
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Комп’ютерне моделювання параметрів магнітної системи вітрового теплогенератора Анотація   PDF
А.А. Риженко
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Комп’ютерне моделювання у підготовці фахівців з вищою освітою Анотація   PDF
Р.М. Горбатюк
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology КОМП’ЮТЕРНИЙ КОНСТРУКТОР БУДОВИ СЛОВА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (Русский)
Я.В. Шершньова
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МEТOДИКА РEАЛIЗАЦIЇ МАТEМАТИЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI МАЙБYТНIХ ВЧИТЕЛІВ ЗА ДOПOМOГOЮ IНФOРМАЦIЙНИХ ТEХНOЛOГIЙ Анотація   PDF (Русский)
Т.O. Гаврилoва
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Місце і роль Інтернет-технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя початкової школи Анотація   PDF
Н.Ю. Шустова
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЛАГРАНЖА Анотація   PDF (Русский)
В.С. Єремєєв, В.Я. Жарков, В.Е. Карпов, А.А. Риженко
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МАТРИЧНИЙ МЕТОД ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ЗАДАЧ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF (Русский)
В.С. Усатий, Н.Є. Титаренко
 
Том 5, № 4 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Медіаконтент на уроках історії в загальноосвітніх школах України: перспективи та ризики використання Анотація   PDF (English)
Yuliia Antybura
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МЕТОД ТАКСОНОМЕТРІЇ В РОЗРОБЦІ WEB-РЕСУРСУ ПО ЗАМОВЛЕННЮ І ВИГОТОВЛЕННЮ ФРЕСОК Анотація   PDF (Русский)
В.В. Дмитрук
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МЕТОДИ ЗАХИСТУ ВІД ЗМІН ТА ДИЗАССЕМБЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ФАЙЛІВ ОС WINDOWS Анотація   PDF (Русский)
А.С. Левчук
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Методи пошуку відкритих очей з урахуванням кольору обличчя Анотація   PDF
Владислав Віталійович Кошельніков, Олександр Анатолійович Брянцев
 
Том 1, № 1 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Модель професійної підготовки фахівців з використанням сервісу зворотного зв’язку Анотація   PDF
Л.М. Алфьорова
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Модернізація освітнього процесу у вищій школі на засадах компетентнісного підходу Анотація   PDF
О.В. Плахотнік
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
С.О. Баришевський, О.В. Кислюк
 
Том 2, № 2 (2015): Інформаційні технології в освіті і науці Навчально-тренувальні можливості мобільного додатку на базі ОС Андроід для підготовки до ЗНО Анотація   PDF
О.В. Мартинюк
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
К.В. Копустинський, С.В. Шаров
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ДЛЯ ЗОРУ ШКОЛЯРІВ ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ ТА ЇХ УСУНЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
І.С. Гаджиріга
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Нові можливості організації діяльності тьютора дистанційного навчання у Moodle 3.2 Анотація   PDF
Катерина Петрівна Осадча
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ Анотація   PDF (Русский)
С.Л. Конюхов
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
А.Е. Мусаєва, С.В. Шаров
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОГЛЯД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПУБЛІКАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ОНТОЛОГІЙ Анотація   PDF (Русский)
С.О. Балинська, С.М. Прийма
 
Том 5, № 2 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology Огляд візуальних мов програмування для навчання майбутніх інженерів-програмістів Анотація   PDF
Микола Сергійович Марчук, Ірина Володимирівна Крашеніннік
 
Том 3, № 1 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Огляд програмних засобів для аналізу мережевого трафіку Анотація   PDF
А.С. Левчук
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОНТОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ Анотація   PDF (Русский)
С.С. Кропивна, В.С. Балута
 
Том 4, № 2 (2016): Інформаційні технології в освіті і науці Організаційно-педагогічні аспекти підготовки учнів 11-х класів філологічного профілю з використанням інформаційних технологій Анотація   PDF
О.І. Канаш
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСНОВНІ ЧИННИКИ АВАРІЙНОГО ЗАВЕРШЕННЯ І УПОВІЛЬНЕННЯ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРОБЛЕМАМИ ВИДІЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF (Русский)
О.Г. Тюрін
 
Том 5, № 1 (2017): Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ „СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ” У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (Русский)
А.С. Кулебяшкіна, С.Л. Конюхов
 
1 - 100 з 160 результатів 1 2 > >>