Досвід підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у США

Ганна Анатоліївна Рідкодубська

Анотація


В статті розглядається підготовка майбутніх працівників соціальної сфери в США та описуються шляхи трансформації позитивного досвіду в сучасну освітню систему України. Автором розглядаються основні етапи становлення американської професійної підготовки працівників соціальної сфери, які характеризують систему підготовки, яка була започаткована у 1898 році. Основними відмінностями підготовки майбутніх працівників соціальної сфери США автор відзначає широке застосування практичної форми набуття знань, високий відсоток виконання завдань самостійної навчальної діяльності студентів, наявність вузької спеціалізації та компетентнісний підхід до результатів освіти.

Ключові слова


професійна підготовка; підготовка майбутніх працівників соціальної сфери; підготовка майбутніх працівників соціальної сфери в США

Повний текст:

PDF

Посилання


Вауліна, О., & Умєрова, А. (2010). Академічна мобільність як складова Болонського процесу. У В. Г. Кремень й ін. (Ред.), Вища освіта України. Темат. вип.: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі (дод. 4, Т. 1, с. 61 – 66). Київ: Гнозис.

Нітенко, О. В. (2014). Трансформація іншомовної підготовки фахівців із права в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. У Вища освіта України. Темат. вип.: Наука і вища освіта (дод. 1, № 1). Київ: Інститут вищої освіти НАПН України.

Поліщук, В. (2003). Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід: посіб. Тернопіль: Навчальна книга Богдан.

Собчак, Н. М. (2004). Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Тименко, В. (2008). Порівняльний аналіз професійної підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США та України. Київ: Академкнига.

Хоменко, О. В. (2015). Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти, Київ.

Association of Social Work Boards. (2015). Social Work Practice Mobility. Report of the proceedings of the ASWB Education Conference April 30 - May 2, (264), 123-125.

Blau, P. (1955). The dynamics of bureaucracy. Chicago: The University of Chicago Press.

Edwards, R. L. (Ed.-in-Chief). (1995). The Encyclopedia of Social Work. Washington, DC: NASW Press.

Guilford, J. P. (1988). Some Changes in the Structure-of-Intellect Model. Educational and Psychological Measurement, 48 (1), 1-4. DOI: https://doi.org/10.1177/001316448804800102.

Knight, J. (2008). Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. International Higher Education, (50), 6-7.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234