Інтегративний підхід до вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки майбутніми офіцерами ракетно-артилерійського озброєння

Олег Миколайович Маслій

Анотація


Обґрунтовано принципи інтеграції професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння: перенесення знань, використання понятійного апарату інших дисциплін, зближення компонентів сфери загальнонаукових знань, об’єднання компонентів, прогнозування. Визначено основні чинники, що впливають на ефективність інтеграції загальних і спеціальних знань: єдність і взаємозв’язок соціальних, професійних, педагогічних, логічних і правових явищ; необхідність синтезу знань і вмінь під час вирішення різного роду навчально-бойових завдань і ситуацій; можливість курсантів ефективно реалізовувати свій потенціал; вміння вирішувати професійні завдання в нетипових ситуаціях.

Ключові слова


integration; professional training; future officers of rocket and artillery armament; principles; knowledge; skills

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващук, О. (2012). Обґрунтування доцільності інтегративного підходу у процесі формування готовності вчителів до розвитку академічної обдарованості старшокласників. В І. С. Волощук (Гол. ред.), Навчання і виховання обдарованої дитини : теорія та практика : збірник наукових праць (Вип. 8, с. 203-211). Київ: Інститут обдарованої дитини.

Горбатюк, Р. (2008). Інтеграційний підхід до вивчення психолого-педагогічних і фахових дисциплін майбутніми інженерами педагогами. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць, 451, 50-63.

Депенчук, Н., Крымский, С., & Ахундев, М. (1980). Материалистическая диалектика и структура естественнонаучного знания. Киев : Наукова думка.

Козловська, І. (1999). Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи (дидактичні основи). Львів: Світ.

Мадзiгон, В., & Бурда, М. (1996). Проблеми i завдання педагогічної науки в умовах розбудови національної школи. Педагогіка i психологія, (3), 3-9.

Нещадим, М. (2003). Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».

Шпак, Г. (1999). Педагогические основы подготовки офицеров воздушно-десантных войск. (Дис. доктора пед. наук). Ярославль.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234