Структурно-організаційна модель підготовки майбутніх економістів в агротехнічних коледжах

Уляна Теодозіївна Дудка

Анотація


У статті розглянуто проблему моделювання процесу формування готовності майбутніх фахівців економічної профілю у коледжах аграрної сфери. Висвітлено підходи до визначення моделі та моделювання процесу підготовки фахівців. Розглянуто основні етапи моделювання. Розроблено модель фахової підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що містить блоки: цільовий (мета, завдання), концептуальний (підходи, принципи, компоненти готовності, особливості підготовки), організаційно-технологічний (організаційно-педагогічні умови та етапи підготовки, форми, методи, засоби та технології навчання), оцінно-результативний (критерії і рівні сформованості готовності, результат підготовки).

Ключові слова


модель; моделювання процесу підготовки фахівців; блоки моделі; організаційно-педагогічні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітер, С. А. (2013). Модель формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки. Педагогічна освіта: теорія і практика, (14), 219-224.

Горобець, С. М. (2012). Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. (Дис. канд. пед. наук). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Зязюн, І. (2004). Філософія педагогічного світогляду. Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український, українсько-польський журнал, (6), 209-222.

Кириченко, О. (2017). Критерії формування готовності до професійної діяльності інженерів на основі 3D-моделювання. Освітологічний дискурс, 3-4 (18-19), 296-308.

Коулз, М., Олейникова, О. Н., & Муравьева, А. А. (2009). Национальная система квалификаций. Обеспечение спроса и предложения квалификаций на рынке труда. Москва: РИО ТК им. А. Н. Коняева.

Марцева, Л. А. (2015). Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю. (Дис. докт. пед. наук). Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти, Львів.

Ничкало, Н. Г. (2004). Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий. Київ: Науковий світ.

Опачко, М. В. (2016). Інтегративний підхід до реалізації дидактичного менеджменту у підготовці магістрів-фізиків Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна, (22), 43-45. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_14.

Потапкіна, Л. (2016). Модель формування готовності майбутніх економістів до інноваційної професійної діяльності. Науковий огляд, 3 (24). Взято з https://core.ac.uk/download/pdf/145611393.pdf.

Різник, В. (2013). Модель формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до професійної діяльності у процесі вивчення спеціальних дисциплін. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія, 28 (2), 277-283. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_2_54.

Слободянюк, О. М. (2017). Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін. (Дис. канд. пед. наук). Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», Київ.

Служинська, Л. Б. (2012). Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації. (Дис. канд. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Рапацевич, Е. С. (сост.). (2001). Современный словарь по педагогике. Минск: Современное слово.

Стаднійчук, І. П. (2017). Формування технічної компетентності техніків-механіків у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах. (Дис. канд. пед. наук). Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Яциніна, Н. О. (2008). Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234