Особливості використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики

Ірина Миколаївна Наумук, Наталія Іванівна Корзун

Анотація


У статті розглядаються питання вдосконалення сучасних підходів до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України. Спираючись на досвід закордонних та українських учених, було проаналізовано впровадження технологій дистанційного навчання під час підготовки майбутніх учителів інформатики. Розглянуті переваги та недоліки використання системи дистанційного навчання у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. Описано різні аспекти використання системи дистанційного навчання у професійній діяльності майбутніх учителів інформатики. Значну увагу приділено авторизації слухачів у системі дистанційного навчання. Розглядається робота в режимі редагування, яка дозволяє вносити різноманітні правки в систему дистанційного навчання.

Ключові слова


дистанційне навчання; майбутній учитель інформатики; платформа дистанційного навчання; електронний навчальний курс; технології педагогічного проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєв, А. А. (1998). Введення в дистанційне навчання. Комп’ютери в навчальному процесі, (2), 25-68.

Беспалько, В. П. (1989). Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика.

Безрукова, В. С. (1999). Педагогика. Проективная педагогика: учебник для индустриально-педагог. техникумов и для студентов инженерно-педагогических специальностей. Екатеринбург: Деловая книга.

Биков, В. Ю. (2001). Проектний підхід і дистанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів. В Кримські педагогічні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції (с. 30-50).

Гладир, А. І., Зачепа, Н. В., & Мотруніч, О. О. (2012). Системи дистанційного навчання – огляд програмних платформ. Взято з http://www.kdu.edu.ua/statti/Tezi/Tezi_2012/43.

Кухаренко, В. М., Рибалко, О. В., & Сиротенко, Н. Г. (2002). Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс. Навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», Торсінг.

Лебедева, М. Б., & Шилова, О. Н. (2004). Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать? Информатика и образование, (3), 95-100.

Міністерство освіти і науки України. (2000). Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Взято з http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Міністерство освіти і науки України. (2013). Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ від 25.04.2013 р. № 466. Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.

Наумук, І. (2017). Особливості використання методу case-study в процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2 (19), 132-136.

Осадчий, В. В., & Наумук, И. Н. (2015). Анализ проблемы профессиональной подготовки медиаграмотных учителей информатики в Украине. Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society), 18 (2), 428-440. Взято с https://readera.ru/analiz-problemy-professionalnoj-podgotovki-mediagramotnyh-uchitelej-informatiki-v-14062606.

Сисоєва, С. О., & Осадча, К. П. (2010). Системи дистанційного навчання: порівняльний аналіз навчальних можливостей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць, (23), 46-55. Київ – Вінниця: ТОВ «Планер».

Спiрiн, О. М. (2007). Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою. Інформаційні технології i засоби навчання (Information Technologies and Learning Tools), 3 (2). Взято з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/261.

Ястремська, С. О. (2017). Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи. Молодий вчений, 9 (49), 428-432.

Holmberg, B. (1990). Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234