Застосування вільного програмного забезпечення у загальноосвітніх школах України

Анна Віталіївна Чередниченко

Анотація


У статті проаналізований феномен вільного програмного забезпечення. Спираючись на сучасні дослідження показано, що ідея ВПЗ ґрунтується на філософії поваги до свободи особистості, яка реалізується через свободи виконувати програми у будь-який спосіб, вивчати і змінювати програми, передавати копії програм іншим користувачам, передавати іншим свої змінені версії програм. Показані переваги і недоліки ВПЗ, його роль в інформаційному і громадянському суспільстві, відмінність між вільним і відкритим програмним забезпеченням, значення використання ВПЗ в освіті як чинника формування свідомих, відповідальних громадян. Наведені приклади використання вільних програм в освітньому процесі, зокрема закладів загальної середньої освіти.

Ключові слова


інформаційне суспільство; пропрієтарне програмне забезпечення; вільне програмне забезпечення; заклади освіти; свобода особистості

Повний текст:

PDF

Посилання


Артамонов, И. В. (2012). Свободное программное обеспечение: преимущества и недостатки. Известия ИГЭА, 6 (86), 122-125.

Горлач, М. І., & Кремень, В. Г. (2009). Політологія: наука про політику: підручник. Київ: Центр учбової літератури.

Грищенко, М. (Ред.) (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Київ: МОН України. Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Edufoss.blogspot.com. (2011). Вільне програмне забезпечення в освіті. Взято з http://edufoss.blogspot.com/.

e-ranok. (2018). Вільне програмне забезпечення в контексті сучасної школи. Slideshare.net. Взято з https://www.slideshare.net/eranokeranok/ss-93980704.

Издательство ЮНЕСКО. (2005). К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. [Pdf]. Взято з http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf.

Куцепал, С. В. (2011). Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій. Філософія і політологія в контексті сучасної культури, (2), 233-238.

Кучеренко, В. М., & Черевик, В. М. (2013). Впровадження вільних операційних систем в навчальних закладах. Вісник ДУІКТ, (4), 46-52.

Осадча, K. П., & Чемерис, Г. Ю. (2017). Добір засобів тривимірного моделювання для формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук. Інформаційні технології і засоби навчання, 62(6), 70-85. Взято з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1713.

Осадчий, В. (2003). Місце відкритого програмного забезпечення в обробці графічної інформації. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць, 3, 247-250. Кривий Ріг, Україна: Видавничий відділ НМетАУ.

Ходаківський, Є. І., Якобчук, В. П., & Литвинчук, І. Л. (2014). Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури.

Шинкарук, В. І. (Гол. ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис.

Шляхтун, П. П. (2010). Політологія: історія та теорія: Підручник. Київ: Центр учбової літератури.

The KDE Education Project. (n.d.). [online]. Retrieved from https://edu.kde.org/.

Pankaja, N., & Raj, M. (2013). Proprietary software versus Open Source Software for Education. American Journal of Engineering Research, 2 (7), 124-130.

Stallman, R. (n.d.a). Why Open Source Misses the Point of Free Software – GNU Project – Free Software Foundation. Retrieved from https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html.

Stallman, R. (n.d.b). Why Schools Should Exclusively Use Free Software – GNU Project – Free Software Foundation. Retrieved from https://www.gnu.org/education/edu-schools.en.html.

What is free software? - GNU Project - Free Software Foundation. (n.d.). Retrieved from https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html.

Why Educational Institutions Should Use and Teach Free Software - GNU Project - Free Software Foundation. (n.d.). Retrieved from https://www.gnu.org/education/edu-why.en.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234