Педагогічна система формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності

Ярослав Богданович Зорій, Валентина Вікторівна Богатирець

Анотація


У статті розглядаються підходи до систематизації процесу військової підготовки громадян за програмою офіцерів запасу у військових закладах вищої освіти (ВЗВО) та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (ВНП ЗВО). Науково-методологічний аналіз, який проводився на філософському, загальнонауковому і професійному рівнях підтвердив доцільність побудови педагогічної системи формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності.

Обґрунтування та висвітлення окремих структурних елементів педагогічної системи дозволили узагальнити отриманий результат, основою якого є військово-професійна готовність майбутніх офіцерів запасу до службової діяльності, які утворюються на базі засвоєних раніше психолого-педагогічних знань і сформованих фахових навичок і вмінь.

Ключові слова


військова підготовка; майбутні офіцери запасу; військово-професійна діяльність; готовність; педагогічна система; педагогічні підходи; компоненти системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабанский, Ю. (1989). Избранные педагогические труды. Москва: Педагогика.

Бабанский, Ю., & Поташник, М. (1984). Оптимизация педагогического процесса: (В вопросах и ответах). Киев: Рад. школа.

Беспалько, В. (1989) Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика.

Зорій, Я. (2017). Завдання підготовки громадян за програмою офіцера запасу у вищих навчальних закладах України в сучасних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: НАУ.

Руснак, І., & Зорій, Я. (2010). Функціонування системи військової освіти України в умовах модернізації вищої освіти у світлі Болонського процесу. Збірник наукових праць Національна академія Державної прикордонної служби України Серія Педагогічні та психологічні науки, (54), 48–51.

Ягупов, В. (2000). Військова дидактика: навч. посіб. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234