Застосування інтерактивного обладнання при проведенні тренінгів з економічних дисциплін

Олександр Олександрович Гармашов

Анотація


В статті доведено, що практична підготовка майбутніх економістів у сучасних умовах глобалізованого світу виходить на перший план серед інших важливих форм і методів навчання. Показано перспективність впровадження у процес викладання економічних дисциплін інтерактивного обладнання під час проведення тренінгової роботи. Представлено авторські мультимедійні матеріали до вправ і завдань, підготовлені у спеціалізованих додатках та on-line сервісах. Наведена характеристика презентує технологію їх розробки та методику використання при проведенні тренінгу. Головна особливість застосування цього обладнання пов’язана з тим, що матеріали для нього подібні до традиційних ресурсів. Використання цих матеріалів інтенсифікує тренінговий процес. Викладач має володіти технологією підготовки матеріалів і методикою їх використання при проведенні тренінгу.

Ключові слова


тренінгові технології; економісти; інтерактивне обладнання; електронні матеріали; Easy Interactive Tools; LearningApps; Scrumblr; SMART Notebook

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко, Н. В. (2017). Тренінг з «Обліку і оподаткування». Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Бондарєва, Л. І. (2006). Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ.

Вправи на концентрацію уваги – Психологіс. (2015). Psychologis.com.ua. Взято з http://psychologis.com.ua/uprazhneniya_na_koncentraciyu_vnimaniya.htm.

Гуревич, А. М. (2006). Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах. Санкт-Петербург: Речь.

Гуревич, Р. С., Кадемія, М. Ю., & Козяр, М. М. (2012). Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті: монографія. Львів: Вид-во «СПОЛОМ».

Ковальчук, Г. О. (2016). Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти. (Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогіки Національної акадеиії педагогічних наук України, Київ.

Красовська, Н. А. (2013). Проблеми підготовки економістів в умовах трансформації вищої школи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, (27), 89-93.

Лойко, Д. М. (2015). Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економіка і вища освіта, 5 (91), 61-70.

Пендальчук, П. М. (2016). Огляд програмного забезпечення для інтерактивних дощок. Pendalchuk.nethouse.ua. Взято з: https://pendalchuk.nethouse.ua/articles/276755.

Піскова, Ж. В., & Козинець, І. І. (2017). Ділова гра «Організація бухгалтерського обліку» як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 1 (13), 241-246.

Посилкіна, О. В., & Котлярова, В. І. (2014). Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства «Вдосконалення організаційної структури управління підприємством» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства». Харків: Вид-во НФаУ.

Поясок, Т. Б. (2009). Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія. Кременчук: ПП Щербатих О.В.

Пшенична, О. С. (2012). Підготовка майбутнього менеджера організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності. (Дис. канд. пед. наук). Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Пшенична, О. С. (2014). Інтенсифікація навчального процесу у вищій школі на основі використання інформаційних технологій. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 36 (89), 590-597.

Хміль, Н. А., & Морквян, І. В. (2015). Віртуальні інтерактивні дошки та їх основні характеристики. Інформаційні технології в школі: Інтернет-додаток до журналів видавничої групи «Основи». Взято з http://osnova.com.ua/items/item-october-2016/index.html.

LearningApps.org. (2018). Взято з https://learningapps.org.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234