Методи і засоби навчання об’єктно-орієнтованого програмування у вищих навчальних закладах

Сергій Леонідович Конюхов

Анотація


У статті проаналізовані методи і засоби навчання, які використовуються у практиці навчання майбутніх інженерів-програмістів, визначені способи їх використання у процесі формування у студентів компетентностей у сфері об’єктно-орієнтованої розробки. Наприклад, застосування електронних засобів навчального призначення з урахуванням індивідуальних навчальних потреб студентів (середовища, які реалізують метод візуалізації понять об’єктно-орієнтованого програмування, електронні тренажери й ін.). Ще один підхід полягає у послідовному підвищенні ролі інтерактивних методів навчання, які спонукають студентів до самостійного формулювання висновків, застосування вже наявних знань і пошуку нових. Визначені напрями подальших досліджень, які полягають у розробці системи методів і засобів навчання, адаптованих до особливостей об’єктно-орієнтованого програмування як предмета вивчення у закладах вищої освіти.

Ключові слова


заклади вищої освіти; майбутній інженер-програміст; професійні компетентності; об’єктно-орієнтована парадигма; методи навчання; засоби навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Балалаєва, О. Ю. (2013). Фасетні класифікації електронних засобів навчального призначення. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (38), 41-52. Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/926.

Балалаєва, О. Ю. (2016). Проектування електронних посібників з латинської мови для вищих аграрних навчальних закладів. (Дис. канд. пед. наук). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Вембер, В. П. (2006). Навчально-методичні вимоги до електронного підручника. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 4 (11), 50-56. Взято з http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/865?mode=simple.

Грибова, В., Осипенков, Г., & Сова, С. (2009). Концепция разработки диагностических компьютерных тренажеров на основе знаний. В Markov, K., Velychko, V., Ivanova, K., & Mitov, I. (Eds.). Human Aspects of Artificial Intelligence. International Book Series «Information Science & Computing», (12). Supplement to the International Journal «Information Technologies & Knowledge», 3, pp. 27-33. Sofia, Bulgaria: Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA.

Гришко, Л. В. (2009). Методична система навчання основ програмування майбутніх інженерів-програмістів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Дем’яненко, В. М., Лаврентьєва, Г. П., & Шишкіна, М. П. (2013). Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї, (1), 44-48.

Жарких, Ю. С., Лисоченко, С. В., Сусь, Б. Б., & Третяк, О. В. (2012). Комп’ютерні технології в освіті: навч. посібн. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».

Кривонос, О. М. (2014). Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування. (Дис. канд. пед. наук). Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ.

Круглик, В. С. (2018). Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах. (Дис. доктора пед. наук). Запорізький національний університет, Запоріжжя.

Лобода, Ю. Г. (2012). Електронні засоби навчання: структура, зміст, класифікація. Інформаційні технології і засоби навчання, 2 (28). Взято з http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/649/492.

Chen, W. K., & Cheng, Y. C. (2007). Teaching Object-Oriented Programming Laboratory With Computer Game Programming. IEEE Transactions on Education, 50 (3), 197-203.

Djelil, F., Albouy-Kissi, B., Albouy-Kissi, A., Sanchez, E., & Lavest, J. (2015). Towards a 3D Virtual Game for Learning Object-Oriented Programming Fundamentals and C++ Language - Theoretical Considerations and Empirical Results. In Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education, 289-294.

Educational Simulations. (2011). Creativeteachingsite.com. Retrieved from http://www.creativeteachingsite.com/edusims.html.

Esteves, M., & Mendes, A. J. (2003). OOP-Anim, a system to support learning of basic object oriented programming concepts. In Proceedings of the 4th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2003). Retrieved from http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/cst/Docs/proceedings/S4/IV-6.pdf.

Esteves, M., & Mendes, A. J. (2004). A simulation tool to help learning of object oriented programming basics. In Proceedings of the 34th Annual Frontiers in Education (FIE 2004), F4C-7-12.

Proulx, V. K. (1998). Traffic simulation: A case study for teaching object oriented design. In Proceedings of the 29th SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education, 48-52.

Udvaros, J., & Gubán, M. (2016). Demonstration the Class, Object and Inheritance Concepts by Software. Acta Didactica Napocensia, 9 (1), 23-34.

Zhu, H., & Zhou, M. (2003). Methodology First and Language Second: a Way to Teach Object-Oriented Programming. In Proceedings of the OOPSLA’03. Retrieved from https://faculty.nipissingu.ca/haibinz/research/oopsla03.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234