До питання щодо інституціоналізації професії тьютора в українському освітньому просторі

Катерина Петрівна Осадча

Анотація


Нині людині важко орієнтуватися у великих потоках інформації, щоб засвоїти її, а освіта, яка має допомогти їй у цьому, залишається консервативною та повільно модернізується. За таких умов виникає необхідність появи принципово нової позиції у професійній освіті – тьютора. Позиція тьютора як посада у штатному розкладі школи також актуалізується запровадженням профілізації шкіл і варіативних предметів у старших класах. Аналіз класифікаторів професій Великобританії, Польщі, США, Канади та Росії засвідчує наявність у них професії тьютора. У статті окреслено відмінність тьютора від класного керівники, вчителя-предметника, соціального педагога, шкільного психолога, педагога додаткової освіти, асистента і помічника вчителя. Обґрунтовано доцільність внесення професії «тьютор» до переліку професій у Національному класифікаторі України. Подано функціональні обов’язки тьютора у сфері середньої освіти, у сфері вищої освіти та у сфері додаткових освітніх послуг.

Ключові слова


тьютор; професія; функціональні обов’язки; класифікатор професій

Повний текст:

PDF

Посилання


Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. (2014). Psz.praca.gov.pl. Взято з http://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6488358/Zal_KZiS%202014%20tekst%20jednolity%20Dz_U_z%202018%20poz_227.pdf.

National Occupational Classification 2016. (2016). Noc.esdc.gc.ca. Retrieved from http://noc.esdc.gc.ca/English/NOC/welcome.aspx?ver=16.

SOC 2010 - Office for National Statistics. (2010). Ons.gov.uk. Retrieved from https://www.ons.gov.uk/methodology/classificationsandstandards/standardoccupationalclassificationsoc/soc2010.

Standard occupational classification manual. (2018). Bls.gov. Retrieved from https://www.bls.gov/soc/2018/soc_2018_manual.pdf.

Бойко, А. (2011). Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії. Педагогічні науки. Збірник наукових праць, (2), 4-10.

Вєтров, С. (2017). Поняття та алгоритм тьюторської діяльності. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка, 23-24 (69), 35-47.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. (2010). Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Київ. Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10.

Ковалева, Т. (2011). Оформление новой профессии тьютора в российском образовании. Вопросы образования, (2), 163-181.

Кремень, В. (Ред.). (2016). Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Київ: Педагогічна думка.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (2008а). Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования. Приказ от 05.05.2008 № 216н. Москва. Взято с https://rg.ru/2008/05/28/perechen-obrazovanie-dok.html.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (2008b). Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования. Приказ от 05.05.2008 № 217н. Москва. Взято с http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/93312/.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (2010). Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Приложение к приказу от 26.08.2010 № 761н. Москва. Взято с http://base.garant.ru/199499/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. (2011). Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. Приказ от 11.01.2011 № 1н. Москва. Взято с http://main.isuct.ru/files/uchsovet/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.11 №1н (квалификационные требования).pdf.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. (2012). Щодо посадових обов’язків асистента вчителя. Лист № 1/9-675 від 25.09.2012. Київ. Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/.

Міністерство освіти і науки України. (2015). Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі загальноосвітніх навчальних закладів України. Наказ від 15.07.2015 № 764. Київ. Взято з http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-07-21/4257/nmo-764-1.pdf.

Міністерство освіти і науки України. (2017). Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ від 11.07.2017 № 995. Київ. Взято з http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-26/7766/nmo-995-1.pdf.

Нікітін, В. (2017). Освітні траєкторії світу, що стрімко змінюється. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка, 23-24 (69), 33-34.

Осадча, К. П. (2017). Історико-педагогічний аналіз становлення тьюторства в освіті України. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4(59), 395-401.

Спиваковский, В. (2011). Образовательный взрыв. Киев: ЧФ «МУВЦ "ГРАНД-ЭКСПО"».

Чупринин, А. (2012). Проект профессионального стандарта тьютора 2012-2015 г. Межрегиональная Тьюторская Ассоциация. Взято с http://www.thetutor.ru/ob-assotsiatsii/dokumenty/resheniya-pravleniya-mta/129-professionalnyj-standart-tyutora/751-proekt-professionalnogo-standarta-tyutora-2012-2015-g.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234