Особливості трансформації ролі суб’єктів освітнього процесу при переході від традиційної до змішаної моделі навчання

Тетяна Степанівна Шроль

Анотація


У статті розглянуто особливості організації змішаної навчальної діяльності. Описано характеристики та особливості зміни ролі суб’єктів освітнього процесу при переході від традиційної до змішаної моделі. Визначено переваги та недоліки змішаної навчальної діяльності відповідно до функцій в ній викладача і студента.

Ключові слова


змішаний підхід, модель змішаного навчання, суб’єкти змішаного навчання, майбутні вчителі, ІКТ

Повний текст:

PDF

Посилання


Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача-тьютора : теорія і методика: навч.-метод. посібник / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ; Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с.

Стрюк А. М. Система «Агапа» як засіб навчання системного програмування бакалаврів програмної інженерії : дис. ... кандидата. пед. наук : 13.00.10 / Андрій Миколайович Стрюк. – К., 2012. – 312 c.

Шроль Т. С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти [Електронний ресурс] / Т. С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Частина І. – Рівне: РДГУ, 2016. – С. 166-170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2016_13(1)__52.

REIMAGINING TEACHING IN A BLENDED CLASSROOM [Електронний ресурс] / TNTP reimagine teaching – Nov, 2014. – p. 17. –Режим доступу: http://tntp.org/assets/documents/TNTP_Blended_Learning_WorkingPaper_2014.pdf.

Staker H. Classifying K–12 Blended learning [Електронний ресурс] / Heather Staker, Michael B. Horn – Innosight Institute May, 2012 – p. 22 –Режим доступу : http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-learning.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234