Система обліку відвідуваності й успішності студентів – як засіб моніторингу рівня знань у студентів

В.М. Васильєв

Анотація


В статті проаналізовані розробки в сфері інформаційних технологій для забезпечення обліку відвідуваності та успішності студентів вищих навчальних закладів. Автором приведена загальна характеристика системи ІАС Університет «Електронний журнал». Описані загальна характеристика системи з точки зору інформаційної безпеки, принципи роботи модулю обліку успішності студентів та модулю системи тестування – як засобу рейтингового виміру знань, можливості інтеграції з LMS Moodle 2.4.

Ключові слова


електронний журнал; електронний облік успішності; відвідуваність; система тестування; інтеграція з LMS Moodle 2.4

Повний текст:

PDF

Посилання


OnCourse Systems for Education. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oncoursesystems.com/about

Автоматизированная система контроля знаний и управления обучением (АСУО). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ttech.pstu.ac.ru/do.

Круглик В.С. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні //Херсон: Вид. ХДУ. – 2008. – С. 114-119.

О системе электронных школьных журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ballov.net/about.php.

Осадчий В.В. Компьютерная система рейтиногов. / В.В. Осадчий, А.В. Додонов – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 40 с.

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kneu.edu.ua/userfiles/center/polojennya2.doc.

Кірвас В.А. Автоматизований моніторинг та облік навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі підготовки фахівців / В.А. Кірвас // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність. Материали Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 травня 2008 р. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – С. 45-49.

Ярошинський В.М. Методика підготовки тестів успішності при викладанні дисциплін «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» / В.М. Ярошинський Я.М. Рудик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://elibrary.nubip.edu.ua/10505/1/11rym.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234