Використання сучасних інформаційних технологій в процесі реалізації ігрових методів навчання

О.С. Пшенична

Анотація


У статті представлена імітаційна гра «Застосування інформаційних технологій в розробці бізнес-плану підприємства», яка використовується в процесі викладання майбутнім менеджерам дисципліни «Економічна інформатика». Важливою особливістю цієї навчальної гри є реалізація її ігрового простору засобами комп’ютерного зв’язку – Skype і електронною поштою. Саме ця особливість свідчить про перспективи інформаційних технологій для реалізації ігрових методів навчання в умовах самостійної роботи студентів. Ефективність представленої гри підтверджує її міжпредметний характер, оскільки її можна реалізувати при вивченні різних професійно орієнтованих дисциплін.

Ключові слова


ігрові методи навчання; імітаційна гра; ігрова модель; імітаційна модель; сценарій гри; самостійна робота студентів; інформаційні технології; бізнес-план

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемьева О. А. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности : монография / О. А. Артемьева, Н. М. Макеева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 208 с.

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: [Метод. пособие] / А.А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207с.

Гуревич А. М. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах / А. М. Гуревич. – СПб.: Речь, 2006. – 144с.

Кадемія М. Ю. Методика використання програмного продукту Skype : навч.-метод. посіб. / М. Ю. Кадемія, О. А. Сисоєва. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 217 с.

Качеровська Т. В. Навчально-ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. В. Качеровська. – О., 2005. – 21 с.

Пшенична О. С. Економічна інформатика: Методичні рекомендації з проведення імітаційної гри в межах самостійної роботи студентів І курсу напряму підготовки «Менеджмент» / О. С. Пшенична. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 77 с.

Рудая И. Л. Стратегическая деловая игра «Никсдорф ДЕЛЬТА» : учебное пособие для участников игры / И. Л. Рудая. – М. : ЗАО «АНДА», 2000. – 128 с.

Wolfe J. Business simulations, games and experiential learning in international business education / J. Wolfe, B. Keys. – New York ; London : International Business Press. – 1997. – 88 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234