Модернізація освітнього процесу у вищій школі на засадах компетентнісного підходу

О.В. Плахотнік

Анотація


У статті йдеться про компетентність як інтегральну характеристику особистості, яка визначає її здатність вирішувати проблеми та типові завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі використання знань, навчального й життєвого досвіду та відповідно до засвоєної системи цінностей.

Ключові слова


освітня концепція; якість освіти; компетентнісний підхід; трансформаційний підхід; навчальна програма; проектування; освітні стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Кодлюк Я.П. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти України. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: „К.І.С.", 2004. - С. 10-11.

Кремень В.Г. Нові вимоги до якісної освіти // Освіта України. - 2006. - № 45- 46. - С. 6-7.

Овчарук О.В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти:досвід зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті:світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: „К.І.С.", 2004. - С. 5 - 15.

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство /Ред. кол. Н.Софій (голова), І.Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та ін. - К.: Контекст, 2000. - 336 С. – С.18 -19, 44 - 47.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО. - Центр „Эйдос". [Электронный ресурс] /Доступ: www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm; http//www.eidos.ru /news/compet.htlm.

Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата современного образования // Интернет-журнал „Эйдос". [Электронный ресурс]. - 2006. Доступ: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.

Овчарук О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.- К.:„К.І.С.", 2004. - 112 с.

Плахотник О.В. Компетентностный подход как базовая категория модели образования будущего столетия // Образование в пространстве школы и вуза: опыт, проблемы, перспективы: Сб. материалов II Междунар. науч.-практ. Конф. 27 ноября 2013г., г.Стерлитамак. -Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2013 – С. 190-199.

Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В.Овчарук. - К.: „К.І.С.", 2004. - С. 15-25.

Олейникова О. Н. Европейское сотрудничество в области профессионального образования и обучения: Копенгагенский процесс. - М.: Центр изучения проблем профессионального образования, 2004. - 70 с.

Бобиенко О. М. Ключевые компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования: Дис. к. пед. н. / Казанский гос. технол. университет. - Казань, 2005. - 186 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234