Використання хмарних технологій для потреб освіти

Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева

Анотація


Матеріали даної статті присвячені визначенню форм та необхідних компонентів використання хмарних технологій при підготовці вчителів–предметників. Для удосконалення процесу навчання має сенс використовувати такі потужні технології як «хмарні обчислення», які, підтримуючи традиційні форми навчання, є новим етапом розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань.

Ключові слова


хмарні обчислення; хмарні технології; хмарні сервіси; форми використання хмарних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України № 926/2010 від 30.09.10 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» // Офіційний вісник Президента України. 2010 – № 27 – С. 17.

Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002. – 54с.

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. - Затверджено Постановою МОН України 20 грудня 2000 р.- К.: НТУ “КПІ”, 2000.- 12 с.

Хмарні технології в освіті: матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173с.

Алексанян Г. А. Использование облачных сервисов Яндекс при организации самостоятельной деятельности студентов СПО [Текст] / Г. А. Алексанян // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 150-153.

Воронкін О.С. «Хмарні» обчислення як основа формування персональних навчальних середовищ // Збірник наукових праць: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012, Львів, 26-28 квітня 2012 р. – Львів, 2012. – С. – 143-146.

Морзе Н.В. Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? / Н.В. Морзе // Комп’ютер у школі та сім’ї. - №6 (86). – 2010. – С.10-14.

АрхіповаT.Л., Зайцева T.В. Технології «хмарних обчислень» в освітніх закладах // Хмарні технології в освіті. Maтеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ КМІ, 2012. – С.72.

Дем’яненко В.Б. Мережні електронні площадки як засіб формування інформаційної системи навчального призначення для учнів малої академії наук України.// Інформаційні технології в освіті. - №12.- 2012.-С.146-151

Самодуров В.А. Программа дисциплины «Облачные вычисления» для направления 080500.68 Бизнес-информатика для подготовки магистра. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, 2012.-7с.

Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274

Информационно-аналитический журнал Университетская книга. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/228-oblachnie-servicy-dla-bibliotek-i-obrazovaniya.html.

Хмарні обчислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cnews.ru/mag/2011/CloudTechnology.pdf

Новини про ІТ компанії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.itcontent.ru/archives/blog/cloud_computing

Система дистанційного навчання KSU ONLINE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ksuonline.ks.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234