Особливості виконання дипломних проектів майбутніми інженерами-програмістами

В.С. Круглик, М.О. Вінник, О.О. Плечій

Анотація


Статтю присвячено особливостям організації спільної роботи майбутніх інженерів-програмістів над проектом під час виконання дипломних робіт, як завершальної частини процесу набуття та закріплення ключових ІТ компетенцій.

Ключові слова


проект; дипломна робота; керування розробкою; ІТ компетенції; організація спільної роботи; комунікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Акіменко В. В. Особливості розробки освітнього стандарту з інформатики (напрям підготовки 040302) / Акіменко В. В., Нікітченко М. С. /Інформаційні технології в освіті : збірник наук. праць. – Вип. 5. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – С. 9–15.

Гришко Л. В. Вимоги до професійних якостей програміста / Л. В. Гришко // Вісник Черкаського університету. – Вип. 173. Серія: Прикладна математика. Інформатика. – Черкаси, 2009. – С. 116–120.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика. Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 32 с.

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавр. Галузь знань 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки 040302 Інформатика. Міністерство освіти і науки України. – К., 2010. – 94 с.

Національний класифікатор України - класифікатор професій ДК 003 - 2005. К.: Соцінформ, 2006,- 616 с.

Національний класифікатор України - класифікатор професій ДК 003 - 2005. Зміни № 1-№ 2 у 2007 р. К.: Соцінформ, 2007. - 80 с.

Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : монографія / наук. ред. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 55–56.

Співаковський О. В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / Співаковський О. В. – Херсон : Айлант, 2003. – 229 с.

Психология программирования. Групповая разработка и организация коллектива [Электронный ресурс] // Материалы лекции из курса «Введение в технологию программирования» / Терехов А. Н. – Режим доступа к материалу: http://citforum.univ.kiev.ua/SE/project/terehov/2.shtml.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234