РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ

В.О. Торбаніст

Анотація


У статтi oбґрyнтoванo необхіднність формуючої підтримки , яка передбачає допомогу студентам в виконанні надто складних для них завдань, задля розвитку самостіності студентів при навчанні у ВНЗ.

Ключові слова


самостійність;самостійна пізнавальна діяльність;моделювання професійних ситуацій;розширення меж освітнього простору;проектна діяльность

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенберг А.Я. Самообразование: история, теория и совре- менные проблемы. – М., 1986.

Вергасов В. Д. Активизация познавателььой деятель- ности студентов в высшей школе / В.Д. Вергасов. – К. : Вищашкола, 1985. – 175 с.

Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М., 2003. Журавська Л.М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах / Л.М. Журавська // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, №2. – С. 105–115.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение / В.А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990. –247 с.

Никишин-Потанич В.А. Проблема самостоятельной работы студентов в педагогике высшей школы // Совершенствование форм и методов самостоятельной работы студентов. – Симферополь: Издательство СГПИ, 1985. – 218с.

Карпова О.Л. Теоретико-методологические аспекты самообразовательной деятельности студентов: инновационный подход // Саморазвитие человека: инновации в образовательном пространстве // Материалы международной науч.- практ. конф. Ч.2 – Н. Новгород, 2007.

Ярмаченко М. Д. Важливий етап у розвитку педагогічної науки/ М. Д. Ярмаченко // Вісник АПНУкраїни. –1993. – №1. – С. 8–10.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234