ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАТОРСЬКИХ НАВИЧОК УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

О.В. Матвійчук, С.О. Подласов

Анотація


В роботі описана методика формування експериментаторських навичок учнів та студентів при реалізації принципу наступності навчання фізики з використанням засобів інформаційних технологій. Наведено структурну модель реалізації принципу наступності навчання фізики під час лабораторного практикуму. Показано, що наявність комп’ютерних тренажерів (віртуальних лабораторних робіт) і запропонованої методики формування експериментаторських навичок учнів та студентів суттєво підвищує ефективність використання навчального часу в лабораторії.


Ключові слова


наступність навчання фізики;експериментаторські вміння;комп’ютерні тренажери;лабораторний практикум;LMS Moodle

Повний текст:

PDF

Посилання


Лабораторні роботи з курсу «Загальна фізика». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/file.php/254/ GeneralPhysics-Labs/html_physics/index_lab.html

Матвийчук А.В. Методический подход реализации принципа преемственности при обучении физике во время лабораторного практикума / А.В. Матвийчук // Современный физический практикум : материалы XI Междунар. учеб.-метод. конф., г. Минск, 12–14 окт. 2010 г. / под. ред. Н.В. Калачев, М.Б. Шапочкина, А.К. Федотова. – Минск, 2010. – С. 280–282.

Матвійчук О.В. Аналіз результатів вхідного контролю знань студентів з фізики як основа індикації питання реалізації принципу наступності у навчанні / О.В. Матвійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалізація та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В.П. Сергієнка. – Київ, 2011. – Вип. 28. – С. 147–151.

Моисеенко В.И. Виртуальные лабораторные работы по физике / В.И. Моисеенко, С.А. Подласов // Материалы Х Международной конференции «Физика в системе современного образования (ФССО-09)» Санкт-Петербург, 31 мая – 4 июня 2009 г. – Санкт-Петербург, 2009. – Т.2. – С. 37–41.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234