МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЛАГРАНЖА

В.С. Єремєєв, В.Я. Жарков, В.Е. Карпов, А.А. Риженко

Анотація


Запропоновано метод математичної обробки багатофакторного експерименту з використанням одновимірного полінома Лагранжа. На алгоритмічній мові С розроблені програми Lagrange1 (х) і Lagrange2 (х, y), що дозволяють знайти залежність вихідної величини, відповідно, від одного і двох факторів. Запропоновано алгоритм проведення обчислень в разі 3 і більше факторів, який заснований на застосуванні програм Lagrange1 (х) і Lagrange2 (х, y). Як приклад проведена математична обробка експериментальних даних з дослідження магнітного потоку в зазорі магнітного перетворювача енергії вітру в тепло.


Ключові слова


алгоритмічна мова;обробка експерименту;поліном Лагранжа;програмний продукт;функція регресії;експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Самарский А. А. Численные методы / А. А. Самарский, А. В. Гулин. – М. : Наука, 1989. - 432 с.

Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М. : Бином, 2001 – с. 363–375.

Дьяконов В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство / В.П. Дьяконов – Москва: «ДМК Пресс», 2009. – 624 с.

Еремеев В.С. Юрьев И. Н. Сравнительный анализ неточности в задачах прикладной геометрии при использовании полиномов Лагранжа и сплайнов. Материалы международной научнопрактической конференции. (28.10.2013, г. Мин. воды). «Научные итоги: достижения, проекты,гипотезы». Изд. Северо-Кавказского филиала Белгородского гос. Технол. универс. им. В.Г.Шухова.2014, №18, с.142–146.

Єремеєв В. С., Ракович Г. М. Теорія планування та обробки експерименту. Навчальний посібник. Мелітополь: МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2012. – 92с.

Жарков В.Я. Дослідження параметрів магнітної системи вітрового теплогенератора / В.Я. Жарков // Вісник ХНТУСГ. – Харків, 2006. – Вип. 43, т.1. – С.223–227.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234