ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Л. В. Добровольська

Анотація


В статті розкрито і проаналізовано проблеми використання інформаційних технологій у системі дошкільної освіти, визначено можливі напрями інформаційної підготовки педагогічних працівників . Метою цієї статті є розкриття змісту і структури поняття інформаційної компетентності, яке стає дедалі актуальнішим серед педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.


Ключові слова


компетентність;інформаційна компетентність;інформаційно-комунікаційні технології;навчально – виховний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Волярська О.С. Інноваційні педагогічні технології: навч.-метод. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації / О.С. Волярська. – Запоріжжя: A–ПЛЮС, 2012. – 105 с.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – С. 102.

Шикула Г. Розвиток інформаційних технологій у ВНЗ України: історичний аспект. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: /wpcontent/uploads/2013/11/Педагогіка_Shykula_2013_11_26_12_01_11_708.pdf.

Винославська О.В., Козлакова Г.О. Інтеграція педагогічних та інформаційних технологій у просторі вищої освіти // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2009. – № 1. – С. 123–130.

Гриншкун В. Подготовка педагогов к использованию электронных изданий и ресурсов // Высшее образование в России. – 2007. – № 8. – С. 86–89.

Гладишевський Р. Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук, Ю. Луцишин, О. Сеньковський // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогіка. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 40–52.

Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія /Г. В. Бєлєнька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 320 с.

Таран І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з дошкільної освіти / І. Таран // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики. – Частина ІІ (Педагогічні науки) : Міжнародна конференція, м. Київ, 2 лютого 2013 року. – К. : Центр.

Біла книга національної освіти України / [Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, О.Я. Савченко та ін.] ; за заг. ред. В.Г.Кременя. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.

Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №6. – С. 5


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234