Редакційна політика

Галузь та проблематика

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology - рецензований науковий часопис, присвячений сучасним інформаційним технологіям і актуальним проблемам освіти.

Журнал публікує змістовні статті, які ґрунтовно презентують результати досліджень, а також створює відкритий майданчик, який задовольняє потреби наукової спільноти у отриманні нової інформації. 

Журнал висвітлює різні аспекти сучасної професійної освіти, результати теоретичних й експериментальних досліджень у галузі педагогіки за такими основними напрямами:

 • використання ІКТ у навчанні, наукових дослідженнях, управлінні освітою й ін.;
 • наукові, методичні, організаційні й технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для закладів освіти;
 • актуальні тенденції розвитку професійної освіти;
 • взаємозв’язок професійної освіти з іншими науками;
 • теорія та практика професійної освіти;
 • теорія та методика вивчення окремих дисциплін у системі професійної освіти;
 • дидактичні основи застосування педагогічних технологій при вивченні окремих дисциплін у системі професійної освіти;
 • стандартизація та керування якістю у професійній освіті;
 • психолого-педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • наукові, методичні й організаційні проблеми безперервної підготовки та перепідготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук, а також підготовки майбутніх учителів і викладачів інформатики для загальноосвітньої та вищої школи;
 • наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми адаптації системи підготовки спеціалістів з ІКТ до вимог сучасного ринку праці.

Журнал запрошує науковців, досвідчених практиків і початківців до обговорення теорії і практики освіти й інформаційних технологій, а також міждисциплінарних проблем.

 

Політика розділів

Articles

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Short Communication

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі подані рукописи попередньо розглядаються редакцією. Щоб заощадити час для авторів та експертів-рецензентів, до офіційного розгляду надсилаються лише ті документи, які найбільше відповідають нашим редакційним критеріям. Ті документи, які, за версією редакції, не відповідають галузевій спрямованості та вимогам збірника, негайно відхиляються без зовнішнього розгляду (хоча ці рішення можуть грунтуватися на неофіційних рекомендаціях фахівців у цій галузі).
Рукописи, які вважаються потенційно цікавими для нашої читацької аудиторії, надсилаються на офіційний огляд, зазвичай, до двох рецензентів (іноді більше, якщо потрібні спеціальні поради (наприклад, за статистикою або конкретною методикою)). Після цього редактори приймають рішення, виходячи з рекомендацій рецензентів. Рішення з приводу статей можуть бути такими:

 • Прийнято. Рукопис може бути опубліковано без повторного перегляду його змісту. Необхідні тільки незначні редагування. Ніякі інші перевірки не потрібні.
 • Необхідні незначні зміни. Автори зобов'язані внести у статтю рекомендовані у відгуках зміни. Стаття прийнята для публікації зі змінами, якщо ці рекомендації будуть успішно виконані й реалізовані. Доопрацьовані статті будуть повертатися до всіх (або на вибір) рецензентів для другого етапу перевірки. Автори повинні надати лист рецензентам з деталізацією зроблених виправлень.
 • Необхідні значні зміни. Стаття не може бути прийнята до публікації в її нинішньому вигляді. Тим не менш, статті із виконнаням значного редагування матеріалів з урахуванням усіх зауважень рецензентів можуть бути прийнятними для публікації. Перероблена стаття повинна пройти повний повторний перегляд. Автори повинні надати лист для рецензентів з чітким описом внесених виправлень для спрощення процесу повторного рецензування.
 • Відхилено. У своєму нинішньому вигляді стаття не підходить для публікації і не має потенціалу для доопрацювання. Повторне подання такої статті є можливим лише після звернення до головного редактора або до одного з його заступників з чітким повідомленням та підтвердженням того, що стаття була повністю перероблена.

Рецензенти можуть рекомендувати авторові конкретний перелік дій для редагування статті, але вони повинні мати на увазі, що інші рецензенти певного документа можуть мати різні технічні знання та/або думки, і редактори можуть приймати рішення, ґрунтуючись на суперечливі рекомендації. Тому найкорисніші звіти надають редакторам інформацію, на основі якої має бути прийняте рішення. Визначення аргументів за та проти публікації часто є більш корисним для редакторів, ніж пряма рекомендація втору в той чи той спосіб.
Редакційні рішення не стосуються підрахунку голосів чи чисельних рейтингових оцінок, і ми не завжди дотримуємося рекомендацій більшості. Ми намагаємося оцінити силу аргументів, які висуває кожен рецензент та автори, і ми також можемо розглянути іншу інформацію, недоступну жодній із сторін. Наші основні обов'язки — це наші читачі та наукові співтовариства загалом, і, вирішуючи, як краще їх обслуговувати, ми повинні зважити претензії кожного документа до багатьох інших, які також розглядаються.
Ми можемо повернутись до рецензентів для подальшої консультації, особливо у випадках, коли вони не погоджуються один з одним, або якщо автори вважають, що їх публікацію неправильно зрозуміли. Тому ми просимо, щоб рецензенти мали бажання брати участь у повторному рецензуванні, за необхідності. Відповідно, коли рецензенти погоджуються оцінювати документ, ми вважаємо це і зобов'язанням переглянути наступні зміни.
Проте, редактори не надсилатимуть повторно документ рецензентам, якщо автори не зробили серйозної спроби розглянути критичні зауваження.
Ми відносимося до критики рецензентів серйозно. Зокрема, ми дуже серйозно відносимося до технічної критики. У тих випадках, коли один рецензент виступає за відхилення публікації, ми можемо звернутися до інших рецензентів щодо того, чи застосовує він надмірно критичний стандарт. Ми час від часу залучаємо додаткових рецензентів для вирішення спорів, але ми вважаємо за краще уникати цього, якщо не виникає конкретної проблеми.
Після завершення процесу розгляду всі відповідні відомості надсилаються авторові. Протягом 1-2 тижнів автор виправляє статтю та завантажує нову версію в систему журналу. Якщо після зазначеної дати статтю не повернуто (або не повідомляється про затримку редактора), стаття скасовується та видаляється.

Вибір рецензентів

Вибір рецензента має важливе значення для процесу публікації, і ми базуємо свій вибір на багатьох чинниках, включаючи експертизу, репутацію, конкретні рекомендації та власний попередній досвід рецензента. Наприклад, ми уникаємо використання людей, які є повільними, недбайливими або не надають аргументів щодо своїх поглядів відносно публікації.

Ми перевіряємо потенційних рецензентів, перш ніж надсилати їм рукописи для розгляду. Рецензенти повинні мати на увазі, що ці повідомлення містять конфіденційну інформацію.

Написання рецензії

Основна мета огляду полягає в тому, щоб надати редакторам інформацію, необхідну для прийняття рішення, але огляд також повинен надати авторам інструктаж про те, як вони можуть зміцнити свій документ для того, щоб він міг бути прийнятним для публікації. Наскільки це можливо, негативний огляд повинен пояснити авторам основні слабкі сторони їх рукопису, отже, відхилені автори можуть зрозуміти основи рішення та загалом побачити, що потрібно зробити, щоб поліпшити рукопис для публікації в інших виданнях.

Рецензії повинні документувати думки рецензентів. Усі твердження повинні бути обґрунтованими і докладно аргументованими, називаючи факти та посилання на допоміжні джерела, коментуючи всі аспекти, що мають значення для рукопису, і що рецензенти почуваються кваліфікованими, коментуючи їх.

Анонімність

Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому дане видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
Рецензенти залишаються анонімними протягом усього процесу розгляду. Автори несуть відповідальність за анонімність їх рукописів відповідно.

Процес апеляції

 • Якщо автор не погоджується з певними коментарями рецензента, він має право звернутися до редакції у форматі "примітки рецензента — коментар автора". Цей документ надсилається рецензенту, і разом з редактором приймається відповідне рішення щодо рукопису.
 • Якщо рецензенти вибирають взаємно протилежні резолюції щодо поданого рукопису (прийняти / відхилити), редактор призначає незалежного експерта.

 

Політика відкритого доступу

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology надає негайний відкритий доступ до опублікованих матеріалів згідно з принципом доступності наукових досліджень для громадськості, а також підтримує глобальний обмін знаннями. Будь ласка, перегляньте нашу заяву про авторське право.

Автор(и) рукопису погоджується, що у випадку прийняття рукопису для публікації в Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology матеріал буде захищений авторським правом на умовах ліцензії Creative Commons CC BY 4.0. Ця ліцензія дозволяє іншим авторам поширювати, редагувати, поправляти і брати твір за основу для похідних навіть на комерційній основі із обов'язковим зазначенням авторства.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для створення розподіленої системи архівування серед бібліотек-учасників та дозволяє цим бібліотекам створювати постійні архіви журналу з метою збереження та відновлення. Докладніше...

 

Авторські внески

Редакція не стягує оплату за подання, рецензування та публікацію рукописів.

 

Політика попередження плагіату

Плагіат (англ. plagiarism) – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору.

Самоплагіат (англ. self-plagiarism) – повторна публікація автором значних за обсягом та ідентичних за формою і змістом своїх же наукових текстів без зазначення факту їх попередньої або одночасної публікації.

Текстовий плагіат – повне або часткове запозичення фрагментів тексту (не видозмінених або модифікованих), що присутній у статях, тезах, звітах, монографіях, рукописах кваліфікаційних робіт, тощо.

Дії, що характеризують процес плагіату:

 1. видавання чужої роботи за власну;
 2. копіювання слів або ідей іншої особи без посилання на її праці;
 3. умисне упущення посилання зі списку джерел;
 4. надання невірних даних про джерело (наприклад «бите» посилання);
 5. зміна порядку слів зі збереженням загальної структури речення та без посилання на джерело;
 6. копіювання великої кількості тексту або ідей із зазначенням посилань на джерела, що в сукупності складають більшу частину статті.

Плагіат класифікують за наступними категоріями:

 1. точне копіювання без змін (Copy & Paste) та без належного бібліографічного оформлення запозичених фрагментів;
 2. копіювання із змінами у мовній, лексичній і технологічній інтерпретації (із перестановкою слів, заміною літер, цифр);
 3. наслідування стилю;
 4. переклад з іншої мови;
 5. запозичення ідеї.

Редакторами було здійснено аналіз програмних рішень для виявлення плагіату в наукових роботах з метою визначення найоптимальнішого ресурсу, що може бути використаний у процесі підготовки часопису.

За результатами дослідження обрано сервіс пошуку текстових збігів, що доступний як вільнопоширюване програмне забезпечення для встановлення на персональний комп’ютер "Advego Plagiatus".

Автори можут перевірити статті онлайн: http://www.crossref.org/crosscheck/index.html
або за допомогою програми:
http://advego.ru/plagiatus/advego_plagiatus.exe

Процедура:

 1. Всі рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою даного ПЗ виконавчим редактором на етапі первинного розгляду.
 2. У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється.
 3. Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

 

Ліцензійні умови

Лицензия Creative Commons
Усі статті підлягають умовам Creative Commons Attribution 4.0 International License.