Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Y

Yacenko, E. S., Altai State University (Russian Federation)
Yakimchuk, R. A., Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukraine)
Yakovenko, B.V., National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko (Ukraine)
Yakovenko, V. (Ukraine)
Yakovlev, R. V., Altai State University, Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology (Russian Federation)
Yakovlev, R. V., Altai State University; Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology (Russian Federation)
Yakovlev, R. V., Altai State University; Tomsk State University (Russian Federation)
Yakovlev, R. V., Altai State University (Russian Federation)
Yakovlev, R. V., Altai State University; National Research Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology (Russian Federation)
Yakovlev, R. V., Altai State University, Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology
Yakovlev, R. V., Altai State University, Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology
Yakovlev, R.V., Altai State University Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology (Russian Federation)
Yakovlev, R.V., Altai State University; Tomsk State University, Laboratory of Biodiversity and Ecology (Russian Federation)
Yakovleva, T. V., Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine (Ukraine)
Yakubchak, O.M. (Ukraine)
Yakymchuk, R.A., Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukraine)
Yamburov, M. S., Siberian Botanical Garden of Tomsk State University (Russian Federation)
Yaremchuk, I. M., Institute of Animal Biology, National Academy of Sciences, Lviv (Ukraine)
Yaremchuk, O. S., National Agrarian University of Vinnytsia (Ukraine)
Yaremchuk, O. S., Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa, Ukraine (Ukraine)
Yaremchuk, O.S., National Agrarian University of Vinnytsia (Ukraine)
Yaremchuk, O.S., Vinnitsa National Agrarian University (Ukraine)
Yarigin, A. N., Schmalhausen Institute of Zoology, Ukrainian National Academy of Science (Ukraine)
Yarmoohammadi, Mahbobeh, Arak University (Iran, Islamic Republic of)
Yaroshchuk, R., Sumy National Agrarian University (Ukraine)
Yaroshenko, M. S., Donetsk National University (Ukraine)
Yaroslavtseva, O. N., Institute of Systematics and Ecology of Animals SB RAS (Russian Federation)
Yarotskaia, M. A., M.G. Holodniy Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yarova, Т. А., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)
Yarovaya, Т. А., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)
Yaroviy, C. А., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)
Yaroviy, S. А., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)
Yarovyi, S. O., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, Pryazov National Natural Park (Ukraine)
Yarysh, V. L., T. I. Vyasemsky Karadag Scientific Station — Nature reserve of the Russian Academy of Sciences (Russian Federation)
Yashchuk, N. O., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yasnolob, I.O. (Ukraine)
Yatsenko, E. S., Altai State University (Russian Federation)
Yekimova, V. B., Oles Gonchar Dnepropetrovsk National University (Ukraine)
Yemets, Z.V. (Ukraine)
Yeremeev, V. S., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University
Yevtushenko, M. Y., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yevtushenko, N. Y., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine)
Yevtushenko, T.V., State Research Institute laboratory diagnostics and veterinary-sanitary expertise (Ukraine)
Yezerkovskyi, A.V., Bila Tserkva National Agrarian University (Ukraine)
Yorkina, N. V., Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)
Yousefi, Hadi (Iran, Islamic Republic of)
Yu.L. Kulbachko, Yu.L. (Ukraine)
Yusupova, O. V., Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University (Ukraine)

1 - 48 of 48 Items