Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 8, No 2 (2018)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018082

Table of Contents

Articles

A. V. Matsyura, T. V. Antonenko, O. M. Ulitina, Yu. A. Bondarchuk, I. I. Shakhmatov, T. A. Karmanova, I. S. Korgopolova
English
1-4
S.O. Gujvinska, A.P. Paliy, O.V. Dunaeva, A.P. Paliy, N.V. Berezhna
English
5-11
A.S. Kramarenko, E.A. Gladyr, S.S. Kramarenko, T.V. Pidpala, L.A. Strikha, N.A. Zinovieva
English
12-17
O. Didur, Y. Kulbachko, Y. Maltsev
English
18-23
L. Slivinska, V. Fedorovych, B. Gutyj, M. Lychuk, A. Shcherbatyy, T. Gudyma, B. Chernushkin, N. Fedorovych
English
24-32
M.M. Korchova, A.V. Panfilova, O.A. Kovalenko, M.I. Fedorchuk, A.V. Chernova, L.G. Khonenko, N.V. Markova
English
33-38
P.V. Lykhovyd
English
39-41
V.S. Khahula, V.M. Karaulna, L.V. Bogatyr, L.M. Karpuk, O.V. Krykunova, A.A. Pavlichenko
English
42-53
G.I. Ovcharenko, N.D. Ovcharenko
English
54-58
K.S. Ostrenko, V.P. Galochkina, V.A. Galochkin
English
59-66
O.P. Timoshenko, Yu.V. Maslak, O.S. Miroshnikova, A.V. Sobakar
English
67-73
S.V. Maslіiov, N.Ju. Macai, O.O. Beseda, V.V. Stepanov
English
74-80
A.P. Paliy, K.O. Rodionova, M.V. Braginec, A.P. Paliy, L.I. Nalivayko
English
81-88
M.V. Radchenko, A.O. Butenko, Z.I. Hlupak
English
89-94
A.O. Burdulanyuk, V.I. Tatarynova, V.A. Vlasenko, V.M. Demenko, T.O. Rozhkova, O.M. Bakumenko
English
95-104
K.P. Maslikova
English
105-112
T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova
English
113-119
T.O. Boiko, O.I. Dementieva
English
120-127
A.V. Yezerkovskyi, L.V. Bogatyr, V.M. Karaulna, L.A. Kozak, M.B. Grabovskyi, T.O. Grabovskaya
English
128-133
I.V. Kalinin, V.A. Bogatyrenko, V.A. Nesterovskiy
English
134-139
O.M. Marenkov
English
140-148
L.V. Karlova, O.G. Gavrilina, N.V. Alekseeva, O.V. Peretyatko
English
149-159
K.S. Myagka, S.A. Tkachuk
English
160-165
T. A. Khlyzova, O. A. Fiodorova
English
166-170
Hamidreza Ahmadi, Reza Jafarpour Hadie Kiashari
English
175-185
Elaheh Farazi Samarin, Hamidreza Joodaki, Fatemeh Adibi Saadinzad
English
186-203
О.V. Mudrak, H.V. Mudrak, S.F. Razanov, Zh.A. Kavun
English
204-209
D.S. Feoktistov, I.I. Gureeva
English
210-216
Neda SamieiSoofi, Karim Zare, Majid Monajjemi
English
217-224
O. Kuzmenko, V. Bomko, S. Babenko, А. Horchanok, M. Slomchinskyy, O. Tytariova, O. Chernyavskyy, N. Prisjazhnjuk
English
225-229
A.P. Paliy, N.V. Sumakova, A.P. Paliy, K.V. Ishchenko
English
230-234
Mojtaba Hosseinzade, Hamid Jafari, Mohammad Ali Ahmadian
English
235-245
Majid Najib Davandeh, Mahdi Jahani, Abolfazl Behniafar
English
246-254
Mina Zakeri, Majid Monajjemi
English
255-262
Serhii Poltoretskyi, Hrihorii Hospodarenko, Vitalii Liubych, Nataliia Poltoretska, Hrihorii Demydas
English
263-268
S.V. Masliiov, O.O. Beseda, N.A. Tsigankova, Ye.S. Masliiov
English
269-275
Mehdeb Djamila, Benhassaini Hachemi, Adda Ahmed, Soudani Leila, Mykola Kharytonov
English
276-279
I.O. Yasnolob, V.M. Pysarenko, T.O. Chayka, O.O. Gorb, O.S. Pestsova-Svitalka, Zh.A. Kononenko, O.M. Pomaz
English
280-286
S.F. Razanov, O.P. Tkachuk, V.A. Mazur, І.М. Didur
English
294-300
Yu. Kovalskyi, A. Gucol, B. Gutyj, O. Sobolev, L. Kovalska, A. Mironovych
English
301-307
V.B. Dukhnitsky, I.M. Derkach, M.O. Plutenko, I.O. Fritsky, S.S. Derkach
English
308-312
A. T. Demidova, Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
315-319
T. M. Krugova, E. V. Guskova
English
322-325
I. V. Bobina, G. G. Sokolova, E. A. Sharlaeva
English
329-333
O. I. Fedorova, Ya. V. Lastochkina, A. E Maltseva
English
342-347
E. A. Kuchina, N. D. Ovcharenko, L. D. Vasileva
English
348-353
A. N. Irkitova, A. V. Grebenshchikova, A. V. Matsyura
English
354-364
A. N. Irkitova, A. V. Grebenshchikova, E. S. Yatsenko, N. Y. Speranskaya, A. V. Matsyura
English
365-370
O. Filatova, S. Polovinkin, E. Baklanova, I. Plyasova, Yu. Burtsev
English
371-379
A. V. Vaganov
English
380-382
Yu. A. Noskov, Yu. S. Nikulina, R. E. Romanov, M. D. Tumanov, D. S. Borobiev
English
383-391

Research Notes

A. V. Matsyura, E. V. Shapetko
English
313-314
A. V. Matsyura
English
320-321
A. V. Matsyura
English
326-328
A. V. Matsyura
English
334-336

Review article

E.I. Sivkova, O.A. Fiodorova
English
171-174
M.D. Kucheruk, D.A. Zasekin, R.O. Dymko
English
287-293