Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 8, No 1 (2018)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018081

Table of Contents

Articles

O. A. Futorna, S. L. Zhygalova, V. A. Badanina
English
5-10
V. G. Kuryata, S. V. Polyvanyi
English
11-20
K. V. Andrusevich, M. M. Nazarenko, T. Yu. Lykholat, I. P. Grygoryuk
English
33-40
Samaneh Negarchi, Mohamadreza Zare Mehrjerdi, Sadighe Nabieian, Rahman Khoshakhlagh, David Martinez Granados
English
41-50
Ghaid Al-Rabadi, Marwan Al-Hijazeen
English
51-56
I. M. Kurbatova, M. O. Zakharenko, L. V. Chepil
English
57-63
A. P. Kryvoruchko, V. P. Bessonova
English
64-71
I. V. Kritskov, S. V. Loiko, L. I. Geras'ko, G. I. Istigechev, D. M. Kuzmina
English
72-78
A. G. Lim, S. V. Loiko, T. V. Raudina, I. I. Volkova, V. P. Seredina
English
79-87
M. Skaptsov, S. Smirnov, M. Kutsev, O. Uvarova, T. Sinitsyna, A. Shmakov, A. Matsyura
English
88-91
O. N. Marenkov
English
92-96
S. A. Myakushko
English
97-102
M. Negadi, A. Hassani, M. Ait Hammou, W. Dahmani, M. D. Miara, M. Kharitonov, O. Zhukov
English
103-117
V. I. Shavrina, E. D. Tkach, V. P. Mykolayko
English
118-123
S. Yu. Ruban, A. V. Perekrestova, V. P. Shablia, V. M. Bochkov
English
124-129
A. P. Paliy
English
141-147
T. P. Mamenko
English
148-152
O. M. Kurdyukova
English
153-157
L. M. Babenko, I. V. Kosakivska, L. V. Voytenko
English
158-164
A. Elsagh, K. Zare, M. Monajjemi
English
165-173
A. V. Kulak, R. V. Yakovlev
English
174-193
Afrooz Bagheri, Bahram Malek Mohammadi, Banafsheh Zahraie, Amir Hessam Hasani, Farzam Babaie
English
194-210
Negar Aminoroayaei, Bahram Shahedi
English
211-221
R. V. Yakovlev, N. A. Shapoval, G. N. Kuftina, A. V. Kulak, S. V. Kovalev
English
222-232
Omid Bandehzadeh, Masoud Mirmohammad Sadeghi, Mohammad Ali Rowshanzamir, Alborz Hajian Nia
English
233-239
Atoosa Kianous, Hasan Karimzadegan
English
240-248
Farzaneh Sadat Shojaie, Somayeh Amarmohamadi
English
249-254
M. Mohammadi Ramandi, B. Ghermez Cheshme
English
255-265
Farshad Mafakher
English
266-272
Mohammadjavad Mahdavinejad, Sahar Mohammadi
English
273-281
O. F. Dunaievska
English
282-288
O. A. Eremenko, V. V. Kalitka, S. M. Kalenska, V. M. Malkina
English
289-296
O. A. Matviichuk, A. B. Pirhal
English
297-306
Ya. V. Kysera, Yu. G. Storchak, B. V. Gutyj
English
307-316
R. A. Yakimchuk
English
317-323
A. Ad. Podhaietskyi, N. V. Kravchenko, L. V. Kriuchko, S. M. Gorbas, A. An. Podhaietskyi
English
324-334
L. A. Kotyuk, O. V. Shvaika
English
335-341
A. V. Kulak, R. V. Yakovlev
English
342-349
P. V. Lykhovyd, Ye. V. Kozlenko
English
350-355
V. G. Kuryata, O. O. Kravets
English
356-362
Nader Bochani, Saeed Hashemi
English
432-436
Nazi Baversiha, Kamran Parvanak, Mahnaz Nasrabadi
English
437-440
I. I. Yasnolob, T. Chayka, V. Aranchiy, O. Gorb, T. Dugar
English
363-370
L. Ponomarenko, O. Lykholat, O. Khomenko
English
371-378
L. Slivinska, A. Shcherbatyy, B. Gutyj, M. Lychuk, V. Fedorovych, I. Maksymovych, V. Rusyn, B. Chernushkin
English
379-385
A. Mysak, Z. Kiełbowicz, N. Khomyn, V. Pritsak, B. Gutyj
English
386-393
N. O. Yashchuk, L. M. Matseiko, A. V. Bober
English
394-401

Review article

V. Chemerys, E. Baltrėnaitė
English
21-32
Sona Gasemi, Seyed Abbas Poorhashemi, Ali Zare, Parvin Farshchi, Hermidas Bavand
English
130-140