Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 8, No 1 (2018)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018081

Table of Contents

Articles

O. A. Futorna, S. L. Zhygalova, V. A. Badanina
English
5-10
V. G. Kuryata, S. V. Polyvanyi
English
11-20
K. V. Andrusevich, M. M. Nazarenko, T. Yu. Lykholat, I. P. Grygoryuk
English
33-40
Samaneh Negarchi, Mohamadreza Zare Mehrjerdi, Sadighe Nabieian, Rahman Khoshakhlagh, David Martinez Granados
English
41-50
Ghaid Al-Rabadi, Marwan Al-Hijazeen
English
51-56
I. M. Kurbatova, M. O. Zakharenko, L. V. Chepil
English
57-63
A. P. Kryvoruchko, V. P. Bessonova
English
64-71
I. V. Kritskov, S. V. Loiko, L. I. Geras'ko, G. I. Istigechev, D. M. Kuzmina
English
72-78
A. G. Lim, S. V. Loiko, T. V. Raudina, I. I. Volkova, V. P. Seredina
English
79-87
M. Skaptsov, S. Smirnov, M. Kutsev, O. Uvarova, T. Sinitsyna, A. Shmakov, A. Matsyura
English
88-91
O. N. Marenkov
English
92-96
S. A. Myakushko
English
97-102
M. Negadi, A. Hassani, M. Ait Hammou, W. Dahmani, M. D. Miara, M. Kharitonov, O. Zhukov
English
103-117
V. I. Shavrina, E. D. Tkach, V. P. Mykolayko
English
118-123
S. Yu. Ruban, A. V. Perekrestova, V. P. Shablia, V. M. Bochkov
English
124-129
A. P. Paliy
English
141-147
T. P. Mamenko
English
148-152
O. M. Kurdyukova
English
153-157
L. M. Babenko, I. V. Kosakivska, L. V. Voytenko
English
158-164
A. Elsagh, K. Zare, M. Monajjemi
English
165-173
A. V. Kulak, R. V. Yakovlev
English
174-193
S. A. Prikhodko, Yu. A. Shtirts
English
194-210
Negar Aminoroayaei, Bahram Shahedi
English
211-221
R. V. Yakovlev, N. A. Shapoval, G. N. Kuftina, A. V. Kulak, S. V. Kovalev
English
222-232
Omid Bandehzadeh, Masoud Mirmohammad Sadeghi, Mohammad Ali Rowshanzamir, Alborz Hajian Nia
English
233-239
Atoosa Kianous, Hasan Karimzadegan
English
240-248
Farzaneh Sadat Shojaie, Somayeh Amarmohamadi
English
249-254
M. Mohammadi Ramandi, B. Ghermez Cheshme
English
255-265
Farshad Mafakher
English
266-272
Mohammadjavad Mahdavinejad, Sahar Mohammadi
English
273-281
O. F. Dunaievska
English
282-288
O. A. Eremenko, V. V. Kalitka, S. M. Kalenska, V. M. Malkina
English
289-296
O. A. Matviichuk, A. B. Pirhal
English
297-306
Ya. V. Kysera, Yu. G. Storchak, B. V. Gutyj
English
307-316
R. A. Yakimchuk
English
317-323
A. Ad. Podhaietskyi, N. V. Kravchenko, L. V. Kriuchko, S. M. Gorbas, A. An. Podhaietskyi
English
324-334
L. A. Kotyuk, O. V. Shvaika
English
335-341
A. V. Kulak, R. V. Yakovlev
English
342-349
P. V. Lykhovyd, Ye. V. Kozlenko
English
350-355
V. G. Kuryata, O. O. Kravets
English
356-362
I. I. Yasnolob, T. Chayka, V. Aranchiy, O. Gorb, T. Dugar
English
363-370
L. Ponomarenko, O. Lykholat, O. Khomenko
English
371-378
L. Slivinska, A. Shcherbatyy, B. Gutyj, M. Lychuk, V. Fedorovych, I. Maksymovych, V. Rusyn, B. Chernushkin
English
379-385
A. Mysak, Z. Kiełbowicz, N. Khomyn, V. Pritsak, B. Gutyj
English
386-393
N. O. Yashchuk, L. M. Matseiko, A. V. Bober
English
394-401
N. Grynevych, A. Sliusarenko, T. Dyman, S. Sliusarenko, B. Gutyj, M. Kukhtyn, V. Hunchak, V. Kushnir
English
402-408
S. G. Maksimova, M. M. Akulich, V. V. Pit, O. E. Noyanzina, D. A. Omelchenko
English
409-419
V. Bomko, Yu. Kropyvka, L. Bomko, S. Chernyuk, S. Kropyvka, B. Gutyj
English
420-425
L.P. Іshchuk, N.M. Кrupa, G.O. Priadkina
English
426-431
Nader Bochani, Saeed Hashemi
English
432-436
Nazi Baversiha, Kamran Parvanak, Mahnaz Nasrabadi
English
437-440
O.N. Marenkov
English
441-450
S.P. Sonko
English
451-459
O.V. Kyrychenko, Yu.O. Khomenko, S.Ya. Kots
English
460-465
О.М. Chernenko, О.I. Chernenko, N.M. Shulzhenko, О.G. Bordunova
English
466-474
Rita Alizadeh, Hamid Ja’fari, Katayoon Alizadeh, Mahdi Jahani Sani
English
475-482
O.M. Vasilyuk, A.Y. Pakhomov
English
483-486
А.І. Тsyliuryk, S.M. Shevchenko, Ya.V. Ostapchuk, A.M. Shevchenko, E.A. Derevenets-Shevchenko
English
487-497
O.V. Bayer, O.V. Bondarets, Yu.V. Dobrozhan, N.V. Liniichyuk, O.M. Stupak, G.I. Dereviaga, L.V. Shevchenko, V.M. Mykhalska
English
498-502
O.V. Grechana, A.G. Serbin, V.D. Bugayov, L.A. Fukleva, O.O. Saliy
English
503-508
N.A. Kirilenko
English
509-515
M. Kharytonov, M. Babenko, O. Velychko, G. Pardini
English
527-532
O.M. Yakubchak, I.V. Zabarna, T.V. Taran, S.B. Prosaniy, V.I. Dzhmil
English
542-546
V.L. Kovalenko, P.L. Kovalenko, G.V. Ponomarenko, M.D. Kukhtyn, S.V. Midyk, Yu.V. Horiuk, V.M. Garkavenko
English
547-550
N.V. Zaytseva
English
551-567
G. Sakalova, T. Vasylinych, O. Shevchuk, O. Tkachuk
English
568-572
O.A. Fiodorova, T.A. Khlyzova, T.E. Savchuk
English
573-577
Dhia Gharabi, Benchaben Hellal, Abdelkrim Hassani
English
578-584
O.O. Lebed, M.O. Klymenko, A.V. Lysytsya, V.O. Myslinchuk
English
585-595
A.N. Ugnivenko
English
596-600
H. Zeraatgar, G.H. Davarynejad, F. Moradinezhad, B. Abedi
English
601-607
Arghand Bahareh, Abbas Poorhashemi Seyed, Ramin Roshandel, Ali Zare
English
608-618
K.P. Maslikova
English
619-627
O.P. Razanova
English
631-636
T.L. Holubenko
English
637-643
R.V. Hunchak, H.М. Sedilo, V.О. Kystsiv, B.V. Gutyj, V.М. Hunchak
English
644-648
O.M. Yakubchak, I.V. Zabarna, T.V. Taran, S.B. Prosaniy, N.P. Holovko
English
649-653
O. Sobolev, B. Gutyj, R. Petryshak, J. Pivtorak, Y. Kovalskyi, A. Naumyuk, O. Petryshak, I. Semchuk, V. Mateusz, A. Shcherbatyy, B. Semeniv
English
654-665
Aydin Aynehchi, Leila Roshangar, Soltanali Mahboob, Nasser Ahmadiasl, Parisa Habibi, Hadi Yousefi, Mehdi Fasihi, Neda Jourabchi-Ghadim, Mehrangiz Ebrahimi-Mameghani
English
666-670
Sara Shahriari, Majid Monajjemi, Karim Zare
English
671-679
V.I. Maltsev, M.A. Beletskaya
English
680-687
B. Gutyj, Y. Grymak, V. Hunchak, A. Mysak, N. Nazaruk, O. Brezvyn, I. Hariv, A. Shcherbatyy, B. Semeniv, I. Bushueva, V. Parchenko, A. Kaplaushenko
English
688-695
Nadia Hanane Sehari, Benchaben Hellal, Mira Sehari, M’Hamed Maatoug
English
696-702
N.Yu. Snegovaya
English
703-705
L.Yu Sobolenko, O.D. Nekrasova, S.I. Sorokina, L.M Moroz
English
706-711
Ashrafoalsadat Shekarbaghani
English
712-718
T.V. Pinkina, A.A. Pinkin
English
719-729
A. M. Ibrahimov, A. V. Matsyura
English
730-735
B. Bagheri, S. A. Kazemeini, M. J. Bahrani, B. Heidari
English
736-744
Z.I. Tyumaseva, E.V. Guskova
English
745-748
Yu.S. Voronkova, O.M. Marenkov, K.K. Holoborodko
English
749-754
V.P. Shchokin, V.G. Nalyvaiko, V.V. Ezhov
English
755-761
N.Yu. Speranskaya, M.Yu. Solomonova, M.M. Silantyeva, Yu.V. Genrih, M.S. Blinnikov
English
762-771
G. Kopij
English
772-779
A. Legalov
English
780-831
A. N. Siben, V. N. Domatsky, A. A. Nikonov, N. I. Beletskaya
English
832-837
I.V. Goncharenko, D.T. Vinnichuk, N.V. Bogdanova
English
838-844
A.P. Paliy, K.V. Ishchenko, M.V. Marchenko, A.P. Paliy, R.A. Dubin
English
845-850
V. Bessonova, Т. Iusypiva
English
851-858
H.O. Zhatova, V.I. Trotsenko
English
859-864
O.A. Didur, Yu.L. Yu.L. Kulbachko, Ye.І. Maltsev, T.V. Konovalenko
English
865-872
V.I. Belyaev, Т. Meinel, K. Grunevald, L.V. Sokolova, V.N. Kuznetsov, A.V. Matsyura
English
873-879
R.A. Yakymchuk, V.F. Valyuk
English
880-886
T.F. Domatskaya, A.N. Domatskiy, M.A. Levchenko, E.A. Silivanova
English
887-891
K.S. Myagka, S.A. Tkachuk, N.A. Mezhenska
English
892-897
Yu.M. Dzhurtubaev, М.М. Dzhurtubaev, V.V. Zamorov
English
898-905
O.D. Chernova, E.A. Bondarevich, I.A. Boriskin, N.N. Kotsyurzhinskaya
English
906-909
V.I. Chorna, N.V. Voroshylova, V.A. Syrovatko
English
910-917
V.G. Kuryata, O.O. Khodanitska
English
918-926
R.A. Valerko, L.O. Herasymchuk, G.M. Martenyuk, M.M. Kravchuk
English
927-938
O. Fedota, N. Lysenko, L. Mitiohlo, S. Ruban
English
939-947
B.V. Yakovenko, O.P. Tretyak, O.B. Mekhed, O.V. Iskevych
English
948-952
N.M. Kornelyuk, O.M. Khomenko
English
953-960
Yu.І. Tkalich, А.І. Tsylіuryk, S.V. Masliiov, V.І. Kozechko
English
961-965
O.V. Bayer, O.S. Yaremchuk, T.V. Yevtushenko, L.V. Shevchenko, V.M. Mykhalska, Yu.V. Dobrozhan, Ya.V. Dovhopol, R.L. Varpikhovskyi
English
966-974
V. Yakovenko, O. Fedonenko, O. Klimenko, O. Petrovsky
English
975-982
V.D. Shiposha, M.V. Olonova, Pilar Catalan, Isabel Marques, A.V. Agafonov
English
983-990

Research Notes

O.S. Miroshnikova, Z.V. Yemets, N.N. Kushch, L.L. Kushch
English
628-630

Review article

V. Chemerys, E. Baltrėnaitė
English
21-32
Sona Gasemi, Seyed Abbas Poorhashemi, Ali Zare, Parvin Farshchi, Hermidas Bavand
English
130-140
O.F. Helevera, F.P. Topolnyi
English
516-526
V. Kostenko, V. Pechko, O. Ivanova
English
533-541