Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 7, No 4 (2017)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017074

Table of Contents

Articles

R. V. Nekrasov, A. A. Zelenchenkova, M. G. Chabaev, Ç Tulunay, E. V. Shleg
English
5-11
V. M. Savosko, N. V. Tovstolyak
English
12-17
P. V. Lykhovyd, S. O. Lavrenko
English
18-24
O. F. Dunaievska
English
25-29
O. A. Didur, Yu. L. Kulbachko, V. Y. Gasso
English
30-34
S. Snigirov, S. Bushuev, G. Chernikov, O. Kovtun, V. Zamorov, A. Kurakin
English
35-45
M. J. Kryvenok, I. I. Ilchuk, V. M. Mykhalska
English
46-50
S. A. Abiev, S. A. Aipeisova, N. A. Utarbaeva
English
51-55
G. I. Nenasheva, M. S. Ivanova, N. S. Malygina, T. M. Kopytina
English
56-64
V. N. Shmagol', V. L. Yarysh, S. P. Ivanov, V. I. Maltsev
English
65-72
O. Yu. Voronkova, G. Ya. Baryshnikov, O. N. Baryshnikova, O. N. Sokolova
English
73-80
O. V. Zhukov, O. M. Kunah, Y. Y. Dubinina, D. S. Ganzha
English
81-99
Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
100-105
A. N. Ugnivenko, U. I. Tokar
English
106-110
E. Ghaffarian, A. Ghaffarian, M. Hasheminasab
English
111-115
B. L. Kozlovskiy, O. I. Fedorinova, M. V. Kuropyatnikov, P. A. Dmitriev
English
116-124
O. N. Iakubchak, I. V. Zabarna, T. V. Taran
English
125-133
T. V. Antonenko, J. E. Medvedeva, K. A. Panchuk
English
134-138
V. I. Belyaev, N. V. Rudev, T. Maynel, S. A. Kozhanov, L. V. Sokolova, A. V. Matsyura
English
145-150
O. Yu. Voronkova, I. N. Sycheva
English
151-156
N. A. Shapoval, A. P. Shapoval
English
157-168
I. N. Marin, A. V. Matsyura
English
169-173
G. I. Nenasheva, N. B. Maksimova, G. G. Morkovkin, M. S. Ivanova
English
174-178
S L. Grabovska, I. I. Mykolaiko, V. P. Mykolaiko
English
179-186
D. A. Durnikin, E. S. Yacenko, I. Yu. Evdokimov, V. B. Akopyan, V. V. Dzhavakhiya, E. V. Glagoleva, V. A. Savushkin, V. V. Saveleyeva
English
187-191
Ghaid Al-Rabadi
English
192-196
N. I. Odegov, R. V. Dorofeev, A. N. Irkitova, I. A. Funk, T. N. Orlova, A. V. Matsyura
English
197-206
E. V. Guskova, Z. I. Tyumaseva
English
207-209
Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
210-213
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. A. Kuznetsov, R. S. Romanets
English
231-233
M. S. Yamburov, S. B. Romanova, A. S. Prokopyev
English
234-239
O. V. Filatova, E. Ivanova, V. Chursina
English
240-247
E. A. Nepaeva, E. V. Guskova, T. M. Krugova
English
248-254
Vahid Ashrafi
English
255-262
P. D. Gudkova, M. V. Olonova, D. S. Feoktistov
English
263-269
O. D. Chernova, O. A. Popova, A. S. Prokopyev
English
270-276
P. D. Gudkova, M. V. Olonova, R. S. Romanets, I. Yu. Boyko
English
277-289
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. A. Kuznetsov, R. S. Romanets
English
290-294
Afshar Khadiri Aghleh Boob, Ali Nasrollahzadeh Asl
English
297-303
Mahdi Jahani Sani, Majid Najib Davandeh, Abolfazl Behniafar
English
304-315
Mohammad Ali Arian, Alikhan Nasr Isfahani, Afsaneh Ranjbar
English
316-324
Masoud Rafiee, Azin Ghavami, Vahid Abdossi, Ahmad Khalighi
English
325-329
Hamid Ja’fari, Mojtaba Hoseinzadeh, Mohammad Ali Ahmadian
English
330-339
Katayoun Behzadafshar
English
340-348
Saeed Samani Majd, Mohammad Hassan Rabie Rad, Zahra Nazari, Abdolazim Behfar, Gholamreza Reissi, Roya Amirpoor, Azita Dadfar
English
349-352
Sarveh Ahmadi, Mahdi Rasouli, Aziz Darvishi
English
353-358
Mohammadali Esmaeli, Nader Dadkhah, Hemmatollah Pirdashti, Mahdi Ghajar Sepanloo
English
359-365
Afshin Mohseni Arasteh, Majid Dastdaran, Hossein Morovvati, Masoud Torabi Azad, Kamran Lari
English
366-373
Maryam Karimiyan Bostani, Fateme Hashemzehi, Mahmood Reza Anvari
English
374-381
I. V. Kritskov, R. M. Manasypov, S. V. Loiko, A. G. Lim, T. V. Raudina
English
382-387
D. A. Durnikin, O. Y. Voronkova, V. A. Kundius, L. I. Petrova
English
388-392
Yu. A. Noskov, E. A. Chertkova, O. V. Polenogova, O. N. Yaroslavtseva
English
393-398
Miragha Ahmadov
English
399-406
Yu. A. Noskov, D. S. Vorobiev
English
407-413
A. G. Lim, S. V. Loiko, I. V. Kritckov, D. M. Kuzmina
English
414-423
N. A. Ushakova, A. E. Dontsov, N. L. Sakina, E. S. Brodsky, I. A. Ratnikova, N. N. Gavrilova, A. I. Bastrakov, A. A. Kozlova, R. V. Nekrasov
English
424-431
Seyed Mehdi Talebi, Reza Rezakhanlou, A V. Matsyura
English
432-439
Yu. V. Dyachkov
English
440-443
I. N. Marin
English
444-452
Yu. V. Dyachkov
English
453-456
I. N. Marin
English
457-461
A. E. Naydenov
English
462-464
I. S. Turbanov, I. N. Marin
English
465-468
R. V. Yakovlev, P. Huemer, B. Wiesmair, S. Yu. Sinev, Ch. Wieser, A. V. Kulak, A. G. Inozemzev, V. V. Dorozhkin, A. E. Naydenov
English
469-472
I. N. Marin, S. Yu. Sinelnikov
English
473-479
G. V. Ponomarenko, V. L. Kovalenko, O. V. Ponomarenko, Yu. O. Balackiy
English
482-485
D. V. Kibkalo, O. P. Tymoshenko, S. B. Borovkov, A. V. Zakharev, K. V. Skripova
English
486-491
I. N. Nikonov, L. A. Il'ina, I. I. Kochish, M. N. Romanov, L. I. Podobed, G. Yu. Laptev, A. N. Panin, V. I. Smolenskij, P. F. Suraj
English
492-499
M. B. Grabovskiy, T. O. Grabovskaya, L. A. Kozak, o. S. Gorodetskyi, L. V. Bohatyr
English
500-505
I. M. Mykhalyuk, O. K. Halahan, O. I. Duh
English
506-510
A. I. Tsyliuryk, Yu. I. Tkalich, S. V. Masliiov, V. I. Kozechko
English
511-516
Yu. G. Mishchenko, I. M. Masik
English
517-524
S. V. Merzlov, Y. O. Mashkin, G. V. Merzlova, A. V. Vovkohon
English
525-528
O. O. Borshch, O. V. Borshch, L. T. Kosior, L. V. Pirova, I. O. Lastovska
English
529-535
M. Khariv, B. Gutyj, N. Ohorodnyuk, O. Vishchur, I. Khariv, I. Solovodzinska, D. Mudrak, C. Grymak, P. Bodnar
English
536-541
S. O. Liulenko, L. M. Moroz, S. I. Sorokina
English
524-549
O. B. Mykchaylova, A. P. Gryganskyi, M. L. Lomberg, N. A. Bisko
English
550-558
O. V. Smetanina, I. I. Ibatulin, V. S. Bomko, L. G. Bomko, O. A. Kuzmenko
English
559-563
O. L. Klyachenko, A. F. Likhanov
English
564-568
O. V. Bayer, O. S. Yaremchuk, L. V. Shevchenko, V. M. Mykhalska
English
569-575
E. V. Bayer, Yu. N. Novozhitskaya, L. V. Shevchenko, V. M. Mykhalska
English
576-582
S. Chernyuk, V. Bomko, A. Zagorodnii, O. Chernyavskyy, M. Slomchynskyy, S. Babenko
English
583-588
B. Gutyj, V. Stybel, L. Darmohray, Y. Lavryshyn, I. Turko, Y. Hachak, A. Shcherbatyy, I. Bushueva, V. Parchenko, A. Kaplaushenko, O. Krushelnytska
English
589-596
N. A. Ushakova, R. V. Nekrasov, E. S. Brodskiy, V. V. Voznesenskaya, A. A. Kozlova, V. A. Samoylenko, M. G. Chabaev, E. K. Tomgorova, A. A. Zelenchenkova
English
597-603
M. M. Fedoriak, L. I. Timochko, O. M. Kulmanov, R. A. Volkov, S. S. Rudenko
English
604-613
Khatere Eghtedary
English
614-618
Mahsa Roodbaraky, Ali Mehrafarin, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Hassanali Naghdi Badi
English
619-626
D. M. Palatov, Z. P, Rajabov
English
627-632
D. M. Palatov, A. M. Sokolova
English
635-639
P. Ya. Ustjuzhanin, V. N. Kovtunovich
English
640-643
D. M. Palatov, V. V. Maryinskiy
English
644-648
P. Ya. Ustjuzhanin, V. N. Kovtunovich
English
649-654
M. V. Chertoprud, E. S. Chertoprud, D. M. Palatov, A. A. Novichkova
English
655-658
S. A. Knyazev, V. V. Ivonin, S. Yu. Sinev, A. L. Lvovsky, V. V. Dubatolov, S. V. Vasilenko, P. Ya. Ustjuzhanin, K. B. Ponomaryov, A. A. Sal'nik
English
659-667
M. Berrayah, M. Maatoug, M. E. Azzaoui, N. Hadidja, D. T. Wendatta d’Aquin, A. Ganete, O. V. Zhukov
English
668-674
M. Chafaa, K. Naceur, Y. Omar, M. Maatoug, M. Kharitonov
English
675-681
Y. Omar, M. Chafaa, M. A. Bezzerrouk, M. Maatoug, M. F. Hachemi, M. Kharitonov
English
682-688
M. Skaptsov, S. Smirnov, M. Kutsev, O. Uvarova, T. Sinitsyna, A. Shmakov, A. Matsyura
English
689-691

Research Notes

I. V. Kudriashova
English
295-296
P. A. Ustjuzhanin, V. N. Kovtunovich
English
480-481
P. Ya. Ustjuzhanin, V. N. Kovtunovich
English
633-634

Review article

N. D. Ovcharenko, E. A. Kuchina
English
139-144
A. N. Irkitova, A. V. Matsyura
English
214-230