Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 7, No 3 (2017)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017073

Table of Contents

Articles

A. D. Shtirts, N. E. Zhuravel
English
5-13
O.V. Zhukov, V.O. Sirovatko, N.O. Ponomarenko
English
14-31
A.M. Ibrahimov
English
32-42
V. V. Gryshchenko, N. Vovk, О. Shlapak
English
43-49
A.I. Tsyliuryk, V.I. Kozechko
English
50-55
Yu.M. Dzhurtubaev, М.М. Dzhurtubaev, V.V. Zamorov
English
56-63
V.M. Zverkovskyi, S.A. Sytnyk, V.M. Lovynska, M.M. Kharytonov, S.Yu. Mykolenko
English
64-72
O.O. Borshch, O.V. Borshch, T. Donchenko, L. Kosior, L. Pirova
English
73-77
V.А. Gryshchenko
English
78-83
I. Kovalenko, A. Klimenko, R. Yaroshchuk
English
84-89
L.V. Shevchenko, O.S. Yaremchuk, V.M. Mykhalska
English
90-95
P.N. Gavrilin, E.G. Gavrilina, V.V. Evert
English
96-107
R.V. Yakovlev, H. Alipanah
English
108-110
M.J. Krivenok, I.I. Ilchuk, V.M. Mykhalska
English
111-115
Y. V. Naumenko, O. Y. Gidora
English
116-119
O. B. Bondar, L. I. Tkach, O. O. Chuikova, A. S. Zolotarova
English
120-127
M. M. Nazarenko
English
128-133
N. A. Shapoval, R. V. Yakovlev, G. N. Kuftina
English
134-138
N. G. Dremliuga, S. L. Zhygalova
English
139-145
V. P. Bessonova, O. E. Ivanchenko
English
146-153
O. I. Tsyliuryk, S. M. Shevchenko, O. M. Shevchenko, N. V. Shvec, V. O. Nikulin, Ya. V. Ostapchuk
English
154-159
Yu. M. Dzhurtubaev, M. M. Dzhurtubaev, V. V. Zamorov
English
160-168
R. V. Milostiviy, M. P. Vysokos, O. O. Kalinichenko, T. O. Vasilenko, D. F. Milostiva
English
169-179
M. Yu. Sychov, M. I. Holubiev, V. V. Kovalchuk, Yu. V. Pozniakovskyi, T. A. Holubieva, K. I. Makhno
English
180-185
O. V. Zhukov, S. V. Ponomarenko
English
186-207
Seyed Mehdi Talebi, Majid Ghorbani Nahooji, Mahbobeh Yarmoohammadi
English
208-216
A. E. Kukhta, N. P. Bolshakova
English
217-220
D. A. Durnikin, E. S. Yacenko, I. Yu. Evdokimov, V. B. Akopyan, V. V. Dhavakhiya, V. A. Savushkin, V. I. Glagolev, A. I. Ovchinnikov
English
221-224
M. V. Pasaylyuk
English
225-233
O. M. Vasilyuk, A. Y. Pahomov
English
234-238
Iu. L. Skliar, V. H. Skliar
English
239-245
V. Gerasimenko, O. Rozputny, I. Pertsovyi, V. Skyba, M. Saveko
English
246-250
E. V. Bayer, Yu. N. Novozhitskaya, L. V. Shevchenko, V. M. Mykhaslka
English
251-257
V. I. Belyaev, L. V. Sokolova, V. N. Kuznetsov, A. V. Matsyura
English
258-263
I. S. Mytiai, A. V. Matsyura
English
264-282