Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 7, No 2 (2017)

Ukrainian Journal of Ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017072

Table of Contents

Articles

L. V. Shevchenko, O. S. Yaremchuk, S. V. Gusak, V. M. Myhalska, V. M. Poliakovskiy
English
5-8
B. Gutyj, N. Nazaruk, N. Levkivska, A. Shcherbatyj, A. Sobolev, J. Vavrysevych, Y. Hachak, O. Bilyk, V. Vishchur, Z. Guta
English
9-13
L. M. Zlamanyuk
English
14-18
L. V. Shevchenko, O. S. Yaremchuk, S. V. Gusak, V. M. Mihalska, V. M. Poliakovskiy
English
19-23
M. Sychov, A. Chsherbina
English
24-30
V. V. Kachinaskaya
English
31-36
O. V. Zhukov, D. S. Ganzha, Y. Y. Dubinina
English
37-54
M. I. Golubiev, M. Yu. Sychov, T. A. Golubieva
English
59-63
A. A. Legalov
English
64-87
S. O. Yarovyi, L. I. Arabadhzi, A. M. Solonenko, O. G. Bren, E. I. Maltsev, A. V. Matsyura
English
91-95
V. V. Osadchyi, V. S. Yeremeev, A. V. Matsyura, K. Jankowski
English
96-103
L. P. Khlebova, N. N. Chernysheva, A. P. Kraynov
English
104-109
M. Yu. Solomonova, M. M. Silantyeva, N. Yu. Speranskaya
English
110-119
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. A. Kuznetsov, A. I. Shmakov, R. S. Romanets, V. A. König
English
124-129
V. I. Beljaev, V. V. Vol'nov, L. V. Sokolova, V. N. Kuznecov, A. V. Matsyura
English
130-136
S. V. Titov, A. V. Volynkin, M. Černila
English
137-141
S. V. Titov, A. V. Volynkin, V. V. Dubatolov, M. Černila, S. M. Reznichenko, V. S. Bychkov
English
142-164
A. A. Kechajkin, S. V. Smirnov, A. I. Shmakov, A. P. Shalimov, A. V. Vaganov, A. A. Batkin, M. V. Skaptsov, M. G. Kutsev, D. N. Shaulo, A. V. Matsyura
English
165-172
Y. V. Aviekin, M. M. Gaidarzhy
English
173-183
S. M. Pakshina, N. M. Belous, V. F. Shapovalov, E. V. Smolskiy, D. M. Sitnov
English
184-190
G. Klimenko, A. Kovalenko, Yu. Lykholat, N. Khromykh, O. Didur, A. Alekseeva
English
201-209
V. Tsvilihovskyy, N. Vovk, T. Gavrilova
English
210-215
S.L. Hrabovska, I.I. Mykolaiko
English
216-222
L.V. Pirova, L.T. Kosior, Y.O. Mashkin, I.O. Lastovska
English
223-229
V. V. Moskalets, T. Z. Moskalets, S. P. Vasylkivskyi, I. V. Grynyk, A. H. Vovkohon, S. I. Tarasyuk, V. K. Rybalchenko
English
230-238
L.S. Dyachenko, T.L. Syvyc, O.M. Tytariova, O.A. Kuzmenko, V.V. Bilkevich
English
239-246
A. B. Marchenko
English
247-252

Research Notes

S. Yu. Maltseva, Ye. I. Maltsev
English
55-58
N. Yu. Snegovaya, R. V. Yakovlev
English
88-90
Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
120-123

Review article

A. I. Sobolev
English
191-200