Ornithology, Entomology, Agricultural Ecology, Biotechnology, Environmental Biology

Vol 6, No 3 (2016)

BIOLOGICAL BULLETIN OF BOGDAN CHMELNITSKIY MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2016063

Table of Contents

Articles

N. Zhuravel, N. Polchaninova, I. Lezhenina, O. Drovgalenko, A. Putchkov
English
5-17
V. Yu. Cherchel, O. L. Gaidash
English
18-25
N. Yu. Polchaninova
English
26-32
M. V. Skaptsov, M. A. Krasnoborodkina, M. G. Kutsev, S. V. Smirnov, A. I. Shmakov, A. V. Matsyura
English
33-38
A. V. Vaganov, A. I. Shmakov
English
39-45
R. V. Yakovlev, F. C. Penco, T. J. Witt
English
46-50
A. D. Gyrka, I. O. Kulyk, O. O. Pedash, O. O. Viniukov, V. A. Ischenko
English
54-60
E. V. Guskova
English
61-72
P. Ustjuzhanin, S. Titov, V. Kovtunovich, K. Akhmetov
English
73-79
O. M. Vasilyuk
English
80-87
A. V. Zhukov, O. N. Kunah, V. A. Novikova, D. S. Ganzha
English
91-117
L. P. Khlebova, N. V. Barysheva
English
121-131
A. P. Korzh, I. A. Akimov, T. V. Zahovalko
English
132-140
Yu. M. Podolian
English
141-148
V. M. Holovatiuk, O. A. Brazhko, V. I. Kashkovsky
English
149-153
G. O. Poinar, A. E. Brown, A. A. Legalov
English
157-164
R. V. Yakovlev, T. J. Witt
English
165-174
P. I. Gorlov, V. D. Siokhin, A. V. Matsyura
English
175-186
A. A. Kechajkin, S. V. Smirnov, A. I. Shmakov, A. P. Shalimov, A. V. Vaganov, A. A. Batkin, M. V. Skaptsov, M. G. Kutsev, D. N. Shaulo, A. V. Matsyura
English
187-194
V. A. Savushkin, V. V. Dzhavakhiya, E. V. Glagoleva, V. V. Savel'eva, E. D. Popova, A. I. Ovchinnikov, V. I. Glagolev, N. V. Novak, D. A. Durnikin
English
195-208
O. V. Bychkova, L. P. Khlebova, D. V. Ereschenko
English
209-218
M. A. Kartashov, T. M. Voinova, A. V. Sergeeva, N. V. Statsyuk, S. V. Rogovsky, Ya. O. Grebeneva, D. A. Durnikin
English
219-228
A. A. Kechaykin, M. V. Skaptsov, S. V. Smirnov, M. G. Kutsev, A. I. Shmakov
English
229-233
A. Yu. Andrushenko, A. V. Zhukov
English
234-247
K. P. Maslikova, I. V. Ladska, O. V. Zhukov
English
250-265
M. Yu. Sychov, H. I. Pryumak
English
266-274
Anton V. Volynkin, Karol Bucsek
English
275-282
Matjaž Černila
English
283-289
Anton V. Volynkin
English
290-294
A. A. Klimenko
English
295-302
Anton V. Volynkin, Karel Černý
English
303-310
V. V. Moskalets, T. Z. Moskalets, S. P. Vasylkivskyi, I. V. Grynyk, A. G. Vovkohon, O. V. Lobova, O. A. Shevchuk, O. V. Knyazyuk
English
311-318
M. G. Kutsev, M. V. Skaptsov, S. V. Smirnov, T. A. Sinitsyna, A. A. Kechaykin, M. S. Ivanova, A. I. Shmakov
English
319-323
Anton V. Volynkin, Vladimir V. Dubatolov, Karol Bucsek
English
324-332
A. V. Vaganov
English
333-346
L. P. Khlebova, N. N. Chernysheva, O. V. Bychkova, A. P. Kraynov
English
347-358
Yuri M. Marusik, Alexander A. Fomichev, Seppo Koponen
English
359-364
V. V. Shcherbinin, E. V. Ponkina, P. N. Ulanov, A. V. Matsyura
English
365-376
Y. N. Kurbatova, V. M. Mykhalskaia, L. V. Malyuga, L. V. Gayova
English
377-382
L. M. Zlamanyuk
English
383-389
T. I. Shuplat, V. V. Popovich
English
390-398
O. F. Dunaievska
English
399-406
N. V. Rubanovska, A. N. Solonenko, V. A. Solomakha
English
407-413
L. I. Arabadzhi, A. M. Solonenko, O. G. Bren, M. I. Holubev
English
414-418
B. Baranoski, N. Khromykh, L. Karmyzova, I. Ivanko, Y. Lykholat
English
419-429
B. L. Kozlovsky, M. V. Kuropyatnikov, O. I. Fedorinova, M. M. Sereda, O. A. Kapralova, P. A. Dmitriev, T. V. Varduni
English
430-437
Yu. V. Dyachkov, G. Sh. Farzalieva, A. A. Fomichev
English
438-442
R. V. Yakovlev, A. V. Matsyura, E. V. Guskova
English
443-446
I. S. Mytiai, V. I. Strigunov, A. V. Matsyura
English
447-454
I. S. Mytiai, A. V. Matsyura
English
455-462
V. V. Osadchyi, V. S. Eremeev, A. V. Matsyura
English
463-471
L. Z. Shevchyk, O. I. Romaniuk
English
472-480

Research Notes

Z. I. Tyumaseva, E. V. Guskova
English
51-53
P. Ustjuzhanin, V. Kovtunovich, A. Ustjuzhanina
English
88-90
S. K. Korb
English
118-120
R. V. Yakovlev, T. J. Witt
English
154-156
E. V. Guskova, E. N. Akulov
English
248-249