Characterization of pigment apparatus in leaves of Salicaceae Mirbel. species

L.P. Іshchuk, N.M. Кrupa, G.O. Priadkina

Abstract


The photosynthetic pigments amount and their ratios in the leaves of native and introduced species of 5-7-year-old trees from the collection of the Bila Tserka National Agrarian University biological station and 30-40-year-old species of Salicaceae Mirbel. family in territories with different air pollution were investigated. The analysis of the parameters of the pigment apparatus showed that in the leaves of young trees both native and introduced species broad fluctuations of chlorophyll content (correspondingly, 1.32-2.95 and 0.86-2.22 mg/g of free weight) and carotenoids (respectively, 0.31-0.49 and 0.17-0.38 mg/g of free weight) were observed. Native and introduced species insignificantly differed in the ratio of chlorophylls a/b (from 3.1 to 3.3) and the change in chlorophylls (a+b)/carotinoids ratio between the most contrasting species (1.5-1.6 times). Thus, the analysis of parameters of pigment apparatus changes of different origin species showed that the young introduced plants S. matsuda Koidz. Tortuosa’, S. alatavica Rar. ex Stschegl. S. dasydados Wimm., S. elaegnos Scop., S. miyabeana Seemen, and S. ledebouriana Trautv. successfully adapted to the dry conditions of the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine.

A slight decrease of photosynthetic pigments content in adult trees leaves (by 6-11%) on the streets of Bila Tserkva, compared with those growing in the suburbs and near the square, and a narrow range of changes in the chlorophyll a/b ratio (3.2-3.4) indicate their successful adaptation to the conditions of the urban environment. The high stability of the pigment apparatus of the species Р. italica (Du Roi) Moench., Р. nigra L., S. fragilis L., S. alba ‘Vittalina pendula’, and Р. simonii to the conditions of aerotechnogenic pollution by motor transport and it is recommended to use them in landscaping city streets.


Keywords


Salicaceae Mirbel;leaves;pigment apparatus;air pollution;chlorophylls content

Full Text:

PDF

References


Biswal, A.K., Pattanayak, G.K., Pandey, S.S., Leelayathi, S., Reddy, V.S., Tripathy, G., Tripathy, B.C. (2012). Light intensity-dependent modulation of chlorophyll b biosynthesis and photosynthesis by overexpression of chlorophyllide a oxygenase in tobacco. Plant Physiol., 159 (1), 433-449.

Borowiak, K. Gasecka, M., Mleczek, M., Dabrowski, J., Chadzinikola, Т. (2015). Photosynthetic activity in relation to chlorophylls, carbohydrates, phenolics and growth of a hybrid Salix purpurea x triandra x viminalis 2 at various Zn concentrations. Acta Physiol Plant, 37, 155. DOI 10.1007s/11738-015-1904-x.

Bukharina, I.L., Kuzmin, P.A., Gibadulina, I.I. (2013). Analiz soderzhaniya fotosinteticheskikh pigmentov v listiakh drevesnykh rasteniy v usloviyakh gorodskoy sredy (na primere goroda Naberezhnyye Chelny) [Analysis of contents of photosynthetic pigments in leaves of woody plants in urban environment (by giving an example of Naberezhnye Chelny)]. Vestnik Udmurdskogo universiteta, 1, 20-25. (in Russіan)

Danyl'chuk, O.V. (2013). Stiykist' vydiv i hibrydiv rodu Ropulus L. do zabrudnennya seredovyshcha vazhkymy metalamy [Stability of species and hybrids of the genus Ropulus L. to the environment pollution by heavy metals]. Thesis of Doctoral Dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Drahan, N.V. (2003). Bioekolohichni osoblyvosti vydiv rodu sosna (Pinus L.) v urbanizovanomu seredovyshchi Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrayiny [Bioecological features of pine (Pinus L.) species in the urbanized environment of the Right Bank Forest-steppe of Ukraine]. Thesis of Doctoral Dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Ekolohichnyy stan m. Bila Tserkva [Ecological state of Bila Tserkva]. Available from: http://bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=164/ (Accessed on 20.10.2017) (in Ukrainian).

Feldman, Yu.G. (1976). Gigiyenicheskaya otsenka avtotransporta kak istochnika zagryazneniya atmosfernogo vozdukha. [Hygienic assessment of vehicles as a source of air pollution]. Moscow (in Russіan)

Hrabovs'ka, T.O. (2014). Snihova indykatsiya yak pokaznyk zabrudnennya navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyshcha m. Bila Tserkva vykydamy avtotransportu [Snow indication as an marker of environmental pollution of the city Bila Tserkva by emissions of vehicles]. Pytannya bioindykatsiyi ta ekolohiyi, 19(1), 49-62. (in Ukrainian)

Hrozdova, N.B., Nekrasov, V.I., Globa-Mikhaylenko, D.A. (1986). Derevia, kustarniki i liany [Trees, bushes and creepers]. Moscow. (in Russіan)

Ishchuk, L.P. (2015a). Analiz asortymentu vydiv i hibrydiv rodu Populus L. v m. Bila Tserkva. Introduktsiya roslyn, zberezhennya ta zbahachennya bioriznomanittya v botanichnykh sadakh ta dendroparkakh [Analysis of assortment of species and hybrids of genus Populus L. in Bila Tserkva. Plant introduction, conservation and enrichment of biodiversity in botanical gardens and dendrological parks]. Kyiv (in Ukrainian)

Ishchuk, L.P. (2015b). Otsinka stanu topolevykh nasadzhen' na bul'varakh mista Bila Tserkva. Perspektyvy rozvytku lisovoho ta sadovo-parkovoho hospodarstva (z nahody 80-yi richnytsi vid Dnya narodzhennya doktora s.-h. nauk, profesora P.I. Moroza) [Assessment of the of poplar plantations state on the boulevards of the city Bila Tserkva. Prospects for the development of forestry and horticulture]. Uman' (in Ukrainian)

Ishchuk, L.P. (2016). Osoblyvosti vykorystannya vydiv i hibrydiv rodu Populus L. u landshaftakh urbanizovanoho seredovyshcha. [Peculiarities of the use of species and hybrids of genus Populus L. in landscapes of urbanized environment]. Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya “Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo”, 255, 107-120. (in Ukrainian)

Ivanova, N.A., Kostyuchenko, R.N. (2011). Ekologo-fiziologicheskiye mekhanizmy adaptatsii nekotorykh vidov iv v razlichnykh usloviyakh obitaniya na territorii Srednego Priobia. [Ecological and physiological mechanisms of adaptation of some willows species in different habitats in the Middle Ob area]. Nizhnevartovsk. (in Russіan)

Izdon, P.F. (1980). Les i vodnyye resursy [Forest and water resources]. Moscow (in Russіan)

Kochubey, S.M., Bondarenko, O.Yu., Shevchenko, V.V. (2014). Fotosintez. Strukturnaya organizatsiya i funktsionalnyye osobennosti svetovoy fazy fotosinteza [Photosynthesis. Structural organization and functional specificities of photosynthesis light phase]. Kiev. (in Russіan)

Ladygin, V.G. (2015). Puti biosinteza, lokalizatsiya, metabolizm i funktsii karotinoidov v khloroplastakh razlichnykh vidov vodorosley [Pathways of biosynthesis, localization, metabolism and functions of carotenoids in chloroplasts of various algae]. Voprosy sovremennoy algologii. Pushchino. (in Russіan)

Larkher, V. (1978). Ekologiya rasteniy [Plant Ecology]. Moscow. (in Russіan)

Maslova, T.G., Popova, I.A. (1993). Adaptive properties of the plant pigment systems, Photosyntetica, 29(2), 195-203.

Melis, A. (1991) Dynamics of photosynthetic membrane composition Biochem. Biophys. Acta, 105, 87-106.

Natsional'na dopovid' pro stan navkolyshn'oho seredovyshcha pryrodnoho v ukrayini v 2000 r. [National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2000]. (2001). Kyiv (in Ukrainian)

Nikolić, N.P., Borišev, M.K., Pajević, S.P., Arsenov, D.D., Župunski, M.D., Orlović, S.S., Pilipović, A.R. (2015). Photosynthetic response and tolerance of three willow species to cadmium exposure in hydroponic culture. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 67(4), 1411-1420.

Prokopyev, E.N. (2001). Ekologiya rasteniy (osobi. vidy. ekogruppy. zhiznennyye formy) [Ecology of plants (individuals, species, eco-groups, life forms]. Tomsk. (in Russіan)

Pryadkina, G.A. (2005). Rol ksantofillov violaksantinovogo tsikla v fotosinteticheskikh membranakh. Fiziologiya i biokhimiya kulturnykh rasteniy [The role of pigments of xanthophylls cycle in photosynthetic membranes. Physiology and biochemistry of cultivated plants], 37( 2), 95-102. (in Russіan)

Rostunov, A., Konchina, T., Zhestkova, E., Gusev D., Kharitonov, S. (2017) The dependence of morphological and physiological indicators of the leaves of woody plants on the degree of technogenic pollution. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference. June 15-17, 2017. Rezekne.

Sluchyk, I.Y. (2000). Bioindykatsiya stanu dovkillya na urbanizovaniy terytoriyi za dopomohoyu rodu Populus L. [Bioindication of the environment in the urbanized area by the genus]. Thesis of Doctoral Dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Tyutereva, E.V., Voytsekhovskaya, O.V. (2011a). Reaktsii lishennogo khlorofilla b mutanta yachmenya chlorine 3613 na prolongirovannoye snizheniye osveshchennosti. 1. Dinamika soderzhaniya khlorofillov, rost i produktivnost [Responses of chlorophyll b-free chlorina 3613 barley mutant to a prolonged decrease in illuminance: 1. Dynamics of chlorophyll content, growth, and productivity]. Fiziologiya rasteniy, 58(1), 3-11. (in Russіan)

Tyutereva, E.V., Voytsekhovskaya, O.V. (2011b). Reaktsii lishennogo khlorofilla b mutanta yachmenya chlorine 3613 na prolongirovannoye snizheniye osveshchennosti. 2. Dinamika karotinoidov v khloroplastakh listyev [Responses of chlorophyll b-less chlorina 3613 mutant of barley to a prolonged decrease in illuminance: 2. Dynamics of carotenoids in leaf chloroplasts]. Fiziologiya rasteniy, 58(2), 186-194. (in Russіan)

Tyutereva, E.V., Voytsekhovskaya, O.V. (2011b). Reaktsii lishennogo khlorofilla b mutanta yachmenya chlorine 3613 na prolongirovannoye snizheniye osveshchennosti. 2. Dinamika karotinoidov v khloroplastakh listyev [Reactions of the chlorophyll-deprived mutant of barley chlorine 3613 to a prolonged decrease in illumination. 2. Dynamics of carotenoids in leaves chloroplasts]. Fiziologiya rasteniy, 58(2), 186-194. (in Russіan)

Wellburn, A.R. (1994) The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. Plant Physiol, 144, 307-313.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2018_231

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2017 Ukrainian Journal of Ecology. ISSN 2520-2138