Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs

L. V. Shevchenko, O. S. Yaremchuk, S. V. Gusak, V. M. Myhalska, V. M. Poliakovskiy

Abstract


The quail chickens took feeding complex of glycine chelated microelements and microbial β-carotene during 90-day growing period. The inorganic compounds of copper, zinc, iron, manganese and cobalt were replaced by their glycine forms in a dose corresponding to the physiological daily norm in these elements.

We fixed increasing the thickness of shell eggs by 5.2 % compared with the control group, and by 11 % compared to quails, which took feeding complex of glycinate microelements and microbial β-carotene in a dose equal to half physiological norm.

Replacement of inorganic sources of microelements with their glycinate in doses of norm and half norm did not affect the weight of the eggs, yolks and shell of egg; nevertheless, the quail that treated of glycinate microelements in half norm doses, increased weight protein eggs by 3.3 % compared to quail, that feeding by glycinate microelements in norm dose.

Feeding of quail of glycinate microelements and microbial β-carotene in a half norm dose caused the egg shell thickness reduction by 5l6 % compared to the control group.

The introduction of glycinate microelements and microbial β-carotene in a daily norm dose contributed to the accumulation of dry matter in eggs by 3% due to the increase of organic matter, including 1.6 per cent of crude protein, 0.6 per cent of nitrogen free extract, and 0.17 per cent of ash.

We registered strong increase of nitrogen free extract in the eggs of Group II by 0.88 % compared to the control. 


Keywords


quail; copper glycinate; zinc glycinate; cobalt glycinate; manganese glycinate; iron glycinate; β-carotene; eggs; the chemical composition

Full Text:

PDF

References


Amem, М.Н.М., Al-Daraji, H.J. (2011) Zinc Improves Egg Quality in Cobb500 Broiler Breeder Females. International Journal of Poultry Science, 10(6), 471–476.

Bereza, V.I., Holopura, S.I., Tsvilikhovskyi, M.I. (2010). Zastosuvannia tvarynam khelatnykh spoluk biohennykh mikroelementiv z profilaktychnoiu i likuvalnoiu metoiu. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi zooveterynarnoi akademii, 3(2), 211–217 (in Ukrainian).

Gorlov, I.F., Komarova, Z.B., Nozhnik, D.N., Zlobina, E.Y., Karpenko, E.V. (2016). Aspartate-complexed minerals in feeding broiler chickens. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7(5), 2890–2898. Available from:

http://www.rjpbcs.com/pdf/2016_7(5)/[370].pdf/

Kebets, A., Kebets, N. (2003). Vlyianye kompleksa byometalov, vytamynov y amynokyslot na ptytsu. Ptytsevodstvo, 3, 8 (in Russian).

Khyldebrant, B. (2012). Hlytsynaty mykroelementov: malyi vklad dlia bolshoi polzy. Ptytsa y ptytseprodukty, 3, 28–29 (in Russian).

Kokunyn, V.A. (1975). Statystycheskaia obrabotka pry malom chysle opytov. Ukr. byokhym. Zhurn, 47(6). 776–790 (in Russian).

Kononenko, V.K., Ibatullin, I.I., Patrov, V.S. (2000). Praktykum z osnov naukovykh doslidzhen u tvarynnytstvi, Kiev6 (in Ukrainian).

Kucher, V.A., Zaharenko, M.O., Shevchenko, L.V., Mihalska, V.M., Malyuga, L.V., Polyakovs'kij, V.M. (2016.) Klіnіchnі ta gematologіchnі pokazniki perepelіv pri zastosuvannі lіkopіnovoi bіomasi griba vlakeslea trispora. Suchasne ptahіvnictvo, 4 (161), 16–18 (in Ukrainian).

Kuznetsov, S., Kuznetsov, A. (2001). Soedineniya mikroelementov v kormlenii ptitsyi. Ptitsevodstvo, 2. 29–35 (in Russian).

Price, W.J. (1972). Analitical atomic absorption spectrometry. London, New-York, Rhein.

Puvaca, N., Stanacev, V. (2011). Selenium in poultry nutrition and its effect on meat quality. World's Poultry Science Journal, 67, 3, 479–484.

Roman, C. (2001). Rearing Japanese guail in Romanie. Poultiy International, 40, 224–225.

Spears, J. W., Schlegel, P., Seal, M. C., Lloyd, K. E. (2004). Bioavailability of zinc from zinc sulfate and different organs zinc sources and their effects on ruminal volatile fatty acid proportions. Livestock Production Science, 90, 2–3, 211–217.

Urzdyk, R.M. (2013). Problemy nestachi mineraliv u ptakhivnytstvi: proiavy, naslidky ta shliakhy vyrishennia. Efektyvne ptakhivnytstvo, 10, 38–40 (in Ukrainian).

Zholnin, A.V. (2000). Kompleksnyie soedineniya. Cheliabynsk: ChHMA. Available from: http://medpulse.h1.ru/Medjourn/HTML/Kompl.htm/ (in Russian).

Zlamanyuk, L.M. Umanets, D.P., Chychyk, R.M., Umanets, V.D. (2010). Balans kaltsiyu, fosforu ta magniyu v organizmi perepeliv za riznih rivniv kaltsiyu ta fosforu v kombikormah. Bioresursi i prirodokoristuvannya, 2(1–2), 82–86 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/2017_13

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Since April 2018 Journal changed the editorial policy and starts to be published exclusively in English, and changed its main site into www.ujecology.com

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© 2017 Ukrainian Journal of Ecology. ISSN 2520-2138